פרק א': ארגון והצגת נתונים

עמוד:7

( ו ) משתנים נומינליים - בהם הציונים רק מסווגים את חברי הקבוצה ( למשל , השתייכות פוליטית . ( ( 2 ) משתנים אורדינליים - בהם הציונים גם מדרגים את חברי הקבוצה ( למשל , מעמד חברתי . ( ( 3 ) משתנים אינטרבליים - בהם יש מובן גם לפערים בין ציונים . כך למשל , הפער בין משכורת של * ן 2 , 000 למשכורת של 2 , 400 לי הוא , ו 400 אך לעומת זאת לפער בין דרגת אהדה " 4 " - ו " 5 " אין משמעות . ציוני מבחן או אינטלגנציה נחשבים בדרך כלל כציונים אורדינליים או אינטרבליים בהתאם לאסכולה או לייבית מדרשו" של המעריך . שכיחות וגניחות יחסית לפעמים עדיף להשתמש בשכיחות יחסית ( פרופורציה או אחוזים ) במקום בשכיחות . גישה זו מומלצת , כאשר באים להשוות שתי התפלגויות ( למשל של 2 כתות ) בעלות גודל שונה , או כאשר גודל הקבוצה גדול מ . 100 - בטבלה 1 . 3 ניתנות השכיחויות היחסיות של ציוני היסטוריה בכתתו של מר יעקובי . טבלה : 1 . 3 שכיחות יחסית של ציוני ההיסטוריה

הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר