תוכן העניינים

עמוד:7

ת 1 גן העניינים עמוד תוכן העניינים 7 קיצורים 9 מבוא 11 חלק ראשון 13 פרק ראשון : המצג החוקי והמבנה של הקרקעות בארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי 15 א . סוגי הקרקע העיקריים 15 אדמות "וואקף" 15 אדמות "מולכ" 17 אדמות המדינה " ) מתרוכה , " "מואת" ו"מירי 19 ( " ב , על המבנה הפיאודאלי של החקלאות בארץ 24 1 המצב החוקי בשטח 27 ועדות החקירה בנושא קנייה ומכירה של קרקעות 29 דרכי עקיפת חוקי הקרקע המנדטוריים 30 תפיסת קרקעות 30 רכישת קרקעות באזורים האסורים 31 פרק שני : התנועה הלאומית הערבית ובעיית הקרקע 34 פרק שלישי : המדיניות הקרקעית היהודית בתקופת המנדט הבריטי 36 ההון הלאומי והפרטי וחלקם ברכישת הקרקעות 37 לדרכי הסחר היהודי בקרקעות 39 המדיניות הציונית הלכה למעשה 42 רכישת אדמות מרוכזות מידי בעלי אחוזה 42 בעיית הפלח הערבי ופתרונה מהצד היהודי 45 העברת ערבים לשטחים אחרים 45 הצעות לפתרון בעיית הפלחים כולל "טרנספר" 46

הקיבוץ המאוחד

ספרית פועלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר