תוכן העניינים

עמוד:5

תוכן העניינים הקדמה 7 רשימת איורים 0 ו מבוא 15 פרק . 'א רקע גיאונראפי 9 ו פרק . 'ב אפולוניה ארסוף 1 ו 7-23 תולדות המחקר 23 האתר לתקופותיו : תקופות קדומות ; 28 - תקופת בית ראשון ; 28 - התקופה הפרסית -; 29 התקופה ההלניסטית ; 34 - התקופה הרומית ; 38 - התקופה הביזאנטית ; 51 - התקופה הערבית הקדומה ; 67 - 1 התקופה הערבית הקדומה ; 82 - 11 התקופה הצלבנית ; 93 - התקופה הממלוכית 116 - פרק . 'ג אתרי דרום השרון 197-118 תולדות המחקר 119 התקופה הפרסית ; 119- התקופה ההלניסטית ; 124 - התקופה הרומית ; 129-1 התקופה הרומית ; 137 - 11 התקופה הרומית ; 141 - 111 התקופה הביזאנטית והתקופה הערבית הקדומה ; 151-1 התקופה הערבית הקדומה ; 184 -11 התקופה הצלבנית 191 - טבלת האתרים בדרום השרון 196 פרק . 'ד כלכלה , דרכים , אוכלוסיה ומינהל 237-199 מבוא 199 חקלאות : גיתות ; 200 - בתי בד ; 204 - עצי פרי נוספים ; 207 - גידולי שדה ; 207 - קנה סוכר ; 208 - טחנות קמח ; 208 - קרקע ומים ; 208 - ציד , דיג וגידול חיות בית ; 213 - מרעה ; 214- היער215- מלאכה ותעשיה : זכוכית ; 217 - כלי חרס ; 221 - מתכת ; 221 - צבע ; 221 - עץ ; 222 - שונות222- דרכים 222 ספנות ומסחר 228 אוכלוסיה 231 תחומי מינהל וכלכלה 233 פרק סיכום 238

החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר