תוכן העניינים

עמוד:5

תוכן העניינים בפתח הספר 7 שמשון אטינגר פיקציה של דין ופיקציה של בית דין בהלכה 9 שלום אלבק דרך הפסיקה של הדיינים בימי התלמוד 29 אהרן אנקר האם הרמב"ס מצמצם את סמכות הענישה של המלך לעבירת רצח בלבדי 39 יצחק ברנד בין "פלגינן דיבורא" לבין "עדות שבטלה מקצתה בטלה כולה" 69 יובל סיני " אל תעש עצמך כעורכי הדיינין" — למקומו של כלל בהליך הדיוני 93 אהרן קירשנבאום שפיטה וענישה חוץ ממסדיות לפי המקורות העתיקים ( תנ"ך , ספרות חז"ל וספרות סוף ימי הבית השני ) 129 רון שי קליינמן מאולמו של הדיין לעולמו של עובד הציבור : שלושה דגמים לפתרון מצבים של ניגוד עניינים 159 יחיאל ש' קפלן " כופין אותו עד שיאמר רוצה אני" — מהות העיקרון ויישומו בזמננו 189 יוסף ריבלין שיקול דעת ומשקל דעה 249 אליאב שוחטמן " מדבר שקר תרחק" — השלכות דיוניות 273 חיים שפירא בית הדין ביבנה — מעמד , סמכויות ותפקידים 305 ישראל מ' תא שמע מה היא חשיבותו של "בית דין חשוב — ? " עיון היסטורי במושג משפטי 335

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר