מבוא

עמוד:7

מבוא ראשיתו של קובץ זה בהרצאות שנישאו בכנס בינלאומי בנושא "המנהיג והמנהג באשכנז , " שהתקיים באוניברסיטת בר אילן לכבודו של חברנו ועמיתנו פרופ' יצחק ( אריק ) זימר , לרגל פרישתו לגמלאות . בהרצאות אלו באו לידי ביטוי שני המוקדים של פעילותו המחקרית הברוכה של פרופ' זימר : חקר התפתחותם של מנהגי קהילות אשכנז בימי הביניים ובראשית העת החדשה מחד גיסא , וחקר תולדות הרבנות באותן ארצות מאידך גיסא . התעניינות זו של זימר הניבה את ספריו "עולם כמנהגו נוהג" ו"גחלתן של חכמים" ושורה ארוכה של מאמרים שפרסם בכתבי עת שונים ( ראו בביבליוגרפיה בסוף הקובץ . ( ההרצאות עובדו והורחבו , והן הבסיס לקובץ שלפנינו המוגש לקהל החוקרים והקוראים . גם נוספו להן מאמרים של חוקרים שלא יכלו להשתתף בכנס , אבל ביקשו לחלוק כבוד לבעל היובל . כל המאמרים , הערוכים בסדר האל"ף בי"ת של שמות כותביהם , מסתמכים על מחקריו של זימר , מרחיבים את הדיבור בנושאים שהוא התחיל בטיפול המחקרי בהם , לעתים גם חולקים על ממצאיו . בכולם מורגשת החיוניות והמקוריות של עבודתו של פרופ' זימר . בכל מחקריו על המנהגים הוא הראה את ההקשרים הרבים העומדים ברקע המנהג , החל בפרשנות טקסטואלית , דרך עיון בסביבה החברתית הכללית , וכלה בממצאים חומריים . המאמרים בנושא המנהג בקובץ זה מרחיבים מגמה זו בעבודתו של זימר . אלישבע באומגרטן חוקרת את מנהג "שבת יציאת היולדת" שהיה מקובל ביהדות גרמניה בראשית העת החדשה בהקשרה התרבותי הרחב יותר . יש כאן תרומה לחקר המנהג , אולם מעבר לכך גם תרומה לתחומים אחרים , על ידי עריכת השוואה בין המנהג היהודי לבין טקס מקביל בציבור הנוצרי באותה תקופה . בדרך דומה , עוקב יוסף 'ג ) פרי ) וולף אחר התהוות המנהג להימנע מאכילת פת עכו"ם במשך עשרת ימי תשובה . עיונו שופך אור לא רק על שורשיו של מנהג ספציפי , אלא גם על עולמם הרוחני של יהודי אשכנז בכלל ותפיסת מקומם בתוך הרוב הנוצרי מסביבם . תמר שלמון מאק חוזרת במאמרה לאחד התחומים המרכזיים במחקריו של זימר , והוא ההבדלים בין "מנהג ריינוס" ל"מנהג אושטרייך . " בדרך כלל מתמקדים מחקרים השוואתיים מעין אלה בנושאים כמו תפילה וכדומה . שלמון מאק מפנה את מבטה לתחום שונה וכאוב , והוא הטיפול בשבויות יהודיות מגזרות ת"ח ות"ט מבחינת מעמדן ההלכתי בענייני אישות וגירושין . גם בתחום רגיש זה היו הבדלי גישה שנבעו ממסורות מנהג שונות בשני האזורים . גם שמחה עמנואל מראה הבדלים אזוריים בנושא האישות בנוגע ליחס הקהילות השונות לביטול השידוכין . המאמר כולל מהדורה מוערת של טקסט נרחב ומעניין בנושא שקיים בכתב יד .

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר