תוכן העניינים

עמוד:9

ה . מגיהים והגהות במרכזים אחרים 391 ר' יהודה גדליה ור' מאיר בנבנשת בשאלוניקי 391 מגיהים בקושטא 395 הגהות לטור 396 פרק שנים עשר : על מגיהים נוספים לתלמוד 399 א . המדפיסים משתמשים בהגהות של מהדורות קודמות 399 ב . המדפיסים משתמשים בהגהות שכבר הודפסו 400 ג . מגיהי סדר קרשים 401 ר' אברהם חיים שור 401 ר' אהרן שמואל קיידנובר 402 ד . ר' יוסף שמואל והגהותיו על התלמוד 404 ה . על מסכתות שלא נלמדו , ועל מסכתות שנוסחן נחשב כמשובש 407 ו . מגיהי מסכת הוריות 412 ז . מגיהי מסכת נזיר 413 ח . מגיהים נוספים 414 ר' ישעיה ברלין ( פיק ) 415 ר' יעקב עמדין 417 ר' שמואל שטראשון ( רש"ש ) 421 פרק שלושה עשר : הגהות הגאון ר' אליהו מוילנא ( הגר"א ) 423 א . לדרך פרסום כתבי הגר 423 א" ב . היחס בין הגר"א לתלמידיו 426 ג . הטלת פיקוח על פרסום יצירת הגר 428 א" ד . שמועות בשם הגר 429 א" ה . הגהות הגר"א לתלמודים 430 לתולדות הדפסת ההגהות עד דפוס וילנא שנת תר 430 מ" הדפסת ההגהות בדפוס וילנא ויחסן לדפוס ווין 435 מהדורות שונות של הגהות הגר"א בדפוס וילנא 438 הגהות הגר"א כנגד שיבושי הצנזורה 439 מהדורת התלמוד שהיתה לפני הגר 444 א" אמינותן של הגהות הגר"א שנדפסו בווין 445 האם ההגהות מייצגות את דעת הגר"א בשלמות ? 448 סתירות בהגהות הגר 449 א" לפשר הסתירות בהגהות הגר 450 א" האם ההגהות מיוסדות על כתבי יד ? 454 המסורת על ביקורו של הגר"א בספריות שונות חשיבותה 457 לטיב הגהות הגר 460 א" יחס חכמי הדורות להגהות הגר 462 א" ו . הגהות הגר"א ותקנת רגמ 467 ה" שער שלישי - . משנת ת"ר עד שנת תש"ד פרק ארבעה עשר : חיבורים העוסקים בחילופי נוסח בתלמוד 473 א . ר' ירוחם אלטשולר וספרו אור הנעלם 474 ב . ר' נחמן נתן קורונל וספרו בית נתן 475 ג . ר' רפאל נתן נטע רבינוביץ וספרו דקדוקי סופרים 478 תולדותיו ופועלו 478 התועלת בפרסום הספר 481 החשש בפרסום הספר 482 הסכמות חכמי דורו לספר 483 חכמי דורו שהשתמשו בספר 485 חכמי הדורות הבאים שהשתמשו בספר 489 ביקורת על הספר 499 ביקורות מסוג ביקורת בונה 499 דברי הביקורת על הספר בחיבור מלאכת שלמה 501 התנגדות לספר 506 ד . ממשיכי דרכו של

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר