תוכן העניינים

עמוד:7

הנייר 193 ספר אגודה 193 ספר מנהגים לר' אברהם קלויזנר 193 ספר מנהגים לר' אייזיק טירנא 194 ים שעשה שלמה לר' יעקב מרגלית 194 ו . לטיבה של ספרות ההגהות 194 ז . מה בין חכמי אשכנז לחכמי ספרד 196 ח . מה בין הגהות להשגות 198 ט . מטרת ספרות ההגהות 207 י . התוקף ההלכתי של ספרות ההגהות 210 הגהות שאין ידוע מי חברן 210 הגהות שמחבק ידוע 212 שער שני : מראשית הדפוס עד שנת ת"ר פרק שביעי : המצאת הדפוס והשפעתה על המגיה ועבודתו בבית הדפוס 217 א . חשיבות הדפוס בעיני הציבור 217 פלא ההדפסה ויד ה' 217 מהירות ההדפסה וכמות העותקים 218 תפוצה גדולה 219 בהירות ההדפסה ויופיה 219 מחיר זול 220 נוחיות 220 ב . המפנה שחל בהגהות ספרים לאחר המצאת הדפוס 221 ג . הצהרות של המדפיסים הראשונים על הגהותיהם וטיבן 222 ד . מגיה הטופס או מגיה ההעתק 228 ה . מגיה הדפוס 231 ו . חשיבות ההגהות בעיני מגיהי ההעתק והדפוס 232 ז . ספר ההעתקה 235 ח . תיאור מלאכת מגיה ההעתק 239 ט . טעויות של מגיהים ומדפיסים 243 לחץ זמן 243 גדלות המגיה בתורה 244 רשלנות המדפיס 244 רצון המדפיס להשביח את תוצרתו 245 השלמות המדפיס 245 שגיאות אפשריות 246 י . סיכום 248 פרק שמיני : היחס להגהת ספרים לאחר המצאת הדפוס 249 א . איסור השהיית ספר שאינו מוגה לאחר המצאת הדפוס 249 ב . השפעת הגהות בכתבי יד לעומת הגהות בספרי דפוס 250 ג . דעות החכמים שאסרו להגיה 251 ד . חכמים המתירים להגיה בתנאי שהנוסח הישן יישמר 259 ה . השגחה מן השמים בדפוס וחשיבותו של הנוסח הישן 262 ו . חכמים המתירים להגיה ללא תנאים - עקב שיבושי הדפוס 269 ז . גם האוסרים להגיה מגיהים 270 ח . מספר כללים שנתנו חכמים בעניין ההיתר להגיה 272 טעות ודאית 272 שינוי הסדר 274 טעות קטנה 274 הסבר להתהוות הטעות 274 ספרים המוחזקים כמוטעים 275 ט . כללים בדבר האיסור להגיה 277 טעות זהה הנמצאת בכמה ספרים 277 תיקון נוסח ברכה 280 י . היחס להגהות אצל חכמים שפירשו את ספרי חז 284 ל" מתנות כהונה על מדרש רבה 284 תנא דבי אליהו עם ביאור זקוקין דנורא וביעורין דאשא , פראג , תל 287 ו" מכילתא עם ביאור זה ינחמנו , אמשטרדם , תע 288 ב" מסכת סופרים ועוד ,

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר