תוכן עניינים כללי

עמוד:י

' ו . כל המקדיש נכסיו נעשה כמי שהקנה להן [ ... ] מעיקרא ' ( בבא קמא קב , ע"ב ) 23 ז . סיטומתא ( בבא מציעא עד , ע"א ) 24 ח . היחס בין גמירות הדעת לפרטי דיני הקניינים 25 . 3 הקשיים בשיטה שמעשה הקניין מבוסס על גמירות הדעת ודרכים ליישבם 27 . 4 מעשה הקניין - יסוד עצמאי ונפרד מגמירות הדעת 30 ג . האם מעשה הקניין דורש תמורה או הנאה ? 32 ד . מי מבצע את מעשה הקניין ? 33 סיכום לפרק הראשון 35 שער שני : התנאה בדרכי הקניין פרק שני : « כולת ההתנאה בדרכי הקמץ 39 מבוא 39 א . יכולת ההתנאה בדיני ממונות 39 . ב יכולת ההתנאה בדרכי הקניין 41 סיכום לפרק השני 48 שער שלישי : המנהג בדרכי הקניין : המקורות בספרות התלמודית פרק שלישי : המנהג בדרכי הקניץ : המקורות בספרות התלמודית 53 מבוא 53 א . ברייתא , ירושלמי , קידושין א , ה - דרכי הקניין במקרקעין 54 ... הברייתא 54 . 2 פירושה של הברייתא 55 ב . בבלי , בבא מציעא עד , ע - א " סוגיית סיטומתא 59 ... סיטומתא - בירור לשוני 59 . 2 סיטומתא - בירור ריאלי 62 . 3 פרשנות מימרת רבא 69 סיכום לפרק השלישי 73

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר