מבוא: זהויות מורכבות וזהויות מפוצלות

עמוד:8

העולמי אך עד כה נעשתה בו רק עבודה מעטה במחקר המקומי וקובץ זה בא למלא מקצת מהחסר . תחום זה תופס את המשפט כראי החברה בנקודת זמן מוגדרת . הוא משקף את ההתפתחויות במעמד האישה , ומשמש כלי חשוב בהערכת אותם שינויים משתי זוויות : זו של ההבנה המשפטית , וזו של ההבנה החברתית ההיסטורית . משום כך המאמרים שנבחרו מייצגים את נקודת המפגש בין הזוויות הללו , ומאפשרים את בחינת הסוגיות העומדות במרכזן : השפעת המשפט על החברה והשפעת החברה על המשפט . כיצד עיצב המשפט את העניין הנשי ? כיצד עיצב העניין הנשי את המשפט ? כיצד עיצבו נשים את המשפט ? כיצד תפסו את עצמן , את מעמדן ואת זכויותיהן , וכיצד פעלו למימושם של אלה ? כיצד התמודדו הנשים בשדה המשפט ? כיצד רכשו ידע משפטי ? אלו לפיכך הן מקצת השאלות שיידונו בספר זה . מאחר שהספר אינו מיועד רק לעוסקים במשפט , נדרש תיאור קצר על אודות מערכת המשפט בתקופת המנדט הבריטי על ארץ ישראל . תיאור זה גם ימחיש את מרכזיותו 5 לדוגמה Leslie Peirce , MORALITY TALES : LAW AND GENDER IN THE OTTOMAN COURT OF AINTAB ( 2003 ); Maya Shatzmiller , HER DAY IN COURT : WOMEN ' S PROPERTY RIGHTS IN FIFTEENTH-CENTURY GRANADA ( 2007 ); Mary Jane Mossman , THE FIRST WOMEN LAWYERS : A COMPARATIVE STUDY OF GENDER , LAW AND THE LEGAL PROFESSIONS ( 2006 ) 6 על התקופה העותמאנית , ראו למשל אצל Iris Agmon , FAMILY AND COURT : LEGAL CULTURE AND ; MODERNITY IN LATE OTTOMAN PALESTINE ( 2006 ) על תקופת המנדט , ראו אצל ליאורה בילסקי ואנאלו ורבין , "' העסק של רוטשטיין : " נחום גוטמן , מיתולוגיה מקומית ונסיון האונס הראשון בתל אביב , ' עיוני משפט בו , . ( 2003-2002 ) 391 7 דאו את דברי המבוא של אליקיס רובינשטיין , שופטי ארץ : לראשיתו ולדמותו של בית המשפט העליון בישראל , ;( 1980 ) 15 וכן מרדכי בן הלל הכהן , 'לתולדות משפט השלום העברי בארץ ישראל ( מזכרונותי , ' ( משפט השלום העברי - שאלותיו להלכה ולמעשה , כרך א , 5 , 3 ( תרפ . ( ה" מרדכי בן הלל הכהן מצר על כך , שהחומר המשפטי של משפט שלום העברי אבר בעקבות גירוש יפו : 'כידוע , חיי התושבים , ההוי שלהם , משתקפים היטב בחומר המשפטי , ' שם . 8 'הערכת התקונים שחלו במצבה המשפטי של האשה בארץ ישראל במשך חמש עשרה שנות השלטון הבריטי תלויה בעיקר בהשקפתו של המעריך . נסקור נא את השאלה הזאת בקצרה מנקודת מבט הממשלה ומנקודת מבטם של יהודים בעלי דעות מתקדמות השואפים להעלות את הרמה החברתית של ארץ ישראל לזאת של הארצות המתקדמות באירופה . לשם זה נבחון את השינויים שחלו במצבה של האשה בעקב החקים שחוקקו בארץ מימי השלטון הבריטי . התומך בנקודת מבט הממשלה יכול להצביע על שינויים יסודיים במצבה של האשה מבחינה משפטית . הוא ישאל - מה היה מצב האשה בארץ לפני שלטון המנדט , ' ? ארכיון המדינה , פ' : 753 / 11 'חמש עשרה שנות תחוקה בנוגע לאשה בארץ ישראל . '

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר