בעיית הקרקע בסכסוך הלאומי בין יהודים לערבים ‭1990-1917‬

עמוד:4

Jacques Kano THE PROBLEM OF LAND BETWEEN JEWS AND ARABS ( 1917-1990 ) All rights reserved by Sifriat Poalim Publishing House Ltd . P . O . B . 37068 . Tel 376845 Tel-Aviv 1992 כל הזכויות שמורות לספרית פועלים בע '' מ סודר ב"הסדר" בני ברק הודפס ב '' הדפוס החדש" תל אביב תשנ 1992 ב" המערכת והמנהלה , תל אביב . ת . ד . 37068 טל . 376845

הקיבוץ המאוחד

ספרית פועלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר