מבוא

עמוד:10

3 הכרחית , לדעת חומסקי , למחקר רכישת הידע ולמחקר ההתנהגות הלשונית . חיבור זה טוען שנועם חומסקי הוא פילוסוף מהמעלה הראשונה , הפועל במסגרת הפרקטיקה הפילוסופית . מושג הפילוסופיה בו אני משתמשת בחיבור זה הוא מושג מוסדי תרשימי ( סכימטיציסטי ) ברוח ההגדרה המוסדית של אמנות שמציג דיקי . 1984 , ( Dickie ) על פי הגדרה מוסדית תרשימית פילוסופיה היא , בקווים כלליים , פעילות מהסוג שנעשה במודע במסגרת הפרקטיקה הפילוסופית , 5 או מה שעושים פילוסופים בתור פילוסופים . הפרקטיקה הפילוסופית היא תחום פעילות שהתפתח במהלך ההיסטוריה כחלק מתרבות מסוימת , ובו פועלים פילוסופים . פילוסופים הם אלו הפועלים במודע , או לפחות מתוך הבנה של הפרקטיקה , במסגרת הפרקטיקה הפילוסופית וחוזר חלילה . הגדרה זו של פילוסופיה , שאני מציעה , אמנם אינה הגדרה מוכרת ומקובלת , 6 אולם נראה לי שגם חומסקי היה יכול לקבל אותה . במקום אחד חומסקי מדבר על פילוסופיה כעל מה שעושים פילוסופים . במקום אחר הוא טוען שהגבלת הפילוסופיה לשאלות של רצון ובחירה מחייבת אותנו להסיק שפילוסופים מרכזיים בעבר ובהווה כמו דקרט , ( 1650-1596 , Descartes ) יום , ( 1776-1711 , Hume ) קוויין , Quine ) ( 2000-1908 ואחרים לא עסקו למעשה בפילוסופיה . קיימת בעייתיות בהגדרת הפילוסופיה באמצעות מה שעושים פילוסופים , שהם אלה העושים פילוסופיה וכד׳ , שהרי זוהי הגדרה מעגלית , ולכן היא מאפשרת להסביר מהי פילוסופיה רק למי שיש לו מושג כלשהו של פילוסופיה . דיקי , שנדרש כאמור לאמנות ולא לפילוסופיה , מדבר על מעגליות ״אונטולוגית״ . הוא טוען שיסודות עולם האמנות קשורים זה בזה באופן הכרחי , כלומר המעגליות קיימת בפרקטיקת האמנות עצמה ולא רק בהגדרתה . כשר ( 1990 ) מבהיר את ״הטבע ההטייתי״ (“ inflected nature ”) של האמנות , או את היותה בעלת 10 ״אונטולוגיה נטויה״ , בכך שהוא מציג את פרקטיקת האמנות כבעלת תכונות 11 של מערכת ״קונסטיטוטיבית״ של כללים , כלומר כמערכת שכלליה מגדירים את תחום פעילותה ואת מטרתה . במקרה של אמנות , כללים אלה קובעים מה ייחשב , 1971 PKF 3 עמ׳ , 1972 LM ; 26-25 עמ' 103 , 100 , X-IX והתייחסויות רבות בפרק ; 3 , 1986 KL עמ׳ , 1988 LPK ; XXVI עמ׳ , 2000 AL ; 41-38 , 2 עמ׳ . 10 , X-IX 4 עמ׳ . 82-80 אזכור ראשון של שמות לועזיים יופיע בספר באותיות לועזיות . 5 ראו בסמן , 1994 עמ׳ . 10-6 6 ראו , 1972 LM עמ׳ , 1980 RR ; 172 עמ׳ . 80-79 7 הערה בנימה דומה ראו גם , 2000 NH עמ׳ . 141 , 1984 8 עמ׳ . 82 , 79 , 12 9 המינוח הוא של דיקי . 10 בסמן , 1994 עמ׳ . 13 11 המינוח הוא של סרל , 1969 Searle ) עמ׳ . ( 34-33

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר