תוכן עניינים

עמוד:7

( 2 ) הרב מאיר דן פלוצקי ( כלי חמדה וחמדת ישראל ) 180 ( 3 ) הרב מאיר שמחה הכהן מדווינסק ( אור שמח ) 183 ח . היקף המצוות שבני נח נידונים על הפרתן 187 ט . המחלוקת בין הרמב " ם ובין הר 188 ן" י . סיכום 193 חלק ב : הגנות 195 פרק 4 טעות בדין 1 אי ידיעת הדין 197 א . מבוא 197 ב . "שוגג" - הטעות במשפט העברי הפלילי , מבט כללי 205 ג . שוגג בעבירת רצח 208 ( 1 ) הרוצח בשוגג 210 ( 2 ) שיבוץ דין רוצח האומר מותר בדרגות השוגג 212 ( 3 ) הסברם של הראשונים להבחנה בין דין האומר מותר ברצח ובאיסורים אחרים 2 ו 4 ( 4 ) הצעת הסבר לרציונל של הכלל 217 ( 5 ) השלכות הלכתיות של הרציונל המוצע 221 ד . שוגג בעבירת ניאוף 232 ( ו ) הרקע ההלכתי 232 ( 2 ) דין האומר מותר בעבירת ניאוף 235 ( 3 ) הצעת רציונל לכלל שהאומר מותר בניאוף אינו שוגג 238 ( 4 ) השלכות הלכתיות של הרציונל המוצע 242 ה . הפרשת תרומה טמאה 259 ו . סיכום 263

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר