תוכן העניינים

עמוד:6

נספח ו . שלמה יזרעאל / ארסוף היא ארשוף 245 נספח . 2 שלמה יזרעאל / שני שברי כתובות פיניקיות מאפולוניה 259 נספרו . 3 רוני רייך / טבעת שומרונית מאפולוניה 269 נספרו . 4 איתן איילון / התרבות החומרית של השומרונים 273 נספח . 5 אשר עובדיה , רחל בירנבאום / כתובת יוונית מהכנסייה הביזאנטית הקדומה שנחשפה באפולוניה 279 נספח . 6 עמיקם אלעד / ארסוף בתקופה הערבית הקדומה 289 נספח . 7 עמיקם אלעד / כתובות ערביות מארסוף 303 נספח . 8 נילי ליפשיץ / נופי הצומח הקדומים בדרום השרון 309 קיצורים , מקורות וביבליוגראפיה 315 מפתח 339

החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר