דרכי קניין ומנהגי מסחר במשפט העברי משפט, ריאליה והיסטוריה

עמוד:א

רון ש ' קליינמן דרכי קניץ ומנהגי מסוזר במשפט העברי מש , \ ל 9 מאליה והיסטוריה

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר