בפתח הספר

עמוד:ח

מדור מיוחד במחקריו — ואת זה ניסיתי לשכנע אותו עוד בחייו להוציאו כספר בפני עצמו — הוא המדור האחרון , "הדמויות המקראיות בראי חז . "ל" כאן בסדרה נפלאה של מאמרים פרקים , הוא מגולל בפנינו את החיים הפנימיים של חכמים אחדים בארץ ישראל , המתחים , הסכסוכים והתככים שביניהם . את זה הוא מגלה בפרשנות האגדית לדמויות מקראיות , אשר משקפת את מצבם של חכמים מתקופת התנאים והאמוראים . אמנם גישה מעין זו כבר מצינו במחקרים של קודמיו , כגון אפטוביצר וביכלר , ואולם סדרת מאמריו של בר מהווה לא רק פרדיגמה מתודולוגית לגישה היסטורית חברתית מסוימת , אלא אף מציירת תמונה חיה ובמידה מסוימת רציפה של החיים באותם הימים . ירושה עשירה הותיר לנו פרופ' משה בר ז"ל בכתביו המגוונים , ירושה השופכת אור על הרבה סוגיות עמומות ועלומות , ואף מחיה בפנינו את דפי התלמודים והמדרשים ומכניסה אותנו ללב ליבה של ארץ ישראל ובבל של חז"ל . נלמד מעצם דבריו , ואף נמשיך לחקור בדרכו ובשיטתו שפילס לנו ולחוקרי הדורות הבאים . דניאל שפרבר

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר