עמודים בתולדות הספר העברי הגהות ומגיהים

עמוד:2

Yaakov Shmuel Spiegel Chapters in the History of the Jewish Book Scholars and their Annotations Second Edition הספר יוצא לאור בסיוע Stiftung Irene Bollag-Herzheimer , Basel The Lucius N . Littauer Foundation , New York The Louis and Minna Epstein Fund of the American Academy for Jewish Research מהדורה ראשונה תשנ 1996 — ו" על המעטפת : צילום מתוך ספר 'דקדוקי סופרים , ' מינכן , תרכ"ח מסת 965-226-302-8 ב" © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר אילן , רמת גן אין להעתיק ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני , מגנטי או מכאני ( לרבות צילום , מהעור והקלטה ) ללא אישור בכתב מהמול" Copyright Bar Ilan University , Ramat-Gan Printed in Israel - 2005 נדפס בישראל - תשס '' ה

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר