תוכן העניינים

עמוד:7

תוכן העניינים מבוא פרק ראשון שלוש תפיסות של מלוכה במקרא ו 3 . 1 תאוקרטיה ישירה : האל הוא המלך 14 . 2 תאולוגיה מלכותית : המלך הוא אל 19 . 3 מלוכה מוגבלת : המלך אינו אל 39 פרק שני ספרות חז - ל '' חוקת המלך 49 . 1 מצוות המלך 50 . 2 שלוש מצוות 57 . 3 'חוקת המלך שבספר שמואל 67 . 4 ההגבלות על המלך 75 . 5 המלך והמלחמה 83 . 6 ההפרדה בין מלכות לכהונה 89 . 7 משיחה 94 פרק שלישי ספרות וזז - ל" המלך והרווק 105 . 1 'מלך לא דן ולא דנין אותו' 105 ' . 2 מלפניך משפטי יצא' 120 . 3 כפיפות המלך לתורה 126

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר