תוכן העניינים

עמוד:8

פרק רביעי מלכות מוגבלת בהלכת התנאים - טעמים והקשרים 135 ' . 1 שתהא אימתו עליך 137 . 2 תאולוגיה מלכותית וצלם אלוהים 151 פרק חמישי הדים לתאוקרטיה ישירה ולתאולוגיה מלכותית באגדה 163 פרק שישי תפיסת המלכות של החכמים בראי מעמדם הפוליטי 176 ביבליוגרפיה 194 מפתח המקורות 207 מפתח השמות 217 מפתח העניינים 222

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר