בפתח הספר

עמוד:7

בפתח הספר מבחר המאמרים בקובץ זה מבוסס על הרצאות שניתנו בכנס "דין , דיין ודיון" שהתקיים בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן , ועל מחקרים חדשים שנוספו עליהן , העוסקים גם הם בהליך הדיוני של המשפט העברי על צדדיו ומרכיביו השונים . זהו אחד הקבצים היחידים בתחום המשפט העברי ( וודאי כאלה שנכתבו בשפה העברית בתחום זה ) אשר מכילים מספר רב של מאמרים הסובבים סביב תחום משפטי אחד ומאירים בו פינות שונות מזוויות שונות בתקופות שונות ובאמצעות דרכי מחקר שונות . כך , למשל , ניתן למצוא בקובץ מאמרים העוסקים במבנה בית הדין וסמכויותיו , כמו מאמרו של ישראל מ' תא שמע ז"ל הדן בבית דין חשוב , או מאמרו של חיים שפירא בעניין בית הדין ביבנה . המאמר של אהרן אנקר הדן בהיקפה של סמכות השיפוט הפלילי של המלך , ומאמרו של אהרן קירשנבאום שעניינו ענישה מחוץ לבית הדין . מאמרים אחרים עוסקים בכללי האתיקה של הדיינים , כמו מאמרו של יובל סיני על הכלל "אל תעש עצמך כעורכי הדייניך , או מאמרו של רון ש' קליינמן בנושא של ניגוד עניינים . יש בקובץ גם מאמרים הדנים בהליך השיפוטי עצמו לרבות כללי הראיות והאמצעים שמפעיל בית הדין . בהקשר זה ניתן למנות את מאמרו של יצחק ברנד על הכלל " פלגינן דיבורא , " דיון מקיף של אליאב שוחטמן בכלל "מדבר שקר תרחק" והשלכותיו , ומאמרו של יחיאל קפלן בעניין "כופין אותו עד שיאמר רוצה אני . " מאמרו של שלום אלבק עוסק בדרך הפסיקה של הדיינים בימי התלמוד . בשאלת ההכרעה עוסקים גם יוסף ריבלין במאמרו "שיקול דעת ומשקל דעה , " ושמשון אטינגר הדן בשאלת הפיקציה של הדין ושל הדיין . מגוון הכותבים והדיסציפלינות האקדמיות השונות שהם מייצגים נותן בהחלט תמונה מעניינת . יש מאמרים שנקודת המבט שלהם היסטורית , אחרים מתמקדים בדיסציפלינה של המחקר התלמודי , יש המתמקדים בספרות הרבנית , ויש מחקרים על בסיס דוגמטי משפטי . בחלק מן המאמרים ניתן למצוא שילוב של יותר מדיסציפלינה אחת . על כן עשוי ספר זה לעניין קהל רחב במיוחד , ולא רק את החוקרים המקצועיים של המשפט העברי . ברצוננו להודות לפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן ולדיקניה : פרופ' רון שפירא ופרופ' יפה זילברשץ על התמיכה הכספית הנדיבה שאפשרה את הוצאת הספר . אנו מודים גם לחברי הוועדה האקדמית שליוותה את ארגון הכנס ואת עריכת הספר וסייעה בידינו רבות : ד"ר שמשון אטינגר , פרופ' שלום אלבק , פרופ' אהרן אנקר , פרופ' יוסף ריבלין מאוניברסיטת בר אילן , פרופ' חנינה בן מנחם מן האוניברסיטה העברית

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר