דרכי קניין ומנהגי מסחר במשפט העברי משפט, ריאליה והיסטוריה

עמוד:ג

וון שי קל"נמן דרכי קניין ומנהגי מסחר במשפט העברי משפט , מאליה והיסטוריה פרסומי הפקולטה למשפטים 1 הוצאת אוניברסיטת בר אילן

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר