בין שפה לפילוסופיה

עמוד:3

סדרת הספרים " פרשנות ותרבות" האדם הוא יש מפרש . בני אדם , יחידים וחברות , מנהלים את חייהם תוך פירוש מתמיד של מעשיהם , ערכיהם , עולמם ומכלול פעילותם . מעשה הפרשנות אינו רק נחלתם של חוקרי תרבות , אלא הוא בראש ובראשונה נחלתו של האדם הפועל בעולם והמנסה באופן מתמיד לתת פשר למרחבים השונים שבהם הוא פעיל . הפעילות הפרשנית היא אחד ממאפייניו הבולטים של הקיום האנושי . האדם כיצור חושב אינו מסתפק בעשייה ; אדרבה , עשייתו מלווה בהסבר או בהבנה של מעשיו . אמנות הפרשנות משוקעת בדרך כלל בפעילות הפרקטית עצמה , והיא איננה מוארת באורה של התודעה וההכרה השיטתית . ואולם לעתים קרובות נעשית הפרשנות למושא עצמאי ; או אז מוסטת תשומת הלב ממרחב הפעילות המעשית אל המרחב התאורטי . מעבר זה מסמן את ראשיתה של העבודה השיטתית המושקעת בפענוח , בניתוח ובתיאור של מרחבי הפעילות האנושיים , שבהם מגולמת באופן מובלע פרשנות . העבודה השיטתית הזאת היא עבודתו של התאורטיקן והיא מציינת את הפיכת הפרשנות המובלעת בפרקטיקה למומנט עצמאי . סדרת הספרים ״פרשנות ותרבות״ עוסקת במומנטים פרשניים . הספרים הכלולים בה עוסקים במרחב הפרשנות על מכלול היבטיו : פרשנות של טקסטים ספרותיים , פילוסופיים , דתיים ואחרים , פרשנות של תרבויות וחברות . סדרת הספרים כולה מתייחדת בניסיון להציע קריאה פרשנית חדשה ומאתגרת . › › › נועם חומסקי נמנה עם התאורטיקנים הנודעים של השפה בזמננו . ספר זה , המוקדש להגותו , מציע פרספקטיבה חדשה ומקורית לניתוח הגותו הבלשנית . הוא יוצא מההנחה כי חומסקי הוא בראש ובראשונה פילוסוף , שהגותו שזורה במסורת הפילוסופית בכלל וברציונליזם של המאות השבע עשרה והשמונה עשרה בפרט . הצגת התאוריה הבלשנית של חומסקי במסגרת רחבה של טענות פילוסופיות השלובות בה וגם זו בזו , יש בה חשיבות רבה . שכן היא מאפשרת לראות בתאוריה

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר