תוכן העניינים

עמוד:11

פרק שישה עשר : סוף תקופת ההגהות - "חתימת" נוסח התלמוד הבבלי 571 א . תרומתו של דפוס וילנא ביחס לנוסח התלמוד , המדרש והמשנה 571 ב . סוף התקופה של הגהות נוסח התלמוד 574 ג . הדפסות חוזרות של דפוס וילנא ע"י שימוש באמהות 575 ד . מהדורת הצילום של דפוס וילנא דוחקת את שאר המהדורות 578 ה . "חתימת" התלמוד , או : נוסח דפוס וילנא - נוסח מחייב 581 קביעת הנוסח עם השמטות הצנזורה 584 קביעת הנוסח עם טעויות דפוס 588 קביעת הנוסח ע"י קבלת הצורה החיצונית של דף התלמוד 588 קבלת הנוסח וספר דקדוקי סופרים השלם 590 ו . הדפסות חדשות של התלמוד בדורנו ויחסן לדפוס וילנא ולשינויי נוסח 591 ז . עוד על השפעת דפוס וילנא ודפוסי צילום 596 שער רביעי : ההגהות בדפוסים של משנה תורה להרמב"ם פרק שבעה עשר : פעולות המגיהים בהדפסות משנה תורה לרמב 601 ם" א . משנה תורה , רומא , רל"ה בערך 601 ב . משנה תורה , שונצינו , 602 ן"ר ג . משנה תורה , קושטא , רס 605 ט" ד . משנה תורה , ויניציאה , רפ 606 ד" דברי המגיהים על מלאכתם 606 השוואת דפוס זה עם הדפוסים שלפניו 609 היש נוסח מתוקן בדפוס ויניציאה בהשוואה לדפוסים הקודמים 609 שימוש מסורג בדפוסים השונים 611 התאמה עם דפוס רומי בלבד 611 התאמה עם דפוס שונצינו בלבד 611 התאמה עם דפוס קושטא בלבד 612 טעויות חדשות בדפוס ויניציאה 612 ה . דפוס בראגאדין ודפוס יושטיניאן , -י"ששי 613 א" קדמות מהדורת בראגאדין על פי דברי המדפיסים 613 דברי המדפיסים על דרכיהם בהגהה 614 צורתן של המהדורות הללו והקשר ביניהן 615 מקומות המנומקים אצל יושטיניאן וטיבם אצל בראגאדין 617 יושטיניאן ובראגאדין נגד רפ - ד" ללא נימוק 619 שינויים ביושטיניאן או בראגאדין נגד רפ 621 ד " הגהות מהר"ם פדוואה 623 הערכת בני התר את שתי המהדורות 631 היחס לשתי המהדורות במהדורת ר"ש פרנקל 631 ו . דפוס ויניציאה ( בראגאדין , ( של 633 ד" השוואה עם הדפוסים הקודמים 633 שיבושים חדשים בדפוס של 634 ד" השכלולים שבדפוס של 636 ד" סימון ההלכות 637 פיסוק דברי הרמב 638 ם" ז . דפוס אמשטרדם ( אמ , ( ד" תס 638 ב" השוואה עם דפוס של 641 ד" על פי מה נקבע נוסח דפוס אמ 641 ד" האם יש שיבושים בדפוס אמ"ד ? 643 ח . השפעתו של דפוס אמשטרדם על הדפוסים הבאים 644 השפעת נוסח דפוס אמ"ד על נוסח הדפוסים כיום 644 מה אירע להגהות שנדפסו כדפוס אמ 646 ד" ט . פעולת המגיהים בימינו - השפעתו של דפוס צילום 649

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר