קראו בכותר - מדינה מחפשת עם : ביטול זרם העובדים בחינוך