קראו בכותר - מנחה למנחם : קובץ מאמרים לכבוד הרב מנחם כהן