פתח דבר

עמוד:8

אף שהאתוס הקולקטיבי והרטוריקה של האיום הקיומי ושל משימת ההישרדות המשיכו לתפוס מקום מרכזי בחברה זו , וכך עד ימינו , ניכרים זה שני עשורים לכל הפחות סימנים המלמדים שהחברה החרדית עברה זה מכבר לשלב של התבססות , התחזקות והקרנת ביטחון עצמי , שלא לומר אסרטיביות , ביחסה כלפי החברה הסובבת אותה . מעבר זה , על כמה ממשמעויותיו והיטליו , הוא העומד במרכזו של קובץ מחקרים זה . ספר זה הוא השלישי בסדרת מחקרים על החברה החרדית בישראל , כולם פרי קבוצות מחקר ודיון , ימי עיון וכנסים שהתקיימו במשך כעשר שנים במכון ון ליר בירושלים . הספר הראשון , חרדים ישראלים : השתלבות בלא טמיעה , ? בעריכת עמנואל סיון וקימי קפלן , התפרסם ב , 2003 ובמרכזו הועמדה שאלת השתלבותם של החרדים בחברה בישראל . המאמרים שהתפרסמו בקובץ זה מלמדים על מהלכים מגוונים של השתלבות ושל קבלה חלקית של חוקי המדינה ושל סמכות מוסדות השלטון של המדינה , המתקיימים בצד היבדלות , ביקורת והתנגדות מילולית חריפה . הכותבות והכותבים של המאמרים הצביעו , איש איש בדרכו , על גילויים שונים של השתלבות חרדים בחברה בישראל , לצד מאמץ מצדם למנוע טמיעה בה ולעתים מתוך עימות חיצוני ופנימי וניסיון לשמור על גווניה הייחודיים של החברה שהם חיים בה . הספר השני , מנהיגות וסמכות בחברה החרדית בישראל : אתגרים וחלופות , שערכו עורכיו של הקובץ שלפנינו , ראה אור ב . 2009 במוקדו ניצבים תהליכי רצף ושינוי שחלו בדפוסי המנהיגות והסמכות בחברה החרדית . החוקרים שהשתתפו בקובץ זה הצביעו על דפוסים של קליטה ושילוב של מקורות סמכות וידע שונים , ובהם פסיכולוגיה , רפואה , ספרות וטכנולוגיה , ששימשו בסיס ליצירת דפוסי מנהיגות שונים , קהלים דתיים מגוונים ומקורות סמכות חלופיים . רבים מהמקרים ומהתהליכים שתועדו בספר העלו שהתמורות מתרחשות בדרגי המשנה של המנהיגות החרדית ולא בקרב המנהיגות הבכירה והממסדית . זאת ועוד , מחקרים אלה הראו כי התמורות המשמעותיות ביותר התחוללו בדור האחרון בזירות חרדיות שונות שבהן מתהוות מנהיגויות חלופיות , והצביעו על היבטים שונים של התהליך שבו מקורות סמכות חלופיים מקבלים הכרה לצד סמכויות ומנהיגויות מסורתיות מבוססות . ספר זה מתמקד במעברה של החברה החרדית מהישרדות להתבססות , וכמו קודמיו כל המאמרים הכלולים בו מבוססים על מחקרים חדשניים שנעשו בשנים האחרונות בדיסציפלינות שונות . יסודם של מאמרים אלה בכמה מן ההרצאות שנישאו בכנס רב משתתפים שנושאו " חרדים וחרדיות בישראל : על פרשת דרכים , " ? אשר התקיים במכון ון ליר בירושלים בנובמבר . 2007 המכנה המשותף העומד בבסיס כל המאמרים הוא גילויים של התבססות והתחזקות ושל הרחבת השורות שניכרים בחברה החרדית בישראל החל משנות השמונים של המאה ה . 20 שינויים אלה מלמדים על מעבר מתחושות האיום וההישרדות הנזכרות לתחושות של ביטחון עצמי והתבססות המאפיינות אותה בשנים האחרונות , תחושות שמתלווים להן לא

מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר