תוכן העניינים

עמוד:6

רשימת המשתתפים ד"ר שמשון אטינגר הפקולטה למשפטים , אוניברסיטת בר אילן פרופ' שלום אלבק הפקולטה למשפטים , אוניברסיטת בר אילן פרופ' אהרן אנקר הפקולטה למשפטים , אוניברסיטת בר אילן -,הפקולטה למשפטים , המכללה האקדמית נתניה ד"ר יצחק ברנד הפקולטה למשפטים , אוניברסיטת בר אילן ד"ר יובל סיני הפקולטה למשפטים , המכללה האקדמית נתניה פרופ' אהרן קירשנבאום הפקולטה למשפטים , אוניברסיטת תל אביב ; הפקולטה למשפטים , המרכז הבינתחומי הרצליה ד"ר רון ש' קליינמן הפקולטה למשפטים , הקריה האקדמית , קרית אונו ד"ר יחיאל ש' קפלן הפקולטה למשפטים , אוניברסיטת חיפה פרופ' יוסף ריבלין המחלקה לתלמוד , אוניברסיטת בר אילן פרופ' אליאב שוחטמן הפקולטה למשפטים , האוניברסיטה העברית בירושלים ו מכללת "שערי משפט , " הוד השרון ד"ר חיים שפירא הפקולטה למשפטים , אוניברסיטת בר אילן פרופ ישראל מ' תא שמע ז '' ל המחלקה לתלמוד , האוניברסיטה העברית בירושלים

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר