תוכן עניינים כללי

עמוד:ח

שער שישי : יישומים של דין 0 יסומתא בפרקסיקות ליצירת קניין והתחייבות פרק שמיני : פרקטיקות לקניית נכסים ולחיזוק התחייבויות עסקיות 143 פרק תשיעי : עסקאות במקרקעין 201 פרק עשירי : כרטיס אשראי ומסחר אלקטרוני 245 פרק אחד עשר : חוזים ו 26 פרק שנים עשר : עסקאות בנכסים עתידיים ' ) דבר שלא בא לעולם 279 (' פרק שלושה עשר : עסקאות בדיבור 319 סיכום ומסקנות 345 לוח מונחים לועזיים 353 ראשי תיבות 363 קיצורים ביבליוגרפיים 365 מפתחות וביבליוגרפיה 387 תקציר באנגלית ix

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר