קראו בכותר - עבודה לא משחררת : עבודת ילדים ונערים יהודים בגטאות בתקופת השואה