רשימת איורים

עמוד:13

. 96 תל קסילה , התקופה הביזאנטית ; קערה ואבן לשחיקה , עשויות מבזלת , ממערת קבורה שנחשפה ממזרח לתל 157 . 97 תל קסילה , התקופה הביזאנטית ; מטבע פרסי של חוסרו השני , המאה ה ז' לסה 157 נ" 'ח . 98 רבת ג'יוס ; מפת האתר ותוכנית המבנה המרכזי 159 'ח . 99 רבת ג'יוס ; ממצא כלי חרס : . 1 קערה ביזאנטית מטיפוס . 2 ; Late Roman C קערה מהתקופה הערבית הקדומה 160 . 100 טבסור , התקופה הערבית הקדומה ; 1 נר חרס 160 'ח . 101 רבת סאביה , המאוזוליאום מהתקופה הביזאנטית ; כלי זכוכית : . 5-1 בקבוקים ; . 6 כלי תמרוקים 162 . 102 רו'רבת סאביה , המאוזוליאום מהתקופה הביזאנטית ; כלי חרס : . 1 נר חרס רומי מאוחר ; . 3 , 2 נרות ' שומרוניים' מהטיפוס המאוחר ; . 4 קנקן שחלקו העליון הוסר על מנת שישמש לקבורה משנית של עצמות 163 'ח . 103 רבת סאביה , המאוזוליאום מהתקופה הביזאנטית ; עגיל כסף 164 'ח . 104 רבת סאביה , התקופה הביזאנטית ; כלי חרס מהמילוי של "מיתקן הכדים" 165 'ח . 105 רבת סאביה , ממצא מפני השטח : . 1 "חותם לחם" מחרס , התקופה הביזאנטית ; . 2 ידית של קנקן מהתקופה הערבית הקדומה עם חותמת בערבית ; . 3 נר חרס ; . 4 שבר של כלי זואומורפי מהתקופה הערבית הקדומה 166 . 106 כילודיא , התקופה הערבית הקדומה ; 1 נר חרס מעוטר בדגמי אותיות ערביות 168 . 107 כפר סבא , התקופה הביזאנטית ; קטע כתובת יוונית על לוח שיש 170 . 108 כפר סבא , התקופה הערבית הקדומה ; 1 מכלול כלי חרס מחדר אחד שנחפר : . 3-1 קערות , חלקן מזוגגות ; . 4 כלי ברונזה למילוי שמן בנרות ; . 5 נר ; . 6 כפית ברונזה לאיפור ; . 7 שבר של כלי זואומורפי 171 . 109 כפר סבא , התקופה הערבית הקדומה ; 1 מכלול כלי חרס מחדר אחד שנחפר ( המשך . 2 , 1 : ( פך וקנקן מטין אדום , מעוטרים בלבן ; . 3 קנקן מחופה חיפוי בהיר ; . 4 קנקן מעוטר בדגם סרוק 172 . 110 אנטיפטריס , התקופה הביזאנטית ; נר זכוכית 174 . 111 תל פולג ; נקבת הניקוז , מבט למזרח 180 . 112 מפת דרום השרון בתקופות הערבית הקדומה 11 והצלבנית 183 . 113 תל קסילה , התקופה הערבית הקדומה ; 11 תכנית הח'אן שנחשף בראש התל 184 . 114 תל קסילה , התקופה הערבית הקדומה ; 11 ציור איסומטרי של הח'אן 185 'ח . 115 רבת סאביה , התקופה הערבית הקדומה ; 11 ממצא כלי חרס ממבנה אחד : . 1 קערה מזוגגת ; . 2 קדירה ; . 3 סיר בלתי מזוגג ; . 4 סיר מזוגג פתוח ; . 5 פך ; . 6 קנקן 186 . 116 כפר סבא , התקופה הערבית הקדומה r פינת חדר או חצר ובה תנור בישול 187 . 117 כפר סבא , התקופה הערבית הקדומה ; 11 מכלול כלי עצם : . 1 ידית מעוטרת ; . 2 סיכה ; . 3 ספאטולה 188 . 118 כפר סבא , התקופה הערבית הקדומה ; 11 מכלול כלי חרס מחדר אחד : ו . סיר מזוגג סגור ; . 2 סיר בלתי מזוגג ; . 3 סיר מזוגג פתוח ; . 4 סיר מצולע פתוח 189 . 119 תל קסילה , התקופה הצלבנית ; ממצא כלי חרס : . 2 , 1 סירי בישול ; . 8 , 7 , 5-3 קערות מזוגגות ; . 6 קערת בישול 192 . 120 כפר סבא , התקופה הצלבנית ; קערה מזוגגת 193 . 121 מפת הממצא של מרכיבי חקלאות ומלאכה בדרום השרון 200 . 122 כילודיא , התקופה הביזאנטית ; בסיס אבן לבורג במשטח הדריכה המרוצף פסיפס , ושיחזור שיטת פעולתו . ברקע - בור איסוף עגול 201 . 123 תל מיכל , התקופה ההלניסטית ; גת "ציבורית , " מבט לדרום מזרח . מלפנים - בורות האיסוף ; מאחור - משטח הדריכה 201 . 124 תל קסילה , התקופה הרומית ; צמד גיחות , מבט למזרח . מלפנים - בורות האיסוף ; במרכז - משטחי דריכה ; מאחור - תאי איחסון 202 . 125 תל קסילה , התקופה הביזאנטית ; גת , מבט לדרום . משמאל - תאי איחסון ; במרכז - משטח הדריכה

החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר