בין שפה לפילוסופיה

עמוד:2

חברי המערכת : עדי אופיר , אבידב ליפסקר , מנחם מאוטנר , דב שוורץ הספר יוצא לאור בסיוע : המרכז לפילוסופיה ותרבות קונטיננטלית , אוניברסיטת בר אילן מסת ISBN 978-965-226-347-2 ב" © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר אילן , רמת גן אין להעתיק ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני , מגנטי או מכני ) לרבות צילום , מיזעור והקלטה ( ללא אישור בכתב מהמו " ל סדר ועימוד : שולמית ירושלמי , ירושלים נדפס בישראל , תשע " א בדפוס ' גרפית ' בע " מ , ירושלים

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר