בגידה כפולה

מתוך:  > בגידה כפולה

עמוד:7

סבך בתוך סבך , מזימה ומזימה נגדית , תחבולה ומעילה , בגידה כפולה ומכופלת , סוכן אמתי , סוכן מדומה , סוכן כפול , זהב ופלדה , פצצה , פגיון וכיתת יורים , כל אלה ארוגים יחד במרקמים רבים ומורכבים כל כך עד שהדעת מתקשה להאמין , ואף על פי כן זאת האמת . ( Winston Churchill , Thoughtsand Adventures , London 1991 , p . 55 ) אסור שהאויב ידע באיזה מקום נבחר להתקיפו . כך ייאלץ האויב להכין את עצמו כנגד התקפה אפשרית במקומות רבים ולחלק את צבאו . לכן מספר החיילים שיהיה עלינו להילחם בהם במקום שנבחר יהיה מועט ... אם האויב ישלח תגבורות לכל מקום הוא יהיה חלש בכל המקומות . ( Sun Tzo , The Artof War , Capters VII )

עם עובד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר