תוכו העניינים

עמוד:3

תוכו העניינים עמי מסי פרק אי . ארגון והצגת נתונים 5 פרק בי : אחוזונים ודרוגים אחוזוניים 23 פרק גי . נזדדי מרכזיות 4 s פרק די : מדדי פיזור 58 פרק הי . ציוני תקן 75 פרק וי : מתאם בין שני משתנים 91 פרק זי : המתאם - יישומים וגורמים משפיעים 112 פרק ווי : ההתפלגות הנורמלית 139 נספחים נספח אי : ציוני מבחן של 35 סטודנטים 152 נספח בי : שטחים תחת העקומה הנורמלית 153 נספח גי : מילון מונחים 15 ^ נספח די : ביבליוגרפיה 156

הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר