תוכן העניינים

עמוד:9

המצאת מושגים ומשחקי מילים 262 נשמות מהלב ; 262 " קליפת נוגה" – " פנים נוגות" ; 266 חרוזים – זיווגים ; 267 העלאת הקליפות 268 חלק ב הספרות הקבלית לזרמיה והשפעתה על יצירת עגנון פרק שישי : יחסו הדיאלקטי של עגנון לזוהר ולחמדת ימים 273 עגנון וספר הזוהר 273 שקיעי זוהר ביצירת עגנון 276 עגנון וספר חמדת ימים 278 ניסיונותיו של עגנון לטהר את חמדת ימים ; 279 השפעת לשונו של חמדת ימים על לשונו של עגנון 282 ראשוני המקובלים ביצירה של עגנון 286 פרק שביעי : מקומה של קבלת האר"י ביצירות עגנון 288 " גלגול נשמות" בספרו של הרמ"ע מפאנו 288 " תיקון חצות" 293 רב גוניותם של ה"ניצוצות" ה"שפע" וה"זמן" 298 פרק שמיני : פרשנות חסידית לקבלה ודרך עיבודה בידי עגנון 303 עגנון והחסידות 303 בין חב"ד לברסלב 307 דרכי העיבוד הספרותי של מושגים קבליים בחסידות 311 " צמצום" ; 311 " אתכסיא" ו"אתגליא" ; 316 השפע הבלתי פוסק ; 319 התגלות הרצון העליון בסעודה שלישית 322 פרק תשיעי : שקיעי קבלת הגר"א בסיפורים 326 " שבירה" ו"תיקון" 328 " רצון" ו"יכולת" 330 רצון אין סופי ויכולת מוגבלת 331

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר