קיצורים

עמוד:9

קיצורים א . ע : ארכיון העבודה א . צ : הארכיון הציוני המרכזי בירושלים ג . מ : גנזך המדינה מדיניות הקרקע בין השנים 115 1990-1978 רכישת קרקעות בשטחים 120 סוחרים וספסרי קרקע 120 " המנהל למקרקעי ישראל : '' מדיניות ופעילות 122 " הקרן הקיימת לישראל : " מדיניות ופעילות 124 חלק רביעי 127 סיכום 129 חלק חמישי 133 נספחים 135 חלק שישי 147 הערות ביבליוגרפיות 149

הקיבוץ המאוחד

ספרית פועלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר