תוכן העניינים

עמוד:6

פרק ד : מהות הלשון ומשמעות לשונית 251 . 1 תכלית הלשון – האם קיימת תכלית מהותית ללשון ; 251 . 2 משמעות לשונית – ההוראות שנותנים מאפייני ביטויים לשוניים למערכות הביצוע המושגיות התכוונותיות 2 . 1 ; 261 תפיסה פרגיאנית – סימן , מובן , הוריה 2 . 2 ; 264 התפיסה האקסטרנליסטית של משמעות כפי שמציג אותה פטנם – אדם מורה על אובייקט באמצעות סימן 2 . 3 ; 284 תוכן – מאפיינים סמנטיים של ביטויים לשוניים ; 295 2 . 4 ביקורות 2 . 4 . 1 ; 298 תקשורת 2 . 4 . 2 ; 298 טעות ; 298 2 . 4 . 3 ערך אמת 2 . 5 ; 301 תאוריית המשמעות של דמט – תנאי אמת 2 . 6 ; 303 משמעות והאמנות 2 . 7 ; 304 כוונות תקשורתיות 306 פרק ה : גישה רציונליסטית למחקר ה mind ותפיסה הומניסטית של האדם 319 . 1 גישה רציונליסטית למחקר ה – mind הנפש שרה את השיר כולו בהינתן הרמז הראשון . 2 ; 320 יצירתיות אנושית – פעילות של רצון ובחירה . 3 ; 349 ביקורת – אפשרות הסבר ההיבט היצירתי של שימוש לשוני . 4 ; 355 השלכות פוליטיות חינוכיות של רציונליזם רומנטי – אתגור מבנים של סמכות , מדרג ושליטה 369 סיכום ומסקנות 383 מקורות וקיצורים 387 מקורות ראשוניים ; 387 מקורות משניים ; 390 קיצורים לכתבי חומסקי 406 מפתחות 409 מפתח שמות ; 409 מפתח עניינים 414

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר