תוכן העניינים

עמוד:ה

תוכן העניינים העברית החדשה עוזי אורנן משחק בלשון 3 אילן אלדר החייאת הדיבור העברי בארץ ישראל 14 נתן אפרתי המאמצים לכונן עיתון עברי "הגון" בארץ ישראל בראשית העשור השני של המאה העשרים 36 שמואל בולוצקי מרכוז התנועה i בעברית המדוברת 51 אסתר בורוכובסקי בר אבא תחביר בין דוברים : קטיעת מבע , בנייה משותפת של מבע ותליית מבע 55 רונית גדיש דרכי ההבעה של שם התואר לציון האפשרות : עיון במאגר המונחים של האקדמיה ובמילונות העברית 71 קרן דובנוב התפתחות מיליות הוויתור למשפט פשוט בלשון ההשכלה 86 רבקה הלוי עיון בהרכבי תואר עקיפים ובחינת תפקודם בעברית של ימינו 96 אשר לאופר העברית החדשה והעברית לדורותיה ( העברית אינה שפה קריאולית ) 117 צוגויה סאסאקי מילון העברית החדשה לדוברי שפות אחרות : הרצוי והמצוי 136 תמר סוברן הסמנטיקה של מושג הנורמה 151 יוסף עופר ראשיתו של המבטא הישראלי 166 משה פלאי שפה ויצירה : חידוש הספרות העברית ותודעת השפה בתפיסת ההשכלה 173 יעל רשף השפעת מעבר המרכז הספרותי מאירופה לארץ ישראל על העברית הכתובה : עיון בתופעה תחבירית אחת בלשונם של שני דורות משוררים 187 שמעון שטרית משפט ולשון : גלגוליו של "מטומטם" באספקלריה משפטית 204 המאמרים בלועזית מסומנים בכוכבית .

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר