תוכן העניינים

עמוד:8

הפיצויים 49 יישום פתרון הפיצויים הלכה למעשה 51 פרק רביעי : שאלת הנישול 55 תהליכי ההגירה הערבית 57 פרק חמישי : מדיניות רכישת הקרקעות כין השנים 63 1948-1936 פדל שישי : מלחמת העצמאות ובעיית הקרקע ( מתכנית ד' ועד לשביתת הנשק ) 72 חלק שני 77 פרק שביעי : מדיניות הקרקע לאחר קום המדינה 79 ( 1967-1949 ) קביעת "אזורי ביטחון" והעברת האוכלוסייה הערבית 80 האדמות המוכרות 84 האדמות הנטושות 85 העברת תושבים ומדיניות רכישת האדמות 87 " חוק נכסי נפקדים" 91 ( 1950 ) " חוק רכישת מקרקעין , אישור פעולות ופיצויים" ( תשי 93 ( 1953-ג" בעיית הפיצויים לפי "חוק נכסי נפקדים" ו"חוק רכישת מקרקעין" 94 השינויים במדיניות מתן הפיצויים 95 תהליכי העברת קרקעות לידי המדינה 96 העברה המבוססת על "הסדר הקרקעות" המנדטורי 96 העברת קרקעות המוגדרות כ"אדמות הנציב לטובת הכפר" 97 הפקעת קרקעות לצורכי ציבור 98 הפקעת האדמות באזורים השונים 99 סיכום הפקעת הקרקעות הערביות 101 מדיניות הקרקע ושינוי המבנה הכלכלי בחברה הערבית 102 חלק שלישי 105 ????? פרק שמיני : מדיניות הקרקע בשטחים הכבושים לאחר מלחמת ששת הימים 106 מדיניות הקרקע בין השנים 107 1977-1967 ההשלכות הפוליטיות על המדיניות הקרקעית בעשור 108 1977-1967 כיצד נעקף החוק האוסר על רכישת קרקעות ביהודה ושומרון 110 בעיית האדמות הנטושות ואדמות המדינה 113

הקיבוץ המאוחד

ספרית פועלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר