מבוא פניה המשתנות של החברה החרדית בישראל: מהישרדות לנוכחות, התחזקות וביטחון עצמי

עמוד:13

השנייה של המאה ה 18 ( פיינר תשס . ( ח" הורתה ולידתה של האורתודוקסיה כזרם אידיאולוגי , ולאחר מכן כתנועה , בהכרה של מנהיגים דתיים דוגמת הרב משה סופר , ( 1839–1762 ) הידוע בכינויו החת"ם סופר , שמתרחשים תהליכים מרחיקי לכת בחברה היהודית , ובראשם התפרקותה של החברה היהודית המסורתית וצמיחתם של זרמים דתיים המייצגים , להבנתם , סטייה מאותו נתיב מסורתי . זרמים אלה נתפסים כמי שמסכנים את עצם עתידה של היהדות " האמיתית , " זו המסורתית - שהאורתודוקסים לפי תפיסתם העצמית הם נציגיה היחידים - וממילא הם אינם לגיטימיים בעיניה . לתמורות אלה מצטרפת המסקנה ששורותיה של יהדות " אמיתית" זו מידלדלות , ובמהירות רבה . לאותם אורתודוקסים שהאמינו כי הם ממשיכיה של היהדות המסורתית זה היה מחזה מפחיד , מבהיל ומדאיג , שכן לפי תפיסתם ההיסטורית כל החברה היהודית היתה חלק מאותה יהדות מסורתית - כאמור , אורתודוקסית לפי הבנתם - עד לא מכבר , ובתוך כמה עשרות שנים נתערער מעמדה לחלוטין . אלה הם מקורותיה העיקריים של אותה תודעת איום קיומי , אשר הלכה והתעצמה במהלך המאה ה 19 ולאורך רוב המאה ה 20 ככל שגבר הסחף של אורתודוקסים אל קבוצות ותפיסות עולם שמנוגדות לדרכה של האורתודוקסיה ( פרידמן . ( 10 , 1991 כמגוון קבוצותיה של האורתודוקסיה , כך גם האיומים שמנהיגים מקרבה זיהו בזמנים ובמקומות שונים במאות ה 19 וה , 20 ולעתים אף באותה תקופה במחוזות גיאוגרפיים פוליטיים תרבותיים שונים . אלה כוללים בין השאר את ההשכלה ואת הרפורמה , את פנייתם של יהודים רבים לקבוצות סוציאליסטיות , קומוניסטיות ואנרכיסטיות , את היהדות הקונסרבטיבית ואת התנועה הציונית . תודעת האיום הקיומי של האורתודוקסיה ושל צאצאיתה , היהדות החרדית , היתה רכיב חשוב בהגדרתן העצמית של רוב הקבוצות האורתודוקסיות והחרדיות , בתודעתן הקולקטיבית , באסטרטגיות שהן גיבשו ובטקטיקות הפעולה שלהן . דוגמאות מייצגות לכך הן היווצרותה של העיתונות האורתודוקסית במחצית השנייה של המאה ה 19 והקמתה של אגודת ישראל בראשית המאה ה . 20 כה חזקה ומוטמעת היא תודעת האיום , עד שלעתים נדמה שחלקים נרחבים במחנה החרדי בימינו אינם יכולים להתקיים בלא שיהיה אויב כזה או אחר " העומד עליהם לכלותם . " אפיון כולל זה , חשיבותו להבנת התפתחותה והתגבשותה של האורתודוקסיה , . 2 על השימושים הראשונים במונח " אורתודוקסיה" ועל משמעויותיו באותה תקופה , ראו . Blutinger 2007 . 3 ראו כץ תשנ"ב , ; 21–9 סמט תשס"ה , . Silber 1992 ; 2008 ; 32–22 לאחרונה ערער על כך רביצקי ( תשס"ו , . ( 7–3 . 4 ראו , למשל , מינץ תש"י , ; 35 אטקס תשמ"ד , ; 285–276 תשנ"ג ; ברויאר תשנ"א ; בקון תשס"ה , . 35–31

מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר