תוכן העניינים

עמוד:ו

מסורות העדות , לשונות היהודים וערבית יצחק אבישור מילים זרות ונדירות מתחום הךאליה בתרגום רס"ג לתורה וגלגוליהן ותחליפיהן בתרגומי התנ"ך בערבית יהודית במזרח ובמערב 227 סיריל אסלנוב אטימולוגיה רומאנית לפועל האידי דאוו > ע ) נען 244 יעקב בן טולילה המבול שהיה בתיטואן וסיפורים אחרים : כרוניקות שנרשמו בספרדית היהודית מצפון אפריקה 259 מאיר מ' בר אשר שקיעים מוסלמיים בלשונם של יהודי מרוקו 278 שלום בר אשר כתב יד של הגדה של פסח ממרוקו ( עיון ראשון ) 294 מיכל הלד מערכת היחסים בין המרכיב העברי בלשון היהודית ובין העברית החדשה כפי שהיא מתגלמת בזמננו בישראל בשיח ספרדי יהודי 304 יהודית הנשקה הטעמת מלעיל בלשון חכמים : עדותם של יהודי תוניסיה ומשמעה 320 ז'ולייט חסין דיון בגלגולו של ז'נר הקצידה בשירה העברית המודרנית ובכתיבתו של ארז ביטון : הקצידה על סול חשואל 334 סימון מרג'ן אוחנא על העברית בקהילת קרפנטרס ובשכנותיה ( פרק ראשון ) 344 אורה ( רודריג ) שורצולד עיוני מילון בתרגומי הלדינו להגדות של פסח 368 יוסף שיטרית שימושים משכיליים ביסודות עבריים בעיתונות הערבית היהודית של תוניס בסוף המאה ה 397 19 יוסף תדגי דרשות בערבית יהודית מגרבית לרבי רפאל בוטבול : עיונים בלשון ובסגנון 417 עפרה תירוש בקר תרגומיהם של המלומדים הקראים יעקוב אלקרקסאני , יוסף אלבציר וישועה בן יהודה לקטעים מן המשנה 435 פרנק אלוורז פרייר לשונות היהודים בלשונות תרגום : מהמעשה לתאוריה * 3 ו'אן באומגרטן תרגומי החיבורים במוסר מיסטיקה ליידיש ו"קו היושר" לצבי הירש קוידנובר ( פרנקפורט א"מ * 21 ( 1705 דוד מ' בוניס שמות עצם לדומם ולצומח מבסיסים עבריים ומוספיות רומניות בג'ודזמו ובחכתייה * 40 טפאני הרוויאינן מצבות קבורה מקרים * 64

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר