תוכן עניינים כללי

עמוד:יג

. 4 מדינת ישראל במאה העשרים ובראשית המאה העשרים ואחת : מסירת מפתחות רכב לידי הקונה 153 . 5 מסירת מפתח - סיכום 154 ב . תקיעת כף 155 ו . תקופת המקרא , המשנה והתלמוד 155 . 2 תקופת הגאונים והמשפט המוסלמי 155 . 3 המאה האחת עשרה עד החמש עשרה : המשפט העברי , הגרמני והצרפתי 156 . 4 המאה השש עשרה עד ראשית המאה העשרים ואחת : המשפט העברי 163 . 5 תקיעת כף - סיכום 167 ג . נתינת דמי קדימה 168 . 1 המאה השתים עשרה עד הארבע עשרה במערב אירופה : המשפט העברי ומנהגי הסוחרים בצרפת , בגרמניה ובספרד 168 . 2 המאה השמונה עשרה עד העשרים באירופה : המשפט העברי ומנהגי הסוחרים 169 . 3 נתינת טבעת : המשפט העברי והרומי 172 . 4 דמי קדימה - סיכום 172 ד . שתיית משקה חריף 173 . 1 המאה האחת עשרה עד החמש עשרה במערב אירופה : המשפט העברי ומנהגי הסוחרים בצרפת , בפרובנס ובגרמניה 173 . 2 המאה השמונה עשרה עד העשרים במזרח אירופה : המשפט העברי ומנהגי הסוחרים 176 . 3 מדינת ישראל בסוף המאה העשרים ובראשית המאה העשרים ואחת 182 . 4 שתיית משקה חריף - סיכום 182 ה . הגרלה 184 . ו אמירת 'מזל וברכה ' 186 . 1 מבוא 186 . 2 המאה העשרים וראשית המאה העשרים ואחת : המשפט העברי 189

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר