חכמי המשנה והתלמוד הגותם פועלם ומנהיגותם

עמוד:ב

עורכים ) רפאל ינקלביץ , עמנואל פרידהיים , דניאל שפרבר הספר יוצא לאור בסיוע : מכון ריבלין לתולדות ארץ ישראל וההתיישבות , אוניברסיטת בר אילן מסת ISBN 978-965-226-397-1 ב" כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר אילן , רמת גן אץ להעתיק ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני , מגנטי או מכני ( לרבות צילום , מיזעור והקלטה ) ללא אישור בכתב מהמול" Copyright Bar-Ilan University , Ramat-Gan Printed in Israel — 2011 נדפס בישראל — תשע"א דפוס גרפית בע"מ , ירושלים

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר