רשימת איורים

עמוד:10

רשימת איורים ו . מפת הסקר הבריטי ( SWP ) של דרום השרון , המשקפת את המציאות באזור לפני הפיתוח המודרני . נא לשים לב לביצות , ליער האלונים ( Oak Forest ) ולדרכים 21-20 . 2 מפת הסקר הבריטי ( SWP ) של אפולוניה ארסוף 24 . 3 מפה מעודכנת של השרידים בתחומי אפולוניה-ארסוף 27 . 4 אפולוניה , שטח ד ' , התקופה הפרסית ; מכלול קנקני אגירה 30 . 5 אפולוניה , שטח ד ' , התקופה הפרסית ; שברי כלים מיובאים 31 . 6 אפולוניה , שטח ד ' , התקופה הפרסית ; ראשי צלמיות 32 . 7 אפולוניה , התקופה הפרסית ; שפת אמפורה עם כתובת יוונית קטועה 32 . 8 אפולוניה , התקופה הפרסית ; שבר כלי מטיפוס 'הדמות האדומה' 33 . 9 אפולוניה , שטח ד ' , התקופה ההלניסטית ; מכלול כלי חרס מהמצבור 35 . 10 אפולוניה , שטח ד ' , התקופה ההלניסטית ; נרות חרס 36 . 11 אפולוניה , שטח ד ' , התקופה ההלניסטית ; חלזונות 'ארנמון' מהמצבור 36 . 12 אפולוניה , התקופה ההלניסטית ; כלי חרס למילוי שמן בנרות , שנמצא בצפון העיר 37 3 ו . אפולוניה , שטח ה ' , התקופה הרומית ; מפולות במבנה שנגרמו ברעידת אדמה . מבט לדרום מערב 39 . 14 אפולוניה , שטח ; 'ה המבנה הרומי - מבט לצפון , המראה את שני מפלסי הריצפה ואת הפתח הסתום . מעליו מצבור הכלים הרומי , החתום בריצפה ביזאנטית לבנה 39 . 15 אפולוניה , שטח ה ' , התקופה הרומית ; תוכנית וחתך 40 . 16 אפולוניה , שטח , 'ה התקופה הרומית ; מבט למערב : כלי חרס מנופצים ומפולות אבנים 41 . 17 אפולוניה , שטח , 'ה התקופה הרומית ; פך תמים ממצבור הכלים 41 . 18 אפולוניה , שטח ה ' , התקופה הרומית ; נר עגול מהמצבור , שבו שוברה הדמות במראה , ומראה מעוטרת בתבליט , שנעקרה מנר דומה 42 . 19 אפולוניה , שטח , 'ה התקופה הרומית ; אמפורה מיובאת 43 . 20 אפולוניה , שטח , 'ה התקופה הרומית ; שבר קערה מטיפוס 'טרה סיגילטה' ושבר נר אוגוסטיאי 44 . 21 אפולוניה , שטח , 'ה התקופה הרומית ; קערות ומכסיהן מהמצבור , שיובאו מצפון אפריקה 45 . 22 אפולוניה , שטח ה ' , התקופה הרומית ; כלי חרס זואומורפי דמוי איל מהמצבור 46 . 23 אפולוניה , התקופה הרומית ; פסל של נשר משיש , היום במוזיאון בקושטא 47 . 24 אפולוניה , התקופה הרומית ; מצבת זואילה 49 . 25 אפולוניה , שטח ב ' , התקופה הביזאנטית ; תנור בעל דופן כפול ופיית מפוח מחרס , לפני ניקויו . מבט לדרום מערב 52 . 26 אפולוניה , שטח ב ' , התקופה הביזאנטית ; קערה מטיפוס 54 Fine Byzantine Ware . 27 אפולוניה , חפירות , 1950 התקופה הביזאנטית ; תוכנית המבנה , ובו שני בתי בד ותנור זכוכית ( אגף העתיקות , על פי ד"ר יעקב קפלן ) 55 . 28 אפולוניה , חפירות , 1950 התקופה הביזאנטית ; משטח כבישה ובור איסוף של בית בד . מבט לדרום 56 . 29 אפולוניה , חפירות , 1950 התקופה הביזאנטית ; כבשן הזכוכית : מלפנים - הריצפה המכוסה זכוכית ; מאחור - מקום התנור . מבט למערב 57 . 30 אפולוניה , חפירות , 1950 התקופה הביזאנטית ; הקבר הכפול 58 . 31 אפולוניה , התקופה החמית-ביזאנטית ; נרות 'שומרוניים' מהמצבור במזרח העיר . שימו לב למנורת שבעת הקנים 60 . 32 אפולוניה , התקופה הביזאנטית ; ריצפת פסיפס במערב העיר 61 . 33 אפולוניה , התקופה הרומית-ביזאנטית ; פכית מעוטרת בדגם מנורה חרות , ממיתקן שנחפר במערב העיר 62

החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר