דרכי קניין ומנהגי מסחר במשפט העברי משפט, ריאליה והיסטוריה

עמוד:ד

הספר יוצא לאור בסיוע עו"ד רומי טייגר ( QC ) ורעייתו אסתר לונדון , אנגליה עורכת לשונית ; ערד דפנה שוופי מגיהה : דניאלה ברדוש מרץ עיצוב העטיפה : רבקה קנלר איור העטיפה : מכירת ספינה , איטליה , 374 ו מתפרסם בהסכמת הספרייה הבריטית בלונדון © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר אילן , רמת גן , אין להעתיק ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני , מגנטי או מכני ( לרבות צילום , מזעור והקלטה ) ללא אישור בכתב מהמו . ל" עימוד , לוחות והדפסה : דפוס כתר , ירושלים נדפס בישראל , תשע"ג

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר