תוכן העניינים

עמוד:5

תוכן העניינים מבוא 7 אלישבע באומגרטן טקסי נשים — מנהג "שבת יציאת היולדת" בהקשרו התרבותי בראשית העת החדשה 11 חיים ברקוביץ המנהג במשנתו ההלכתית של הרב יאיר חיים בכרך 29 אברהם גרוסמן " והוא ימשל בך" — בין תאוריה למציאות 57 יעקב גרטנר האם מנהג אשכנז קדום השפיע על נוסח המשנה ? עיון במסכת מכות פרק ג , משנה יד 73 יוסף גי וולף איסור "פת עכו"ם" בין כסה לעשור : להתהוותו של מנהג ולמשמעותו 83 משה חלמיש הקבלה בספר '' לקט יושר" 101 ברכה יניב לתולדות המפה והמעיל לספר התורה באשכנז בימי הבינייס 107 שולמית לדרמן מה אפשר ללמוד מן האמנות היהודית על כיסוי הראש לגברים 135 שמחה עמנואל ביטול שידוכין 157 אפרים קנרפוגל סוד ומאגיה בתפילה באשכנז בתקופת בעלי התוספות 203

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר