קראו בכותר - המערכת הפוליטית בישראל : שנים ראשונות; מבנה מוסדי; התנהגות פוליטית; בעיות לא פתורות; הדמוקרטיה בישרא - כרך א