מחקרים בתולדות יהודי אשכנז

עמוד:2

הספר יוצא לאור בסיוע : הקתדרה לתולדות הרבנות באירופה בדורות האחרונים ע '' ש יקותיאל וחנה קליין קרן הלן לוין ע"ה עיצוב העטיפה : יצחק ביבס תמונת העטיפה ; האפיפיור מרטינוס החמישי מקבל משלחת של יהודים בקונסטנץ , 1417 רישום מתוך Richenlal-Chronik © Rosgartenmuseum , Constance , Germany מסת ISBN 978-965-226-307-0 ב" כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר אילן , רמת גן אין להעתיק ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני , מגנטי או מכני ( לרבות צילום , מיזעור והקלטה ) ללא אישור בכתב מהמו'יל נדפס בישראל — תשס"ח דפוס גרפית בע"מ , ירושלים

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר