מבוא: זהויות מורכבות וזהויות מפוצלות

עמוד:7

מבוא : זהויות מורכבות וזהויות מפוצלות א"ל כתבן , מרגלית שילה , רות הלפר'ן קדר * ' רבות נכתב על התפתחות העיסוק בהיסטוריה ומשפט , או בהיסטוריה של המשפט , וכן על הממשק שבין היסטוריה למשפט . גם ההיסטוריוגרפיה שעניינה המשפט בישראל בכלל , ובארץ ישראל בתקופת המנדט בפרט , מתפתחת היטב בשנים האחרונות , ועדיין נותרה עבודה רבה בתחום זה . ספר זה מבקש להתמקד במקומן של הנשים בשדה המשפטי ובהשפעתו של שדה המשפט על הנשים בתקופת המנדט בארץ ישראל . כידוע , העיסוק בהיסטוריה של נשים במשפט ( Women ' s Legal History ) הוא תחום מתפתח במחקר תורתנו נתונה למרינה רויזר ולהרס רייכלסון על עזרתן המסורה בהבאת המאמר לכלל סיום . ראו למשל אצל דניאל גוטוויין ומנחם מאוטנר , 'משפט והיסטוריה : מחקר , פוליטיקה ותרבות , ' משפט והיסטוריה , 7 ( דניאל גוטוויין ומנחם מאוטנר עורכים , Ron Harris , Alexander ( Sandy ) Kedar , ;( 1999 Pnina Lahav & Assaf Likhovski , Israeli Legal Histoiy : Past and Present , in THE HISTORY OF LAW IN A MULTI-CULTURAL SOCIETY : ISRAEL 1917-1967 , I ( Ron Harris , Alexander [ Sandy ] Kedar , Pnina Lahav & AssafLikhovski eds ., 2002 ); LAW AND HISTORY : CURRENT LEGAL ISSUES , ; VOL . 6 ( Andrew Lewis & Michael Lobban eds ., 2004 ) רון חריס , אסף לחובסקי ואלכסנדר ( סנדי ) קדר , 'בין משפט להיסטוריה : על ההיסטוריוגרפיה של המשפט הישראלי , ' עיוני משפט כו , . ( 2002 ) 351 קובץ מחקרי משפט בנושא המשפט בתקופת המנדט , מחקרי משפט כה AssafLikhovski , LAW ;( 1 ) AND IDENTITY IN MANDATE PALESTINE ( 2006 ) ראו למשל את הערותיו של נשיא בית המשפט העליון דאז , אהרן ברק Aharon Barak , Israeli Legal Histoiy , in THE HISTORY OF LAW IN A MULTI-CULTURAL SOCIETY : ISRAEL 191 7-1967 , 383 ( Ron ; Harris , Alexander [ Sandy ] Kedar , Pnina Lahav & AssafLikhovski eds ., 2002 ) וכן ראו אצל Pablo Lemer , Legal Histoiyof Israel : Its Place in Law Studies , in ISRAELI REPORTS TO THE XV INTERNATIONAL CONGRESS OF COMPARATIVE LAW , 1 ( Alfred M . Rabello ed ., 1999 ) הספר עוסק במושג 'משפט' במובנו הרחב ביותר .

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר