נמצאו 80 תוצאות עבור חיפוש מתקדם
+ חיפוש מתקדם
סגור סינון תוצאות
מאת: משה בן מימון
תיאור: הכרך הראשון מתוך המהדורה הביקורתית של תשובות הרמב"ם  בלשונן המקורית. כתב היד של המהדורה כולה מוכן מאז שנת 1954. הכרך השני, מכיל כנספח, את אותן התשובות של הרמב"ם מתוך הוצאת פריימן, שנכתבו מלכתחילה בעברית, או שנשתמרו בעברית בלבד, וכן את המבואות (גם את מבואותיו של פריימן), כולל סקירה מפורטת על הלשון הערבית שבשו"ת ואת המפתחות: המהדורה השלמה של התשובות במקורן הערבי תכיל למעלה מ-280 שו"ת, הערוכות לפי סדרן שבכתב היד. השו"ת, לא נערכו לפי ענייניהן על סדר ההלכות בשולחן ערוך, כדי לא לפורר את קובצי השאלות שבכתבי היד. כ-40 תשובות לא היו ידועות עד כה אף בתרגום עברי. אולם גם התשובות שהיו ידועות בתרגומים עבריים, מופיעות לעיתים באור חדש: לא זו בלבד, שביכולתנו לתקן את הנוסח על פי המקור הערבי, אלא להיסטוריון של התקופה מתגלים גם פרטים רבי חשיבות מתוך הנוסח המלא של השאלות, שהרי המתרגמים העתיקים נהגו להשמיט מן השאלות את הפרטים, שלא היו הכרחיים להבנת התשובה, בו בזמן שהמקור הערבי שמר על כל הפרטים המרובים, שאותם הזכיר השואל, שלא ידע, על מה יסתמך הרב"ם בתשובתו.
First volume of 4 of Maimonides' Responsa in Judeo-Arabic and Hebrew, edited by Joshua Blau
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים
מאת: משה בן מימון
תיאור: תשובות הרמב"ם : כרך ב . כרך זה (השני) מכיל כנספח, את אותן התשובות של הרמב"ם מתוך הוצאת פריימן, שנכתבו מלכתחילה בעברית, או שנשתמרו בעברית בלבד, וכן את המבואות (גם את מבואותיו של פריימן), כולל סקירה מפורטת על הלשון הערבית שבשו"ת ואת המפתחות: המהדורה השלמה של התשובות במקורן הערבי תכיל למעלה מ-280 שו"ת, הערוכות לפי סדרן שבכתב היד. השו"ת, לא נערכו לפי ענייניהן על סדר ההלכות בשולחן ערוך, כדי לא לפורר את קובצי השאלות שבכתבי היד. כ-40 תשובות לא היו ידועות עד כה אף בתרגום עברי. אולם גם התשובות שהיו ידועות בתרגומים עבריים, מופיעות לעיתים באור חדש: לא זו בלבד, שביכולתנו לתקן את הנוסח על פי המקור הערבי, אלא להיסטוריון של התקופה מתגלים גם פרטים רבי חשיבות מתוך הנוסח המלא של השאלות, שהרי המתרגמים העתיקים נהגו להשמיט מן השאלות את הפרטים, שלא היו הכרחיים להבנת התשובה, בו בזמן שהמקור הערבי שמר על כל הפרטים המרובים, שאותם הזכיר השואל, שלא ידע, על מה יסתמך הרב"ם בתשובתו.
Second volume of 4 of Maimonides' Responsa in Judeo-Arabic and Hebrew, edited by Joshua Blau  
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים
מאת: משה בן מימון
תיאור: תשובות הרמב"ם : כרך ג - כרך זה של תשובות הרמב"ם מכיל את המבואות והמפתחות. הוא מכיל, בין היתר, את המבוא לתשובות הערביות של הרמב"ם, הבנוי כמתכונת מבואו של א"ח פריימן ז"ל, לתשובות העבריות (אשר אף הוא מתפרסם בכרך זה, לאחר שהותאם למהדורה זו). בכרך זה נדפסו גם הוספות ותיקונים לכרכים א'  וב', כולל תשובות חדשות המופיעות בכרך זה, תחת הכותרת "הוספות אחרונות". כמו כן צורפו לכרך זה אגרות ר' יהונתן הכהן והרמב"ם הרצופות לת' חכמי לוניל, וכן תשובת הרמב"ם לר' יוסף המערבי, תלמידו, על השגות ר' שמואל ב"ר עלי ראש ישיבת בגדאד.
Third volume of 4 of Maimonides' Responsa in Judeo-Arabic and Hebrew, edited by Joshua Blau  
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים
מאת: משה בן מימון
תיאור:  כרך רביעי של תשובות  הרמב"ם , מכיל הוספות ותיקונים חדשים , הבנויים ברובם על פירסומיהן של תשובות הנשר הגדול , שראו אור מאז הופעת המהדורה הראשונה .
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים
מאת: אנדרה נהר
תיאור: בספר זה - דוד גנז וזמנו - לומדים אנו להכיר את דמותו הרב-גונית של דוד גנז (1541 - 1613). דוד גנז חי בפרג והושפע רבות מרבותיו, הרמ"א - ר' משה איסרליש, והמהר"ל מפרג, בהעמקה בלימוד התורה ובנאמנות למסורת. בשחר חייו, משנתקל בספרו של אוקלידס, נמשך ליבו גם למכמני המדע, ובאחרית-ימיו הצליח להמנות על העובדים והמסייעים במצפה הכוכבים "אורניבורג" של טיכו בראהה וממשיכו יוהאן קפלר.
ספרים רבים חיבר דוד גנז, בהיסטוריה, מתמטיקה וגיאוגרפיה. רובם לא הודפסו וחלקם אף נעלמו מאיתנו.
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים
מאת: דניאל שפרבר
תיאור: שאלה מודרנית לפנינו, אך דיונים אודותיה נערכים זה דורות. כיצד מתייחסת ההלכה למצבים המשתנים בעולם המודרני? כיצד פועלים היסודות המטא-הלכתיים - כבוד הציבור, כבוד הבריות, ועשית הישר והטוב? מה יחסם אלו כנגד אלו? ודאי שכל יהודי שלב פועם בקרבו מזדהה עם המושגים הללו, והוא יקבל אותם במישור העקרוני; השאלה העיקרית היא כיצד הם באים לידי ביטוי במישור ההלכתי. לפלורליסט קל מאוד להתפתות לעמדה הרומנטית, לפיה "תחושת הצדק" דוחה תמיד את שורת הדין. ברם, אם יסודות ההלכה נוטים לכיוון המחמיר, כיצד יפעיל הפוסק את העקרונות המטא-הלכתיים?
יש שיאמרו כי ההלכה איננה משלבת טיעונים שמחוצה לה, וכי ההתייחסות למצבים האנושיים העדינים כלולה ביסודות הפנימיים של הדין.
מנגד, ניתן לראות כיצד השתמשו הפוסקים בעבר בטיעונים מעין אלו על ימין ועל שמאל, בדרך העוקרת את יסודות הדין. יחד עם זאת בימינו, השימוש בעקרונות מטא-הלכתיים הוא זהיר ומצומצם. ניתן לטעון שדרכה של ההלכה הוקשחה ללא צורך, והרגישות האנושית הפשוטה שיכול היה הפוסק לגלות איננה מופעלת.
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים
מאת: אסף ידידיה, נתן כהן, אסתר פרבשטין
תיאור: "ויאמר ה' אל משה כתב זאת זכרון בספר ושים באזני יהושע כי מחה אמחה את זכר עמלק מתחת השמים".
הצורך לתעד ולספר את קורות השואה מצא לו אפיקים שונים, המהווים בסיס לחקר התקופה ולשימור זיכרונה. מאגר המבואות לספרות הרבנית, שיצא לאור על ידי המרכז ללימודי השואה שעל יד המכללה ירושלים, אוצר את סיפוריהם של יותר ממאה רבנים ניצולי שואה, אשר העלו את זיכרונותיהם והגותם על השואה לא כיצירה בפני עצמה אלא כמבוא לספר קודש שכתבו. ספר זה הינו פרי ביכורים של מחקר מאגר המבואות לספרות הרבנית. בחלקו הראשון – מחקרים, נידונים המבואות הללו מהיבטים שונים: ספרותיים, הגותיים והיסטוריים, והם פותחים צוהר לתחומים רבים הקשורים לעולם הרבני בתקופת השואה ולאחריה, כמו גם ליהדות הדתית בכלל באותה העת.
 בחלקו השני – מקורות, מובאים מספר מבואות נבחרים המתמקדים בנושאים שונים ומשקפים את המגוון הרחב של המאגר, לאחר שעברו ההדרה מדעית.
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים
מאת: משה דוד שוב
תיאור: הספר מגולל פרשת חיים מופלאה של אחד מחלוצי היישוב ובוניו, ממייסדי המושבות ראש פינה ומשמר הירדן, בגליל העליון - מ"ד שוב.
בן כ"ח היה בבואו לארץ בשנת תרמ"ב (1882) ומאז ועד לפטירתו ביום י"ט באדר ב' תרצ"ח (1938), היו חייו קודש לתחיית עמו, ארצו ולשונו.
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים
מאת: אמיליה כהן רואי
תיאור: תיאור מרתק של אחת מהקהילות היהודיות המענינות ביותר באירופה- הקהילה הדנית. סביב סיפורה של משפחה מפוארת וססגונית חושף הספר את עלילותיה ונפתוליה של מלחמת התרבות התוך קהילתית בין הכוחות השמרניים אורתודוקסיים לבין מצדדי הרפורמות והקרבה לנצרות. על מאבקם של היהודים להכרה כאזרחים ונסיונותיהם ואשליותיהם שנופצו שוב ושוב בשרירות לב השלטון.
חלקו השני של הספר, מציג את פרקי חייו המרתקים של גיאורג כהן, חוליה ברצף המשפחתי, ואת האירועים הסוערים שהיה מעורב בהם בשירות משרד החוץ. תורת הניאו נייטרליות שפיתח בין שתי מלחמות העולם סיפקה בסיס מן המשפט הבין לאומי לנייטרליות המדומה, שבין היתר הגנה על יהודי דנמרק בשנים הראשונות של הכיבוש הגרמני.
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים
מאת: מיכאל קורינאלדי
תיאור: בשנות המשטר המהפכני באתיופיה היו בני עדת 'ביתא ישראל' נתונים בצרה ובמצוקה בגלותם, ושואה רוחנית ופיזית איימה על יהדות אתיופיה. אז החלה פעילות ציבורית למען עליית העדה. תנועת העלייה הגיעה בשיאה במבצע משה (1984/85) שזכה לתהודה עולמית, ואיתה גברו השאלות והתהיות מכל עבר על התעלומה האופפת את עברה היהודי של העדה.
ספר זה מברר ומאיר את ההתפתחות ההיסטורית, הספרותית וההלכתית בסוגיה זו, מאז ימי גלות 'עשרת השבטים' ועד ימינו אנו, מבחינת המסורת הרבנית והמסורת הפלשית, תוך השוואה בין מנהגי העדה להלכה התלמודית והרבנית, כגון בעניני שבת ובדיני טומאה וטהרה. עוד מתאר הספר את סדרי הנישואין והגירושין לפי מסורת העדה ואת התוצאות, מבחינת ההלכה, לעניין מעמדם האישי של בני העדה בישראל.
המחקר כולל שורה של מקורות, נספחים ומסמכים, שחלקם מתפרסם עתה לראשונה, מפתח מקורות וביבליוגרפיה מקיפים ומעודכנים וכן מבוא היסטורי- לתולדות ביתא ישראל (הפלשים).
הספר מיועד לחוקרים, למורים ולסטודנטים במדעי המשפט, במדעי היהדות וההיסטוריה של עם ישראל וכן לעורכי דין וכמובן גם לבני העדה ולעוסקים בקליטת יהודי אתיופיה ולכל שוחרי דעת.
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים
מאת: שמואל חגי
תיאור: לפני יותר מאלפיים שנה, על אדמת מדינת החשמונאים, תוך תסיסה עצומה ומלחמות פנימיות, תככים שלטוניים ומזימות מפלגתיות, התחוללה "המלחמה הגדולה ביותר" מלחמת היהודים עם הרומאים.
מלחמות היהודים, ספר המתאר את מאורעות עבר העם היהודי. באופן מרתק ומסעיר מספר לנו יוסף בן מתתיהו ירושלמי וכהן בן לתקופת החורבן והמלחמות הקשות את האירועים של הגבורה היהודית כנגד האימפריה בעלת העצמה שלא קמה עוד כמותה- רומא.
כבן חסות של הממשל הרומי הכיר יוסף – יוספוס פלאביוס מקרוב את כל התככים והמזימות של מרכיבי השלטון ומגולל ביד אמן את קורות הקיסרים ומצביאי הצבא, עליותיהם ונפילותיהם.
כמורד בעצמו וכמנהיג המלחמה הוא מתאר את תכסיסי המלחמה והקרבות של היהודים, בינם לבין הרומאים ובינם לבין עצמם, עמידתם המדהימה, חורבנם והאובדן הגדול.
מתוך מודעות מלאה לתפקידו כהיסטוריון, לזהותו היהודית, וראיית הצדדים השונים, השאיר יוסף בן מתתיהו לדורות הבאים יצירת מופת, מציאות מתועדת שאף סיפור בדיוני לא ישווה לה.
בתרגום עברי חדש לנוסח היווני, מוגש כאן ספר שהוא נאמן למקור ועם זה נוח לקריאה, תוך שימוש במינוחים שנעורו ממקורות העברית הותיקים, ואלו שהתווספו עם התפתחות החיים וביטוייהם, המתארים באופן מדויק ועשיר יותר את המתרחש בספר, מאז התרגום הקודם.
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים
מאת: שבתאי זכריה
תיאור: בספר "סיפורי חצרות ובתים בין החומות" מובאים פרקי היסטוריה בלתי מוכרים, הכוללים סיפורי חצרות ובתים, שהתקיימו בעבר, בסמטאות המרוחקות של מרכז העיר העתיקה, וכן סמוך לשווקיה העתיקים של ירושלים. בין החצרות האלו היו כאלו שנשאו כבר אז, את דגל ההשכלה והציונות הדתית של אנשי הישוב הישן בירושלים.
אין בנמצא מקור היסטורי בכתב אשר דן בנושאים האלו.
בספר מובאים בצורה מרתקת, סיפורי האישים והמשפחות שהתגוררו באזורים אלו, והווי החיים בהם, וכן פרטים על "מקדשי המעט"-בתי כנסיות ובתי מדרשות, שייסדו המתיישבים במקום.
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים
מאת: מאיר אוריין
תיאור: "מספרים שאמר פעם ה'קוצקער'..." מיהו הרבי החריף מקוצק? מהיכן באו האמירות הנוקבות בצחוק מר? איפה התחוללה אחת התנועות שהעמיקו לחתור בתהומות הנפש האנושית?
על רקע של מאתיים וחמישים שנות חסידות, מזדקרת דמותו המופלאה של רבי מנחם מנדל, החורגת ממסגרת זמנה- המאה התשע עשרה, ומתחום מקומה- העיירה קוצק שבפולין.
רבי מנדל היה אישיות עטופת סוד, מורכבת וטראגית. ביום העלה באש את ניירותיו שבלילה העלה עליהם את רעיונותיו, עת ישב בודד בחדרו, פרוש אף מתלמידיו- חבריו למעלה מעשרים שנה. משעול צר בחר לו כנתיב חייו, לעצמו ובשביל עצמו, ומתוך המישור האקזיסנטציאלי הכאוב פרצו דבריו אל מבקשי האמת של דורו, צעירים חדורי אמונה יוקדת- חסידיו.
הספר שלפנינו גדוש ציטוטים, שיחות, סיפורים ותורות של ה'קוצקער' ולצידם ניתוח וביאור שיטת קוצק בפני עצמה ולעומת שיטות חסידות אחרות. ובעזרת אלה מזמין הספר את הקורא לראות תמונה רחבה של חסידות קוצק, החטיבה העצמאית בעולם החסידות, חטיבה של איש אחד שנעשה למושג רוחני באוצר הרוח של האומה.
אמרותיו השנונות ודבריו הבוטים של הרבי מקוצק לא הועמו על ידי אבק הזמן. הם עדיין חריפים ומצליפים. דברים שיצאו מהלב הבוער של ה'קוצקר', כאילו נאמרו בימינו אנו, ומקבלים הד בליבנו.
בספר מובא גם נספח ביוגראפי המגולל תולדותיהם של רבותיו ותלמידיו, ושופך אור על תנועת החסידות בכללותה כפי שהיתה בפולין.
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים
מאת: מרדכי מנחם קפלן
תיאור: משבר המודרניזציה והחילון, שהתחולל בעם היהודי מתקופת ההשכלה עורר בעבר ועדיין מעורר כיום תהיות לגבי התרבות היהודית כמכלול. אלמנטים כמו יסודות האמונה, ההלכות המעצבות את אורח החיים הדתי, המסגרת הלאומית מדינית- ארצית, נבדקים כיום במסגרות שונות של חשבון נפש שעורכות הקבוצות השונות בתרבות הישראלית.
בספר זה של פרופסור מרדכי קפלן ז"ל, מוגש לפני הקורא מבט תיאולוגי, רציונאלי והומניסטי. הספר שיצא לאור בשנת 1938 דן במקומו של האלוהים בתרבות הישראלית החדשה בתפקידיו ובגילויו, במערכת הציויליזציה היהודית ועתידה. תוך עיון פילוסופי בעקרונות תרבותיים יהודיים ושאינם יהודיים, בהשקפה היסטורית על תמורות מעמד החברה, המוסר, והגאולה במחשבת העם מעלה פרופסור קפלן הבחנות ומתווה דרכים להגשמת חזונו ל'רקונסטרוקציה' של היהדות.
בהקדמתו לספר כותב פרופסור אליעזר שביד: "נוצרה בישראל כוננות רוחנית חדשה. ייתכן אפוא שמחפשי דרך רבים בישראל של זמננו ימצאו בספרו של קפלן, ששמר על מקוריותו ורעננותו, כיוון חשיבה העונה על כמה מן השאלות הגדולות שאיתן הם מתמודדים".
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים
מאת: אנדרה נהר
תיאור: מבין הדמויות הזוהרות בעולם היהדות מזדקרת דמותו של המהר"ל מפראג. מסתורין סביב ה'גולם' הידוע, וספרי הגות עמוקים שהפכו לנחלת תלמידי חכמים וחוקרים.
מהי משנתו של ענק רוח זה שהקדים את זמנו, ועיצב רעיונות שחלחלו פנימה למחשבת היהדות הכללית?
בספר זה מוצגת שיטתו הדיאלקטית של המהר"ל- רבי יהודה ליוואי בן בצלאל מפראג (1512-1609) כמפתח לזהות תרבותית יהודית.
בתבנית משנה זו שלושה צירים: הציר האופקי, המעמיד את האדם מול האדם, באתגר האוטונומיה וההומניזם המשיחי. הציר האנכי, המשתית את הקשר בין האדם לבוראו על יחסיות של תורת ההכרה. ציר האלכסון, המקנה ל'אמצע' מימד ייחודי להשלמת הניגודים ולאיחוד ההפכים מעל תהום השניות, ומשם מקור להרפתקת האמת. בכתיבה שובת לב, אנדרה נהר מחדד, מתוך קטעים רבים ביצירת המהר"ל את המיזוג המקורי של מסורת ומודרניזם, שאפיין ענק זה בתולדות בעלי המחשבה של עם ישראל. תוך ניתוח עמדותיו של המהר"ל על רקע השיטות שקדמו להן וביחס לחכמת העמים מתגלות גישותיו החדשניות של המהר"ל המציבות את משנתו במקום רלוונטי בשיח העיוני של הגות ישראל גם בזמנים מודרניים.
אנדרה נהר (1914- 1988) נחשב לאחד המעצבים המרכזיים של דמותה הרוחנית של יהדות צרפת אחרי מלחמת העולם השנייה. לפני עלייתו ארצה (1974) הוא כיהן כראש המכון למדעי היהדות באוניברסיטת שטרסבורג. הוא חיבר כעשרים ספרים בתחומי ההגות היהודית, שחלקם תורגם לשפות רבות.
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים
מאת: יוסף פונד
תיאור: מנהיגות אגודת ישראל ישבה קודם למלחמת העולם השנייה באירופה. רוב חברי הנהגתה הרוחנית – רבנים, בהם חברי מועצת גדולי התורה, וראשי ישיבות – ישבו בפולין, בה גם התרכזו רוב חברי התנועה. עם תחילת המלחמה חברו כמה ממנהיגי התנועה שעזבו את אירופה למנהיגי סניפי התנועה בארץ-ישראל, בארצות הברית ובבריטניה ויצרו מוקדי כוח פוליטיים חדשים שהנהיגו את אגודת ישראל.
הספר בא לבחון את התמודדות המנהיגות הפוליטית של אגודת ישראל עם השואה: הפעולות שעשו בניסיון למצוא דרכי הצלה ועזרה ליהודי אירופה הכבושה, והדרכים שסללו עבור חברי התנועה להתמודדות נפשית ואידיאולוגית עם מוראות השואה.
המנהיגים האגודאיים לא ההינו להביע ייאוש ולאבד את התקווה להציל יהודים מגיא ההריגה. הם דרשו בכל שנות המלחמה להציב את נושא ההצלה בראש סולם העדיפויות של העם היהודי ופעלו בדרכים מגוונות ובלתי שגרתיות לעזרת יהודי אירופה ולהצלתם. עיקר מאמציהם הופנו להצלת האליטה הרוחנית של התנועה – רבנים ראשי ישיבות ותלמידיהן.
במקביל יצרו המנהיגים אפיקים לביטוי המצוקה הנפשית של חברי התנועה וחפשו אחר דרכים לתמוך בהם, נוכח אובדן עולם הישיבות שבפולין והשאלות התיאולוגיות שהשואה הציבה בפניהם.
ד"ר יוסף פונד עוסק בחקר אגודת ישראל כתנועה פוליטית ומחקריו מציגים היבטים היסטוריים ואידיאולוגיים בהתפתחות התנועה.
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים
מאת: חננאל מאק
תיאור: תפילה ותפילות הם שני החלקים בספר שלפנינו. החלק הראשון מפגיש את הקורא עם שאלות היסוד של התפילה ומהותה: מהי משמעותה של תפילת האדם מול האל היודע כל והמטיב לכל?
את מי ואת מה משרת מעשה התפילה של האדם? מהי משמעותה הממשית של "כוונת הלב" הנדרשת מהמתפלל? האומנם עדיפה התפילה הסדירה בציבור על פני תפילת היחיד?
האם מוטב להתפלל תפילת קבע או שיש להעדיף את התפילה הספונטאנית של האדם היחיד בלשון, במקום ובזמן המתאימים לו? מה הן דעותיהם של רמב"ם ורמב"ן, ר' יהודה הלוי והמקובלים, חסידים ומתנגדים, ר' לוי יצחק מברדיצ'ב וישעיהו ליבוביץ בשאלות אלה? בחלק השני מציג המחבר את הגופים העיקריים של התפילות על רקע המציאות ההיסטורית שבה נוצרו. כך מתברר שתהליך היצירה של התפילות נמשך והולך מימי המקרא ועד ימינו, שמקורה של קריאת "שמע ישראל" הוא בתפילת הכהנים בבית המקדש, תפילות העמידה ("שמונה עשרה") נוסדו בעיקר כתחליף למעשה הפולחן בבית המקדש החרב, הפיוטים נוספו למערך התפילות קודם כל כדי למנוע תחושת שגרה ושממון, ועוד.
מחבר הספר, פרופ' חננאל מאק מהפקולטה למדעי היהדות באוניברסיטת בר-אילן, פירסם ספרים ומאמרים רבים בנושאי תרבות ישראל. ספרו האחרון: "אלא משל היה" עוסק בספר איוב בעיניהם של חז"ל
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים
מאת: אנדרה נהר
תיאור: " ובכל זאת" הוא אוסף מסות והרתאות המייצג את שטחי ההגות השונים בהם עוסק פרופ' אנדרה נהר, מן החקר במהות הנבואה ועד למלחמת יום הכיפורים. בכולן עוברת כבריח-תיכון מחשבת ההומניזם האכזיסטנציאלי-דת, עמידת פנים אל פנים עם המציאות האכזרית של ימינו תוך אמונה שלמה בניצחון האור על החושך.
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים
מאת: אנדרה נהר
תיאור: זהותנו היהודית הוא ניתוח הבעיה היהודית, מחד, זהו ניתוח של ההיסטוריה מראשיתה ועד לציונות ועד בכלל. מאידך, המחבר ער לבעיות ההווה ומעורב בהן, ולכן בא להציע דרכים להבנה ולהתמודדות.
החיבור הוא גם מבוא בעל אופי דתי, תיאולוגי, אנטרופולוגי וסוציולוגי לתרבות ולהיסטוריה האנושית בכלל, וליחסי הגומלין הבעייתיים שלהן עם  היהדות והיהודי בפרט.
זוהי הגות פילוסופית שיש בה חזון, המתיחדת גם בקו שובה לב. ההתנסות הרוחנית, התרבותית והאישית של המחבר: עולמו, הוגי הדעות, יצירות ואירועים שגיבשו ועיצבו את השקפתו זוכים להבלטה, ובדרך זו הניסוחים המורכבים והמעמיקים מתעשרים ברענננות ובחום בלתי אמצעים.
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים
מאת: יצחק מייטליס
תיאור: הדיון על מהימנות ההיסטורית של התנ"ך מתנהל כבר מראשית תקופת ההשכלה באירופה. ראשוני הארכיאולוגים של ארץ-ישראל ראו בפרקים ההיסטוריים של התנ"ך שיקוףשל אמת היסטורית, אולם השלהי המאה העשרים החלו חלנשב רוחות חדשות- ישנות מכיוון האונברסיטאות באירופה שנטו לבטל את הערך ההיסטורי של חלק גדול מסיפורי המקרא.
חיבור זה בא להציג בכלים ארכאולוגיים את העימות בין המקרא לארכאולוגיה.
ניתוח מחודש ועדכני של הממצא הארכאולוגי ושל הנתונים ההיסטוריים מצביע על כך שאין סתירה מהותית בין שני התחומים.
מטרת הספר לקרב את הארכיאולוגיה ללומדי התנ"ך ולהציבה ככלי עזר ראשון להבנת הריאליה המקראית, ובד בבד להציב את התנ"ך במקומו הראוי, המפיח רוח חיים בממצא הדומם.   
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים
מאת: מרדכי רוטנברג
תיאור: תורת הצמצום של פרופ´ מרדכי רוטנברג הנחשב לאבי ה"פסיכולוגיה היהודית" מהווה קריאת כיוון חדשה, ביקורתית ורעננה בתשתית העומק של מדעי החברה המודרניים, שלהם הוא מבקש להעמיד אלטרנטיבה. בעוד שבספריו הקודמים חשף רוטנברג את המחשבה הנוצרית המונחת ביסוד הפסיכולוגיה המערבית, בספר הנוכחי הוא מציג בפשה עמיית ומובנת לכל את הפסיכולוגיה של ה"ערבות ההדדית", אותה הוא דלה מתוך המקורות היהודיים.
כאלטרנטיבה לתפיסה המערבית השלטת ולהשלכותיה על עולם הטיפול ועל תפיסת החיים של האדם המערבי, מעמיד רוטנברג קריאות כיוון חדשניות ששורשיהן בסיפור העקדה המקראי, בתפיסתו הפרשנית של המדרש, בעולמה של החסידות ובסיפור העומק הקבלי של הבריאה מתוך הצמצום.
תורת הצמצום הנובעת מהמיתוס הקבלי על פיו האל צמצם עצמו מרצון כדי לפנות מקום לעולם, משמשת לרוטנברג מודל למערך החברתי ולהתנהגות האנושית הפועלת בתוכו.
תורה זו, שכבשה לעצמה אוהדים רבים בקרב מטפלים ואנשי רוח, מוצגת כאן לראשונה לעיניו של הקורא מן השורה, בשפה פשוטה, קולחת וקלה להבנה.
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים
מאת: שרה יהודית שניידר
תיאור: אגדה תלמודית קצרה ומסתורית מספרת כי אי-שם בעבר היו השמש והלבנה שווים בזוהרם, עד שבעקבות משפט אחד שאמרה הלבנה גזר עליה הקב"ה להתמעט.
מי הם שני המאורות, ומה פירוש מיעוטה ומילויה מחדש של הלבנה? כתבי הקבלה, חכמת הנסתר של היהדות, מאפשרים לפענח את הצופן. הם מגלים כי סיפורה של הלבנה הוא משל לתולדות השכינה, הפן הנקבי של האלוהות והיסוד הרוחני של הנשיות בעולם. מיעוט הלבנה הוא אובדן השויון בין האיש והאשה, ומילויה מחדש באחרית הימים – כינונו של שויון מחודש, שהפעם יכלול את התובנות שצברה לאורך מסעה הלילי הארוך.
נפילתה ועלייתה של השכינה הוא אנתולוגיה של כתבים קבליים מתקופות שונות, המוקדשים כולם לקורות הלבנה. יחדיו, הם מצטרפים לכדי תמונה מרהיבה ומרתקת של מהות הנשיות, של הבשלתה המיוחלת בדורנו, ושל החיבור השלם וההדדי בין הזכר והנקבה. כתבים אזוטריים אלו מוגשים לקורא בצירוף מאמרי מבוא וביאורים נרחבים.
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים
מאת: מרדכי רוטנברג
תיאור: לסיפור גן העדן של ספר בראשית יש תפקיד עצום בעיצוב האופן שבו רואות תרבויות המערב והמזרח הקרוב את קו הגבול שבין חיי האדם הסופיים לבין השאיפה המתמדת לחיי נצח.
גן העדן משמש מעין תמונת תשליל ביחס לחייו הממשיים של בן תמותה, תמונה של חיי נצח ומיניות בלתי מוגבלת. גן העדן משמש כאשליה של האפשרות לחזור לחיי חוסר גבולות, של און נעורים אין סופי, של חיים ללא מוות וללא זיקנה.
"אחרי בלותי היתה לי עדנה?!" שואלת שרה, האם עדיין קיים גן העדנה שבו אין סוף ליכולתו של האדם לפרות? בעולם שבו פחד המוות המודחק הוא אחד מהדחפים המרכזיים בחיי האדם, דימויי החיים שלאחר המוות הם אשליה חיונית.
לתמונה הזו יש גם צד אפל, האמונה בקיומו של גן עדן שאליו הולכים המתים, הופכת את החיים לחדר המתנה, לפרוזדור המוליך אל העולם שמעבר. הספר על החיים והאלמוות הופך את הסדר הזה, ומנסה להבין כיצד דימויי העולם הבא יוצרים התניה התנהגותית המעצבת את חיי העולם הזה. בספר זה, בהיפוך לדברי חז"ל דווקא העולם הבא הוא 'הפרוזדור' לעולם הזה. רוטנברג מפנה את תשומת הלב להתמודדות האנושית עם עולם הצימצום, עולם המוות והסופיוּת שנוצר בגירוש מגן העדן.
נקודת המבט ההשוואתית מאפשרת לספר להאיר את האפשרויות השונות הגלומות ברעיון העולם הבא. איזו דת מדגישה את פיתויי גן העדן? איזו דת מהלכת אימים באיומי גהינום? באיזו דת אפשר לעבור בקלות מגהינום לגן עדן בכוח הישגים רוחניים? האם אפשר לחנך אדם שיאהב את המוות? והאם דימוי גן העדן הוא האמצעי הבלעדי של הדתות להתמודדות עם פחד המוות? הדיון בשאלות הללו מקבל דחיפות עצומה מתוך המציאות הפוליטית, שבה השימוש בפחד המוות הפך לכלי נשק בינלאומי ובין-דתי, שבכוחו אפשר לחנך אדם לאהוב את המוות ולצפות לו.
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים
מאת: אביבה שרבט
תיאור: אישה, חוה, אדם הם שלושת השמות בהם כונתה האישה בעת בריאת העולם. כל אחד מהשמות מדגיש פן אחר באישיותה, בכישוריה ובתפקידיה - הנשיים, האימהיים והאנושיים.
משולש התפקידים המרכזי בחייו של כל אדם הוא לימודים, קריירה ומשפחה. בימינו הפך משולש זה למשאת נפשה של האישה כ'אדם' וכ'חוה'.
בספר הזה קובצו מאמרים חדשניים ומקוריים, על נשיות יהודית בין התפתחות למסורת. המאמרים כאן עוסקים בחלוקת הזמן של האישה בת זמננו, לאור הישגי הפמיניזם, בשלושת תחומי החיים המרכזיים בחיי אדם, שבהם כמעט ואין הפרדה תודעתית בין התחום החילוני והתחום הדתי. הספר מתמקד במתח הקיים בין רצון האישה להקים משפחה לבין שאיפתה הטבעית כאדם, לעסוק בו זמנית בלימודים גבוהים ובקריירה, ובהתמודדות הגדולה של האישה המודרנית עם מלוא הפונקציות המרכיבות את אישיותה.
הספר פורש לפני הקורא הישראלי את התסכולים והאתגרים שאיתם מתמודדת האישה המודרנית בימינו, בהתלבטויות בנושא זוגיות, משפחה וקריירה. המאמרים בספר משתמשים בשפה ובכלים דתיים על מנת לדון בלבטים אנושיים מובהקים המעסיקים כל אחד ואחת מאיתנו. השאלות שעולות בספר, נוגעות להיבטים הלכתיים במעמד האישה בחברה היהודית ומשמשות כאבן בוחן המגשרת בין העולם הישן והעולם החדש. בספר הזה ניתן לראות את השפעת הדת על האידיאולוגיה החילונית ואת עוצמת יחסי הגומלין בין היהדות לבין הנורמות החברתיות המקובלות בחברה הישראלית.
בספר הזה ניתן למצוא דברי הגות יהודית רגישה ודיאלקטית שכתבו רבנים ונשים תלמידות חכמים, המשתמשים גם בשפה ובטרמינולוגיה הלקוחים מארון הספרים היהודי. עורכת הספר ביארה בשפה השווה לכל נפש, לרווחתם של כל סוגי הקוראים, בהערות שוליים ובסוגריים את הטעון הבהרה והסבר: מילים קשות, ראשי תיבות, שמות, מושגים ונושאים, קודים ודימויים מעולם התורה, על מנת שגם מי שאינם מתמצאים במקורות התלמודיים וברזי ארון הספרים היהודי יוכלו להרגיש בנוח בעת קריאת הטקסטים והמאמרים בספר. זהו ספר המיועד להיות בכל בית בישראל. מומלץ במיוחד לצעירים הרוצים לממש את חלומות החירות והצדק של האיש והאישה בחיים היומיומיים.
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים
מאת: שלי גולדברג
תיאור: בספר מסע הנשמה מאת שלי גולדברג מתברר מקור יחסם הייחודי של חסידי חב"ד לאדמו"ר האחרון, הרבי מליובביטש, אשר לגבי חלק מהם הוא מהווה משיח החי ופועל גם כיום, שנים לאחר הסתלקותו. תופעה זו מוצגת בספר ככרוכה במשנה רעיונית עתיקת יומין, אשר התעצמה וקיבלה ביטוי ייחודי בדמותו ולאור הגותו של הרבי האחרון.
גורלה של הנשמה לאחר צאתה מן הגוף הנו אחד הנושאים המרכזיים ביותר בהגות הדתית לדורותיה ולגווניה. הספר פורש את האופן בו נתפסת הסתלקות כל נשמה ובייחוד נשמת הצדיק, משנת חב"ד. חסידות חב"S ידועה במשנתה הסדורה, ואמנם, גם בתחום עליית הנשמה יצרו אדמו"רי חב"ד משנה שיטתית. הספר מתאר את התפתחותה, למן כתבי מייסד חסידות חב"ד רבי שניאור זלמן מלאדי, ועד לכתביו של האדמו"ר האחרון, רבי מנחם מנדל מליובביטש.
מסעה של הנשמה מתואר בכתבים אלו כמסע אינסופי של התעלות, המקיים מתח מתמיד בין ההשגות להן זוכה הנשמה בעולמות רוחניים לבין תנועה אינסופית של התעלות שאין בה השגה ומנוחה כלל. נשמת הצדיק, ונשמת כל אדם, נעה במסע שאין לו קץ אך יש בו תהליכים מורכבים ומגוונים. מסעה של נשמת הצדיק, ומסעה של כל נשמה, מתחיל עם ירידתה לגוף בעולם הזה, ונמשך לאחר הסתלקותה מהגוף. התפיסה לפיה הצדיק חי בעולם הזה באופן ממשי וחזק יותר דווקא לאחר הסתלקות נשמתו מהגוף נידונה הן בהקשריה התיאורטיים והן תוך ניתוח ביטוייה המעשיים במסגרת ההילולה על הסתלקות הצדיק.
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים
מאת: נתנאל לדרברג
תיאור: ספר זה נכתב בכוונה לפתוח צוהר נוסף להיכרות עם דמותו הייחודית של רבי ישראל בעל שם טוב, דמות פלאית בת המאה ה- י"ח.
חלקו הראשון של הספר מהווה הקדמה נרחבת המתארת את דמותו של הבעש"ט. נפתח במעט מהביוגרפיה שלו, על זיקתו לקהילתו, תלמידיו ולמקום מושבו. נמשיך בהרחבה בתיאור תפיסתו המשווה את יחסי האדם עם בוראו ליחסי בן לאביו, תפיסה המדגישה את הקשר הראשוני ביניהם. נושאים אלו נדונו בהקשר ליחסו של הבעש"ט לתורת הקבלה וניסיונו לתרגם את מושגיה, מתפיסה ממשית של המציאות למערכת מושגית נפשית, הקשורה לתפקידו של האדם, לקרבתו לבוראו ולדרכי תיקונו של העולם הארצי.
החלק השני מרחיב בתיאור תופעת השבתאות במאה הי"ז, ובעיקר בגלגולה האחרון בימי הבעש"ט ובתחום מושבו, בדמות הפרנקיזם שפעל בגליציה במאה הי"ח. נדון בשורשיהן הרוחניים של תופעות אלו ובמשמעותן ההיסטורית והחברתית. נסביר את הדימיון שבין התנועה השבתאית בכלל ובגלגולה הפרנקיסטי בפרט, ובין הניהליזם הניטשיאני, שנותן את אותותיו הקשים להתמודדות גם בימינו. לאחר מכן נעסוק בזיקתו של הבעש"ט לתופעה זו בסביבתו ובניסיונו להתמודד, בצורה רוחנית, עם השפעותיה והשלכותיה הרוחניות והציבוריות. ננתח את ניסיון התיקון לתופעות אלו, בהסתמך על מקורות חסידיים ומקורות נוספים המשקפים את התמודדותו של הבעש"ט עימן, ואת יחסו הביקורתי לעימות החריף שפרץ בין החבורה הפרנקטיסטית ובין הקהילה היהודית בזמנו.
החלק השלישי שהוא עיקר הספר, הוא הצגה מסודרת של הגות הבעש"ט: הצגת יחסו לתהליך התיקון, המשיחיות, שדרכה יגיע העולם לתיקונו העמוק והשורשי; והצגת יחסו לתורה ומצוות, תפילה ותיקון המידות הפגומות.
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים
מאת: איתמר ברנר, אהרון אריאל לביא
תיאור: הספר 'על הכלכלה ועל המחיה: יהדות, חברה וכלכלה', הינו אסופת מאמרים חלוצית העוסקת בנקודת המבט של התרבות היהודית על המצב הכלכלי-חברתי בו אנו חיים בחברה הישראלית הנטועה בעולם המערבי המודרני. הנחת היסוד בעבודה על הספר היתה שבכדי לאפשר חידוש משמעותי בתחום כלשהו, עלינו לחפש יסודות תרבותיים ופילוסופיים שטרם נחקרו בו לעומקם. כיהודים, אנו מבקשים לחפש באסופה זו את מקורות ההשראה הללו בעיקר בעולם העשיר של תרבותנו. נקודת מבט שורשית תאפשר לנו להשיב תשובות חדשות על השאלות הבסיסיות שמעצבות את ההתנהלות הכלכלית: מהו קניין? מהי יעילות? מהו מסחר? כיצד מכריעים בני-האדם הכרעות כלכליות, וכיצד נבנים מתוך המושגים הללו היחסים בין האדם לחומר, בין אדם לחברו ובין האדם לאלוהיו?
המאמרים בספר מטפלים בנושא מתוך שתי נקודות מבט – מן התרבות היהודית אל הכלכלה, ולהפך- מהכלכלה אל התרבות היהודית. מהכיוון הראשון, במספר מאמרים בספר נבחנים היחסים הכלכליים-חברתיים לאור תובנות שמקורן בתרבות ובמסורת היהודית לגווניה ולדורותיה, מתוך שאיפה להציע אפשרויות חדשות לתיאוריה הכלכלית והשיח החברתי-כלכלי, אפשרויות הניזונות מתרבות שלא מקובל לחפש בה תשובות לשיח זה. מהכיוון השני, מספר מאמרים בספר בוחנים סוגיות שונות בתוך התרבות היהודית תוך שימוש בכלים מהחשיבה הכלכלית לגווניה. השילוב של שתי נקודות המבט יוצר שפה חדשה המחברת את התרבות והמסורת היהודית לעשייה ולחשיבה הכלכלית העכשווית.
הספר נושא אופי מסאי-עיוני מתוך מטרה להעמיד שיח המודע לסביבתו התיאורטית, שיש לו יכולת להשתתף בו באופן רציני. חלק מכותבי המאמרים הם מהמובילים בתחומם, בארץ ובעולם.
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים
מאת: מודי ברודצקי, דוד הלל וינר
תיאור: ואם תרצה אמור מזמין את הקורא למסע של מפגש ולימוד משותף.לחברותא.זוהי חברותא בין שני אנשים שונים בעמדותיהם.באורחות חייהם ובגילם. ובכל זאת, המסע שלהם הוא משותף, מתוך אהבת הלימוד ואהבת המדרש והאגדה, ומתוך ידידות שנוצרה במהלך השנים.
אחד הלומדים פותח את הלימוד, חברו מתערב ומוסיף עליו וחוזר חלילה.לא תמיד הם מסכימים זה עם זה. תמיד הם מוסיפים זה על דברי זה, לעיתים מתוך הסכמה ולעיתים לא. לפעמים דבריהם מתייחסים אלו לאלו, ולפעמים כל פרשנות עומדת בפני עצמה.
במשך שש שנים למדו השניים בישיבות ההסדר במעלות ובעכו, הספר הוא הזמנה למעבדה של הלימוד הייחודי שלהם. גלומה בספר הזה גם הזמנה לקורא להשתתף במלאכת הפרשנות שבה כל דור מוסיף משלות וכן לחברה הישראלית השסועה לאמץ דרך של שפה משותפת.
הספר מורכב מתשעה מסעות אל מחוזות המדרש. הקורא לא צריך להביא איתו ידע מוקדם, ולא נזקק לספרים נוספים במהלך הקריאה. הוא מוזמן לחלוק עם הכותבים את בית המדרש שלהם. הפרשנות שניתנת למדרשים צמודה באופן מלא לטקסט ולהקשריו בספרות חז"ל ובמדרש. ומעלה מתוך ההקשרים האלה תמונות חיות ומעמיקות של העולם המתבטא במדרש ובאגדה.
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים
מאת: אליעזר ברקוביץ
תיאור: עם ישראל  נמצא היום בעידן של תהפוכות ותמורות. האירועים המסעירים של הדורות האחרונים - השואה מצד אחד והקמת מדינת ישראל מצד שני - יצרו מצב שעם ישראל נשאר בו ללא הכנה וללא תבונה לעומת דרישות היהדות ממנו, בתקופת סיומן של הגלויות בשובו לארצו.
המחבר טורח לברר את מושגי היסוד בגישותיו של המחנה החילוני, וכן של המחנה הדתי לגבי מצבנו החדש. בדרך זו חושף הוא את הבעיות המאפינות את שני המחנות גם יחד.
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים
מאת: מנחם אלכסנדר
תיאור: 'אמנות דיאלוגית בעולם דיגיטלי: ארבע מסות על יהדות ואמנות בת זמננו' מאת פרופ' מנחם (מל) אלכסנברג, הינו שער נוסף מבין שערי סדרת 'מאה שערים' של 'בית ראובן מס'. ספר זה הינו גירסה עברית של הספר The Future of Art: From Hellenistic to Hebraic Consciousness (Intellect Books) . ארבע המסות שכונסו בספר פורסות בפני הקורא העברי תיאור רחב ומעמיק של התפתחות האמנות בעידן הדיגיטלי, וכן מתוות חזון לגבי התפתחותה בעתיד. המחבר מראה כי המגמות הרווחות באמנות המשולבת בטכנולוגיה תואמות צורות הבעה דינאמיות ואופני חשיבה דיאלוגים שרווחו ביהדות מאז ומעולם. בתוך כך מדרשי חז"ל נשזרים במייצגי אמנות, רשת האינטרנט חוברת לדף התלמוד, ומודלים קבליים עתיקים משוחחים עם תיאוריות מדעיות של העת האחרונה.
הקורא – הן זה ששדה האמנות מוכר וידוע לו, והן זה שחצרות היהדות פתוחות בפניו – ימצא כאן את מבטו הרענן והפורה של מחבר, אשר היותו אדם יהודי שומר מצוות מתמזגת היטב בפועלו כאמן שהיה שותף לרבות מן ההתפתחויות האמנותיות, אותן הוא מתאר כאן בגוף ראשון.
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים
מאת: בינימין גרוס
תיאור: מהי ייחודיותה של העברית ומה מקומה? כלום יש להבינה כלשון קודש מעצם מהותה, או כלשון של קדושה הכרוכה בתביעות ההיבט האתי? על פי ההוגה בנימין גרוס הרפתקת הלשון בהגות היהודית מוליכה אותנו אל לב ליבם של המתחים השוררים בתולדות העם: היא מבטאת את פרטיהם הפנימיים.
פרופסור בנימין גרוס, דיקן לשעבר בפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת בר אילן, עוסק בסוגיית הדיבור במחשבת ישראל, ובהגדרת הלשון אשר תפסה לה מקום מרכזי בהגות בת זמננו. ספר זה הוא קריאה בהיסטוריה היהודית בתור היסטוריה של לשון ההתגלות, ברית הדיבור. דרך התרבויות השונות, ספרות המקרא, תלמוד קבלה ועוד, פרשנים והוגים, פוגשים בו את טלטלותיה ותהפוכותיה, אך גם את התקווה הגלומה בה לעתיד האדם, לקושרו שוב אל מקור הוויתו.
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים
מאת: רחל קרן
תיאור: מדי חודש בחודשו קרא ציבור רחב את המאמרים שפורסמו בעלוני "קולך".
מאמרים אלו, שנכתבו על ידי נשים וגברים, עוסקים כולם בהתבוננות מעמיקה בהגות היהודית ובפרשנות התורה, כשהמשותף לכולם הוא נקודת מבט שוויונית על מקומן של נשים בעולמה של תורה ובעולם היהודי, וגישה השואפת לתקן את הדרוש תיקון במעמדן, מתוך ידיעת תורה, מחויבות להלכה ואהבת ה'.
בספר זה לוקטו מיטב המאמרים שנכתבו על ידי מבחר כותבות וכותבים. המאמרים עוסקים בסוגיות מתוך פרשות השבוע ובנושאים במעגל השנה היהודי וערוכים על פי חודשי השנה.
הספר מיועד ללימוד משפחתי ליד שולחן השבת, לאנשי חינוך המעוניינים בהעשרה ובגיוון ולכל הרוצה בהרחבת הדעת, מתוך תפיסה כי הקול הייחודי של "קולך" הוא מרכיב חשוב בתוך שאר הקולות הנשמעים בעולמנו.
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים
מאת: אברהם רובינשטיין
תיאור: שבחי הבעש"ט הוא ספר האגדה הראשון והחשוב ביותר של תנועת החסידות, הוא מהספרים הנפוצים ביותר, וזכה לעשרות מהדורות. עד היום נשאר ספר זה חתום בפני ציבור קוראים רחב, שהתקשה בהבנת הענינים שבו וסגנונו הבלתי ברור.
לאחר כמאה ושמונים שנה מאז הדפסתו הראשונה, מופיעה מהדורה מדעית זאת, שהיא המהדורה הביקורתית המדעית הראשונה לספר זה. המהדורה שלפניכם מוערת ומבוארת על פי כתבי יד ודפוסים ישנים על ידי פרופסור אברהם רובינשטיין, חוקר החסידות הנודע, עליה עמל שנים אחדות והצליח לבאר את הספר ולפתוח אותו לעיני כל. ספר חובה לכל מתעניין, לומד, וחוקר חסידות ופולקלור עממי.
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים
מאת: אברהם דוד
תיאור: ספר זה הינו פרי עבודת מחקר מסכם של פרק משמעותי בתולדות העלייה וההתיישבות היהודית בארץ ישראל. פרק זה מקיף תקופה הפותחת וסוגרת מעגל שלכמאה שנה. תקופה אשר בה יש מצד אחד, הרבה מן הזוהר של יהדות ספרד ומורשתה.רבים מהמגורשים או צאצאיהם מצאו דרכם לארץ ישראל החל מראשית המאה הט"ז. ואלו הטביעו היטב את חותמם במישור החברתי, הכלכלי והרוחני. מצד שני, זוהי תקופה אשר כחלוף זמן קצר מראשיתה הומר השילטון הממלוכי העריץ השלטון עות'מני נאור יותר, שאיפשר ליהודי הארץ לנהל חיים שלווים יותר בכל המישורים. סיומה של תקופה זו עומד בסימן המשבר הכלכלי הכבד שפוקד את האימפריה העות'מנית ברבע האחרון של המאה הט"ז. משבר שהלך והתעצם לקראת סופה של אותה מאה. אותותיו של משבר זה ניכרים היטב גם בחברה ביהודית, המנסה להתמודד בדרכה היא בבעיות השעה הכבדות מנשוא. 
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים
מאת: ישעיהו נבנצל
תיאור: ספר איוב הוא מהקשים ביותר ללימוד ולהבנה. מטרת הספר איש תם וישר היא להאהיב את לימוד התנ"ך בכלל וספר איוב בפרט. הלימוד מתמקד במבחר פרקים מרכזיים של ספר איוב, ביניהם משולבים פרקי עיון ומחשבה, בהדגשת הערכים הכלולים בו.
בנוסף ניתן פירוש מלא לכל ספר איוב. בפירוש זה יש הקפדה על הקיצור ועל השימוש בשפה מובנת ומעודכנת. ספר איוב עוסק בשאלות העמוקות ביותר בעולמו של האדם. במרכזו עומדת שאלת 'צדיק ורע לו' – שאלת פשרם של הסבל והייסורים; שאלה משמעותית במיוחד לדורנו, שעודנו חי את אימי השואה: כיצד ייתכן שה' משגיח מן השמים – ונתן לשואה להתרחש?
מהי התשובה שמציע ספר איוב לשאלת הסבל? מענה ה' לאיוב "איפה היית ביסדי ארץ" מפנה את העיון לעבר בריאת העולם ונפלאות הטבע. בספרנו יש ניסיון לתאר את פלא הבריאה והופעת החיים לפי הבנת המדע בן זמננו, ודיון בשאלה כיצד "מעשה בראשית" עונה לשאלת צדיק-ורע-לו. כאן עוזרת למחבר הכשרתו במדעי הטבע להסביר את הדברים בשפה מובנת.
פרופ' ישעיה נבנצל הוא פיסיקאי בהכשרתו. פרסם גם מאמרים בחקר המוח, במקרא ובנושאי המקדש. עוסק שנים רבות בענייני חינוך והוראה, ופיתח שיטה להוראת קריאה בחינוך המיוחד. שרת שנים רבות במשרד הבטחון, וניהל פרויקטים טכנולוגיים-מדעיים גדולים. בשנת 1985 נתמנה פרופסור מן המניין במחלקה לפיסיקה באוניברסיטה העברית בירושלים. בשנת 1987 הוענק לו הפרס ע"ש ארנסט ברגמן.
משנת 1992 סובל ממחלת טרשת נפוצה.
פרופ' ישעיה נבנצל גר בירושלים, נשוי למשוררת לאה נבנצל ואב לחמישה ילדים.
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים
מאת: פינחס אלפרט
תיאור: "האומנם ארץ ישראל מיוחדת במינה בדרך בה יורדים הגשמים בתחומה? האם ניתן לזהות באמצעות מחקר אטמוספרי את הדרך שבה נוצרים ענני-גשם עד כדי הגדרת ארץ ישראל כיחידה במינה במונחים גלובליים?"
(מתוך הספר).
פרופ´ פינחס אלפרט, מדען מאמין, אב לשמונה ילדים, מכהן כראש החוג לגיאופיזיקה ולמדעים פלנטריים באוניברסיטת ת"א, עומד בראש צומת נאס"א לתצפיות על כדור הארץ בישראל והינו חבר כבוד של האקדמיה העולמית היהודית למדעים. ספרו, המבוסס על מחקריו בהתפתחות מערכות מזג-אוויר, תחזיות נומריות, שינויי אקלים, השפעות שימושי קרקע על האקלים, התחממות כדור הארץ, חיזוי תנועת אבק מן הסהרה, בריזת הים ועוד, מצביע על הדמיון הרב שבין המחשבה הדתית ומחשבת המדע, השותפות הן לפרדוקסים והן לאנלוגיות, ומאיר מזווית מדעית ותורנית סוגיות מסובכות במקורותינו.
המאמרים המופיעים בספר זה פורסמו בספרות המדעית העולמית, והוצגו כדרשות בבתי כנסת ובמסגרות אחרות. הספר מיועד הן למומחים בתחום האטמוספירה ובתחום ההיסטוריה של המדע ולסטודניטם הלומדים תחומים אלה, והן למומחים בתחומים הנרחבים של התורה, התלמוד והמדרשים. כמו כן, זהו ספר חובה לכל אדם אשר נושאי מדע ומקורות התרבות היהודית מעוררים את סקרנותו ומהווים חלק מעולמו הרוחני.
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים
מאת: משה אברבך
תיאור: המחבר, ד"ר משה אברבך, פרופסור להיסטוריה ולספרות בקולג' העברי בבלטימור, ארצות-הברית, מאז 1961, חוקר מזה שלושים שנה את נושא החינוך היהודי בימי קדם, בעיקר בתקופת התלמוד.
המחבר עבר על כל המקורות התלמודיים, המדרשיים ובעצם על על הספרות העברית העתיקה, הנוגעת לנושא. המקורות אליהם מתייחס המחבר בחיבורו, מובאים בספר ככתבם, בציון המקור.
נושאי הספר כוללים בין השאר: התפתחות החינוך היהודי, בעיקר בארץ ישראל, אך גם בבבל; מעמד המורה בחברה; תלמידים לסוגיהם.
פרק מיוחד מקדיש המחבר לנושא שטרם טופל - היחסים בין הרב והתלמיד בתקופת התלמוד.
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים
מאת: אודיה צוריאלי
תיאור: רפואה הוליסטית, 'עידן חדש', יוגה, 'תיקשור' - מושגים שהיו זרים לחלוטין עבור הישראלי הממוצע עד לפני כעשרים שנה, נעשו בשנים האחרונות חלק מחיי רבים. יותר ויותר אנשים מצטרפים מידי שנה למעגל הרנסנס הדתי בארץ ובעולם כולו.
מגמת ההתחדשות הדתית מעלה שאלות רבות, אך ללא ספק השאלה המרכזית עבורנו כיהודים היא: מה מקומה של היהדות בקרנבל הרוחני העכשווי? הרנסנס המיסטי,המציב במרכזו אופציות מלהיבות של קשר ישיר וממשי בין האדם למימדים הרוחניים, תובע מהיהדות (אך גם מאפשר לה מעצם קיומו) 'לחזור' אל חלקיה העתיקים הרדומים ולהעלות משם את החלופות המקוריות שלה: יצירה רוחנית, נבואה, ורוח הקודש. דומה שעד עתה טרם נענתה היהדות לאתגר גדול זה.
מהי אם כן נבואה? מהם מאפייניה, תנאיה וסכנותיה?מה מבדיל בין נביא לחכם יהודי? האם התחדשות מוסד הנבואה אפשרית בכלל בימינו, ומה עשויות להיות צורתו ומשמעותו בעידן המודרני?
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים
מאת: מרדכי ניסן
תיאור: הספר ישראל במזרח מציע הסתכלות רחבת-הקף על מקומם של העם היהודי ומדינת ישראל במזרח העולם. לאחר הנטייה של ישראל לעבר המערב וההשתייכות בנימי הנפש והמדיניות לאירופה, הגיעה העת לאזן את המטוטלת התרבותית והמדינית כדי למקם את ישראל באזורים הטבעיים שלה, במקום לידת העם היהודי ובמרחבים שחלק ממנו חי בהם בימי קדם.
הספר מהווה התמודדות מול תפישות ישנות וכיווני פעולה מדיניים מסורתיים. ככל שעם ישראל ישתרש במולדתו ובמרחב סביבו, מדינת ישראל תשתלב טוב יותר במזרח - משם באנו ולשם שבנו בעת החדשה. כבר עכשיו כולל השיח הישראלי מימד מזרחי ואסיאני - תרמילאים בהודו, עסקים בקזחסטן, קשר עם כורדים בעיראק, סחר עם יפן. ספר חדשני זה פונה לכל אלה המתעניינים בהיסטוריה יהודית, בחברה הישראלית, בקווי תרבות מתפתחים וביחסי חוץ של ישראל כלפי מזרח ומערב. שינוי כיוון מודע ומפורש הוא שעומד על סדר יומה של ישראל.
ד"ר מרדכי ניסן הוא מרצה בלימודי המזרח-התיכון באוניברסיטה העברית בירושלים.
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים
מאת: בנימין גרוס
תיאור: לנוכח המשבר בחברות המערביות, מזמין פרופסור בנימין גרוס , מהוגי הדיעות החשובים בתחום מחשבת ישראל בעולם, להרהר במצב האדם בכלל והאדם היהודי בן ימינו בפרט. לשם כך, הוא מציע לקורא לנטוש את הדילמה האבסורדית : מודרניות או פונדמנטליזם, כרוח או חירות. ביציאה מן הנתון של עולם חסר ולא מושלם, חשוב לגלות מחדש את היסוד הטרסצדנטלי, הבלתי ניתן לתמצות, שמשתרש במין האנושי. על ידי חירות אחראית, האדם יכול לכוון את העצמה שניתנה לו לקראת השתלמות רציפה. החל מהרהורים על הומניזם, המדגישים את המודרניות המפליאה שביצירתו של המהר"ל מפראג ועד לעיון במשמעות במונותואיזם כיסוד רעיון האנושות, מעלה המחבר בספר זה שאלות יסוד בענין החינוך ובמשמעות הוראת החכמה , הן עיונית והן מעשית, הן פרטית והן אוניברסלית. לבסוף, בעקבות התקווה שיצרה הקמת מדינת ישראל ולנוכח היחסים המתוחים בין היהודים לבין אירופה במשך דורות הוא קורא לעם ישראל להשתלב השתלבות ממשית בהיסטוריה. היהדות היא אנרגיה רוחנית שיש בה כדי להאיר הארה חדשה את תרבות העולם. ספר זה חיוני להבנת השאלות העומדות על הפרק בדיונים עכשיווים. פרופ' בנימין גרוס יליד צרפת עלה ארצה בשנת 1969 , בעבר כיהן כראש המחלקה לפילוסופיה וכדיקן הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת בר אילן. מרצה למחשבת היהדות במכללת ירושלים ובאוניברסיטאות בארץ ובעולם. חיבר מאמרים וספרים בעברית ובשפות אחרות בנושאי חינוך והוראה, יהדות ותרבות.ספריו בעברית : נצח ישראל, השקפתו המשיחית של המהר"ל מפראג על הגלות והגאולה. יהי אור , נר מצוה למהר"ל מפראג, תשובה וגאולה, ביאור לאורות התשובה לראי"ה קוק.ברית הלשון , הדיבור במחשבת ישראל.
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים
מאת: בנימין גרוס
תיאור: הרב קוק העלה בספרו 'אורות התשובה' את האפשרות של גאולה עמוקה המסתתרת בתהליך התשובה, בנקודה זו חידש חידוש עצום בשמי ההגות היהודית, וכדאי לבחון כמה היבטים לעניין זה.
חזון התשובה מהווה יסוד מהותי בתורתו המטאפיסית וההיסטוריוסופית של הראי"ה קוק. בספרו אורות התשובה הוא מנתח את ההוויות הפסיכולוגיות המוסריות והדתיות המתלוות לתשובה כפי שגובשו במקורות קודמים בספרות העיון והמוסר והמבליטים בעיקר את ערכה העילאי של התשובה בחייו הרוחניים האישיים של היחיד.
אולם הרב מרחיב את הדברים: הוא נותן משמעות מחודשת למתרחש בתהליך הפנימי והמהפכני הזה ומשלב את החטא ותיקונו במערכת קיבוצית וכללית כתופעה עולמית וקוסמית. הוא מציין במיוחד את מעמדו של עם ישראל כ"חלוץ התשובה" ורואה דווקא בדורו "הנראה כל כך ריק ופורק עול- היותר מוכשר לאור וחסד".
גרסה זו, המעמידה את התשובה כמושג בונה ומאחד של השקפת עולם כוללת, מצטיירת אפוא כפרדיגמה של עקרון אחדות תשובה וגאולה המאפיינת את תהליך השיבה, העליה והתיקון בדורות האחרונים.
פרופסור בנימין גרוס הקדים לספר מסת- מבוא רחבה המתארת את התפתחותו של רעיון התשובה החל בתקופת המקרא ועד לזמננו ומבססת את מרכזיותו כערך עליון בהגות היהודית. לטקסט המקורי (אורות התשובה של הראי"ה) צורפו הערות מפורטת המסייעות להבהרת עצם החיבור וחושפות תוך כדי השוואה לספרים אחרים ממפעלו הספרותי של הרב את מקורותיו ומקבילותיו הפילוסופיים ובייחוד הקבליים.
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים
מאת: עלי מרצבך
תיאור: מהי משמעותו של הגורל? במהלך ההיסטוריה, החל מן הפילוסופיה היוונית ועד לרציונליזם המודרני, חל תהליך מתמשך של חילון מושגי הגורל והאקראיות, והצגתם כמציאות עיוורת וחסרת פשר. מדע המתמטיקה אף פיתח ענף שלם העוסק בהסתברות שתכליתו לנתח את ההתרחשויות האקראיות תוך התעלמות מהמשמעות האפשרית שלהן. אולם בעולם אחר, עולמם של חז"ל, ממלאים הגורל והאקראיות תפקיד ערכי רב-משמעות. ספרו של עלי מרצבך, חושף מצבור מפתיע של מקורות יהודיים הרואים את ההגרלה כדרך הטובה להכריע בעיניינים ערכיים, ומצביע על ערכן הדתי של הגורלות. תוך עיון מתמטי מעמיק, הניתן בשפה השווה לכל נפש, מציע הספר התבוננות מחודשת בהגרלה ובאקראיות, התבוננות הרואה בהן התרחשויות מלאות במשמעות, ובכך הופכת אותן לאופציה תרבותית ודתית מלהיבה.
פרופ' עלי מרצבך מהמחלקה למתמטיקה ומדעי המחשב באוניברסיטת בר-אילן, הנו ראש מערך המכללות של אוניברסיטת בר-אילן. שימש בעבר בתפקידים חשובים באוניברסיטה, ובין השאר היה דיקן הפקולטה למדעים מדויקים. כתב מאמרים וספרים רבים בנושאים מתמטיים, בחקר תורת ההסתברות וסטטיסטיקה ואודות הקשר בין תורה ומדע. פרופ' מרצבך הנו ממקימי ועורכי כתב-העת 'הגיון - מחקרים בדרכי החשיבה של חז"ל' ומשמש כעורך כתב-העת המדעי-תורני בד"ד.
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים
מאת: בנימין גרוס
תיאור: "יהי אור" הוא פירוש מקיף לנר מצוה, אחת היצירות המקוריות ביותר של המהר"ל מפראג,בן המאה השש-עשרה.
חיבורו המוקדש לחנוכה, החג הבתר-מקראי היחיד שהנהיגו חז"ל בין חתימת התנ"ך לימינו, מרחיב את היריעה, מעבר לייחודיותו של הארוע; נוסף על מימד הזמן ההסיטורי והטקסטים הכרוכים בחג האורים, נמצא בו אף בירור תקפותו הפרדיגמאית לגרול העם היהודי ולסדר הזמן שהוא נוהג על פיו.
המהר"ל מתאר את מאבקם של החשמונאים אל מול פיתויי היוונות כמקרה מיוחד של ההתנגשות בין שתי תרבויות ומדגיש את צביונה של הסביבה התרבותית והדתית ואת חשיבותה המכרעת להתפתחות חברות אנושיות ולקונפליקטים המפלגים אותן.הדיון בחיבור נסב בעיקר על העימות בין שתי תפיסות עולם, המקראית והיוונית. מתוך עיון בסוגיות ערך המצוה ותפקידה,מגיע המהר"ל אל פיתוח נושאים מהותיים בתחום הפילוסופיה של ההיסטוריה. קיומו הייחודי של העם היהודי וייעודו המיוחד מוצגים מזוית ראיה של משיחיות רוחנית, לא כנופך נוסף ללאומיות, אלא כפתיחה של האנושי לעבר התהוות היסטורית.
בשעה שעם תחייתה של מדינה יהודית בארץ הקודש מובלטות בעיות הזיקה שבין הפוליטי לדתי ומתחדדת התהייה על התכליתיות הסופית של ההרפתקה המופלאת הזאת, החיבור הזה מאפשר להבין מדוע וכיצד נשתמרה בעם ישראל תודעת ההשתתפות בתכנית הכבירה על אף הפגמים, המגרעות והכשלונות.
משנת המהר"ל, בניתוח של פרופסור בנימין גרוס, מבכירי המומחים להגותו, והאור שמאירים אותה קשריה עם מורי הדורות הדגולים, פותחים לנו שער להכרה כי החל מגילויה ההיסטורי, חושפת היהדות בפנינו טפח ממלוא התוכן החתום בעצמתה הכמוסה.
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים
מאת: שרה קליין-ברסלבי
תיאור: לפניך מהדורה שניה מתוקנת ועם הוספות של  'פירוש הרמב"ם לסיפור בריאת העולם'.
המחקרים העוסקים ב 'מורה נבוכים' של הרמב"ם מתרכזים ברובם בסוגיותהתיאולוגיות-פילוסופיות שלו ובברור מקורותיהן במחשבת ימי הביניים. ספר זה מנסה לגשת אל מורה נבוכים מנקודת מוצא אימננטית לו: דרכו בפרשנות המקרא,ובמידה פחותה ממנה בפרשנות דרשות חז"ל, דרך היוצאת מן ההנחה, שהציר הסמנטי של הטקסטים המקראיים ושל דרשות חז"ל הוא הפילוסופיה האריסטוטלית בגווניה האלפרביים-אבן-סיניים.
חלקו הראשון של הספר מוקדש לבירור תורת הפרשנות של הרמב"ם למקרא והשקפתו על דרשות חז"ל. חלקו השני מתאר את יישומה של תורת הפרשנות הזאת בפרושו לסיפור הבריאה בבראשית א: א - ב: ג,
כלומר ל 'מעשה בראשית', שהוא אחד משני הנושאים המרכזיים של מורה נבוכים על-פי ה'פתיחה' שכתב לו הרמב"ם.
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים
מאת: מיכאל קורינאלדי
תיאור: מלחמות ומאבקים קשים שבו והתעוררו בתקופת הגאונים (מאה 9-10) ולאורך הדורות שלאחריהם בעניין הכת הקראית. מהי כת זו שפרשה לה מהיהדות הרבנית וחוקקה לעצמה הלכה עצמאית?
בספר זה נחשפת שאלת איחוי הקרעים שנפרצו בעם ישראל מזמן ייסוד הקראות, אשר מנסרת בחלל עולמה של ההיסטוריה היהודית עד ימינו אנו. המחבר פורץ דרך במחקר ההלכה הקראית לדורותיה תוך גילוי בקיאות במקורות הספרות הקראית והרבנית לתקופותיהם ומשפט מדינת ישראל, הכל בסגנון שווה לכל נפש.
הספר, המשמש נדבך חשוב במדעי היהדות ובמדעי המשפט של מדינת שיראל, מיועד לעורכי דין ומשפטנים, לחוקרים ולסטודנטים במדעי היהדות, וגם לשוחרי דעת ותלמידי בתי ספר תיכוניים. הספר כולל מבוא היסטורי לתולדות היהודים הקראים, כדי להקל על הקורא שאינו מצוי בסוגיית הקראות.
מכלול בעיות המעמד האישי של הקראים הנידון בספר, משמש מבחן ליכולתם של עם ישראל ושל מדינת ישראל, להתמודד עם הפלורליזם הקיים בעם, אגב כיבוד המסורת הדתית של קהילות ישראל לכל גווניהן מצד אחד, ובמסגרת המאבק לאחדות עם ישראל ולמיזוג הגלויות והעדות מצד שני.
המחבר, ד"ר מיכאל קורינאלדי, מרצה לדיני משפחה בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, משפטן, הוא היועץ המשפטי של היהודים הקראים בישראל, וידוע כמומחה בתחום המעמד האישי של כתות וזרמים בעם ישראל.
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים
מאת: דניאל שפרבר
תיאור: האם רב יכול להסתפק בלימודים בישיבה? הספר החדש של הרב פרופ' דניאל שפרבר מראה שלא. בשלל דוגמאות מאלפות מספרות הפסיקה מדגים הספר את חשיבותו של שימוש מושכל בידע מדעי. אין הכוונה רק לידע טכני וטכנולוגי שנחיצותו ברור, אלא לידע ביבליוגרפי, היסטורי ולשוני. מעבר לידע המדעי מראה הספר את הצורך לעצב גישה רבנית לרגישות למצוקתם של הבריות ולכבודם, כדי לקדם חיים של צדק וחסד בעולם.
לאורך כל הדורות הוכרעה פסיקת ההלכה על פי המקורות הכתובים ומסורת המנהג, אך גם בכפיפות לשורה של עקרונות-על הלכתיים, שבעיקרם נועדו לשמור על כבודו של האדם ולהתחשב במצוקותיו. הספר שלפנינו פורש בפני הקורא את העקרונות הללו, את ההיסטוריה של השימוש בהם, ואת הלגיטימיות ההלכתית הרחבה שלהם – מתוך שורה ארוכה של הכרעות הלכתיות בכל תחומי החיים, ובמיוחד בכל הקשור ליחס לנשים ולמקומן בקהילה. הספר נפתח בדיון בשאלת קריאת נשים בתורה – סוגיה שמסעירה בשנים האחרונות את היהדות הדתית בארה"ב, ולאחרונה מתחילה להעסיק גם קהילות בישראל.
את העיון במקורות מלווה השאלה, מדוע פוסקי זמננו ממעטים כל כך להשתמש בכללים על-הלכתיים אלה, והכאב על כך שבקרב רבים, בעולם הדתי ומחוצה לו, התקבעה ההנחה לפיה הרגישות לכבוד הבריות ולרווחתם היא שיקול זר להלכה.
הרב פרופ' דניאל שפרבר, חתן פרס ישראל, הוא בן למשפחת רבנים רבת דורות, רב קהילה ותיק, ומחברו של המפעל רב הכרכים 'מנהגי ישראל'. הוא מחברם של עוד עשרות ספרים ומאות מאמרים, הן בהלכה והן בפילולוגיה ובהסטוריה חומרית של העת העתיקה. מילא שורה ארוכה של תפקידים בכירים באקדמיה ובוועדות ציבוריות, והוא משמש כנשיא המכון הגבוה לתורה באוניברסיטת בר-אילן.
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים
מאת: שרה קליין-ברסלבי
תיאור: הספר עוסק בתורת האדם של הרמב"ם כפי שהיא עולה מתוך פירושיו לסיפור בריאת האדם, סיפור גן העדן והסיפורים על בניו של אדם בפרש בראשית.
הוא מנתח את דרכי פרשנות המקרא של הרמב"ם כפי שהן באות לידי ביטוי בפירושו לסיפורים הללו ואת הדרכים בהן הוא מציג את פירושיו למקרא בפני הקוראים של מורה נבוכים.
בניתוח הסיפורים על אדם בפרשת בראשית מראה המחברת כיצד בונה הרמב"ם את תורת האדם שלו כפירוש לרובד המשמעות הנסתר של המשל המקראי.
הספר מסתיים בדיון בהארה שמאירים פירוש הרמב"ם לסיפור בריאת העולם ופירושו לסיפורים על אדם בפרשת בראשית את עמדתו בשאלת חידוש העולם.
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים
מאת: נחום מאיר ברוזניק
תיאור: מוסנם בין כל חוקרי הפיוט שיניי הוא מגדולי הפייטנים. הוא חי ופעל בארץ - ישראל באמצע המאה השישית. הוא חיבר קרובות לשבתות, לכל סדר וסדר שבקריאת התורה התלת - שנתית. וכן חיבר קרובות לכל מועדי השנה. ר' סעדיה גאון ורבינו גרשום מאור הגולה מזכירים אותו לשבח. אולם ברבות הימים פיוטיו נשתכחו ונעלמו, ורק הקרובה לשבת הגדול שרדה במחזור אשכנז, ומתוכה הועבר הפיוט "אז רוב נסים הפלאת בלילה" להגדה של פסח.
חוקרי הפיוט, ובראשם מנחם זולאי, גילו בגניזה במשך השנים שרידים מפיוטיו, ומתוכם הקים זולאי מחדש כשליש ממחזור יניי. צבי מאיר רבינוביץ הוציא בשנות תשמ"ה - תשמ"ז מהדורה מחודשת ומעודכנת של מחזור יניי בשני כרכים, בצירוף פירוש. אך הרבה מקומות סתומים נשארו בלי פירוש, וגם במה שיש, נמצאים פירושים בלתי מכוונים.
פיוטי יניי חשובים לאין ערוך, לא רק בגלל השפעתם על התפתחות הפיוט הקלאסי, אלא גם מצד עצמם. הם ראויים לעיון מעמיק, כדי לעמוד על עושר לשונם ועוצם הבעתם הפיוטית, על השילוב הנפלא של מקורות חז"ל ועל הרמזים הגנוזים בהם. החוקר, פרופ' נחום מ. ברונזניק, בביאוריו ובפירושיו, בתיקוניו ובהשלמותיו וגילוי מקורותיו של יניי, מאפשר לחובבי הפיוט ליהנות מזיו אורם המופלא של פיוטי יניי, על כל צדדיהם המגווונים. נחום מ. ברונזניק הוא מחבר ספרים ומאמרים בענייני לשון ופיוט, פרשנות המקרא וספרות חז"ל. הוא פרופסור (אמריטוס) ללימודים עבריים באוניברסיטת רוטגרס - האוניברסיטה של מדינת ניו - ג'רסי (ארה"ב).
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים
מאת: נחום מאיר ברוזניק
תיאור: מוסכם בין כל חוקרי הפיוט שיניי הוא מגדולי הפייטנים. הוא חי ופעל בארץ - ישראל באמצע המאה השישית. הוא חיבר קרובות לשבתות, לכל סדר וסדר שבקריאת התורה התלת - שנתית. וכן חיבר קרובות לכל מועדי השנה. ר' סעדיה גאון ורבינו גרשום מאור הגולה מזכירים אותו לשבח. אולם ברבות הימים פיוטיו נשתכחו ונעלמו, ורק הקרובה לשבת הגדול שרדה במחזור אשכנז, ומתוכה הועבר הפיוט "אז רוב נסים הפלאת בלילה" להגדה של פסח.
חוקרי הפיוט, ובראשם מנחם זולאי, גילו בגניזה במשך השנים שרידים מפיוטיו, ומתוכם הקים זולאי מחדש כשליש ממחזור יניי. צבי מאיר רבינוביץ הוציא בשנות תשמ"ה - תשמ"ז מהדורה מחודשת ומעודכנת של מחזור יניי בשני כרכים, בצירוף פירוש. אך הרבה מקומות סתומים נשארו בלי פירוש, וגם במה שיש, נמצאים פירושים בלתי מכוונים.
פיוטי יניי חשובים לאין ערוך, לא רק בגלל השפעתם על התפתחות הפיוט הקלאסי, אלא גם מצד עצמם. הם ראויים לעיון מעמיק, כדי לעמוד על עושר לשונם ועוצם הבעתם הפיוטית, על השילוב הנפלא של מקורות חז"ל ועל הרמזים הגנוזים בהם. החוקר, פרופ' נחום מ. ברונזניק, בביאוריו ובפירושיו, בתיקוניו ובהשלמותיו וגילוי מקורותיו של יניי, מאפשר לחובבי הפיוט ליהנות מזיו אורם המופלא של פיוטי יניי, על כל צדדיהם המגווונים.
נחום מ. ברונזניק הוא מחבר ספרים ומאמרים בענייני לשון ופיוט, פרשנות המקרא וספרות חז"ל. הוא פרופסור (אמריטוס) ללימודים עבריים באוניברסיטת רוטגרס - האוניברסיטה של מדינת ניו - ג'רסי (ארה"ב).
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים
מאת: שמעון ראבידוביץ
תיאור: עיונים במחשבת ישראל - כרך ראשון:
פרקים ממבוא לפילוסופיה של תולדות ישראל:
- רב סעדיה גאון.
- הרמב"ם (רבנו משה בן מימון).
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים
מאת: שמעון ראבידוביץ
תיאור: עיונים במחשבת ישראל - כרך שני
הספר דן באישים ובנושאים הבאים:
- משה מנדלסון
- רבי נחמן קרוכמאל
- הספרות העברית החדשה באספקלריה של תורת "על פרשת הבתים".
- שברי עיונים: מרדכי זאב פיארברג, דור המעבר ומשוררו; א.ד. גורדון, רעיון העבודה ורעיון הלאומיות; משנתו הלאומית של משה הס; שמעון דובנוב, קדוש על כורחו.
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים
מאת: יובל שרלו
תיאור: מהי זהותו העצמית של האדם המאמין? עמדה מקובלת היא שדברי אברהם אבינו "ואנכי עפר אפר" הם המבטאים העיקריים את זהותו העצמית של המאמין. על האדם לסגת נסיגה מוחלטת מפני הקדוש ברוך הוא, ולראות את עצמו כמי שהוא כלי שרת בלבד. ברם, מול עמדה זו ניצבים דברי הקב"ה עצמו בבריאת העולם, שכינה את האדם "צלם א-לוהים".
אימוץ עמדה זו מעצב מערכת שונה לחלוטין של עמדה נפשית והלכתית של האדם המאמין.
בספר זה, הפונה לכל אדם מאמין המבקש להבין טוב יותר את אמונתו, מנתח הרב יובל שרלו את המשמעות העמוקה של הזהות העצמית כ"צלם א-לוהים", ואת משמעותה ההלכתית, הזוגית, המוסרית, הזהותית, העתידנית וכדומה של עמדה אמונית זו.
הרב שרלו פורש את היסודות הרעיוניים של משנתו הפילוסופית, כמו גם את השלכות עמדה זו על סוגיות רבות בסדר היום של האדם בעידן בו אנו חיים. הספר מציב אלטרנטיבה לעמדה הממעיטה את דמות האדם מסיבות דתיות, וקובע כי דווקא העצמת דמותו של האדם המאמין היא המפתח הראוי להבנת דרכה של היהדות.
אף שהספר לא נכתב כספר פולמוסי, הוא מנהל דיאלוג עם עמדות אחרות ומציע לאדם המאמין נתיב בו אמונתו אינה מביאה להמעטת דמותו ועולמו הפנימי, כי אם להפך.
הספר מהווה בשורה למבקשים לגשר בין אמונתם הדתית הבלתי מעורערת ובין התייחסותם ההומניסטית לאדם.
הרב יובל שרלו הוא ראש ישיבת ההסדר בפתח תקווה וחבר בהנהלת רבני "צֹהר" מיום היווסדה. תחום עיסוקו הציבורי העיקרי הוא האתיקה, והוא חבר בוועדות אתיות ממלכתיות רמות דרג רבות. ספריו וחיבוריו הרבים עוסקים בענייני הלכה, תנ"ך ומחשבה יהודית בת־זמננו.
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים
מאת: יואב שורק
תיאור: עד היום מזוהה הרב שלמה גורן (1918-1994), יותר מכל אדם אחר, עם תפקיד הרב הצבאי הראשי.
הרב, שכבר כ'עילוי' בן שבע עשרה הוסמך לרבנות, התגייס ללח"י, ומאוחר יותר – להגנה ונלחם כצלף.
גם כרב הראשי של הצבא הצעיר נלחם בלילה ופסק הלכה ביום.
אחד הרגעים המשמעותיים שבהם נזכרת פעולתו היא הדיון במעמדן ההלכתי של נשות אנשי צוות הצוללת 'דקר'. הצוללת, שבחורף שנת 1968 זה אך נרכשה, נעלמה במצולות הים התיכון בדרכה לארץ והותירה את נשות אנשי הצוות עגונות, כעוגן שהספינה שבקצה החבל שלו נעלמה. התרת עגונות היא מהפעולות הקשות שפוסק הלכה יכול ליטול על עצמו: פסיקה מקלה מדי עלולה לגרום לנשים נשואות להינשא בעוד בני זוגן בחיים, ופסיקה מחמירה מדי דנה את האישה לעגינות עד. במקרה של 'דקר' מדובר היה בנשים רבות, רובן צעירות.
התרת עגונות מעמידות אתגר מיוחד של מסורת ומודרניות, עימות בין הדרכים המסורתיות לבירור האמת ההלכתית ובין הכלים המודרניים לבירור האמת. על הרב גורן הוטל להכריע בשאלות פרשניות, בשאלות מדעיות, ובשאלות עקרוניות: האם היעלמות הספינה נחשבת ל'מים שאין להם סוף' או ל'מים שיש להם סוף'? האם השערות מדעיות נחשבות לאמינות בעיני ההלכה?
את ביאור התשובה כתב דוד ברוקנר שהוסיף גם מבוא על הרב גורן ומבוא הלכתי.
לספר נוספה אחרית דבר מאת הרב ד"ר אריאל פיקאר ממכון הרטמן בירושלים המנתח את עמידתו של הרב גורן בין ההלכה לבין השיח המודרני.
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים
מאת: רות וולף
תיאור: 'אתיקה טובה לעסקים' מצליח לפרוס בפני הקורא בספר אחד את הבעיות וההתמודדויות האתיות העיקריות במגזרים העסקיים בארץ ובעולם. הוא גם סוקר את השערוריות הפיננסיות השונות בארה"ב ומצביע על דרכים להימנע ממשברים בחברה.
השאלות הגדולות והמשמעותיות שספר זה עונה עליהן, הן: מהו מוסר, איך קובעים מהי תפיסה מוסרית בשלה, מיהו המנהל שמצליח לשמור על אווירת צדק בארגונו, מה טיב הקשר בין ניהול להתנהגות אתית, מה הקשר בין תרבות לאתיקה, מהי אחריות דירקטורים, איך למנוע כשלים ניהוליים ואתיים במפעלים ומהי הדרך לכוון את העובדים בארגון להתנהגות אתית בשלה, קבלת החלטות במקרים של משבר בחברה, כיצד להשיג נאמנות עובדים בחברה, שיפור יחסים במערך העבודה, דרכים לפתור קונפליקטים ועוד.
ההתחבטויות והלבטים השונים בספר זה מגוונים ומציגים ראיה מהיבט פסיכולוגי.
הספר מפרט לגבי השיטה לבדיקת שפיטה מוסרית ומעלה הצעות להתמודדות עם בעיות אתיות שמנהלים עומדים בפניהן יום יום. הספר מקנה כלים אתיים לכל מנהל או מנכ"ל שיודע את הנוסחה המצליחה ש"אתיקה טובה לעסקים", "Ethics is good for business" הפנמת הרעיונות הכלולים בספר עתידה לסייע לקוראים למנוע כשלים ניהוליים ולפתח את 'אווירת הצדק', שהיא כה חיונית לסביבות עבודה מצליחות.
הספר מיועד לאנשי עסקים, למנהלים, לרואי חשבון, לעורכי דין ולכל מי שטיפוח מוסרי בארגון יקר לו.
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים
מאת: משה פיינשטיין
תיאור: להלכות הכשרות יש השפעה חברתית וכלכלית עצומה על חייהם של יהודים ועל קשריהם עם סביבתם. חלק מההלכות אף עוצבו מתוך מגמה מפורשת להשפיע על מערכת יחסים זו. התקופה המודרנית, ותהליכי התיעוש והעיור הנלווים אליה משנים את מערכות היחסים האלה לבלי הכר.
הרב משה פיינשטיין נדרש לשאלה בדבר השפעתם של השינויים האלה על האיסור העתיק לשתות מחלב שחלבו גוי, אלא אם נוכח יהודי בעת החליבה.
האם איסור חלב גוי נועד לשמור על דרישות הכשרות של התורה או שהוא נועד ליצור הפרדה בין יהודים לנכרים? האם ההלכה מכירה בהבדל בין הרפתן הכפרי לבין המחלבה המשווקת את תוצרתה ברשתות השיווק? והאם ניתן לסמוך על מערכת הפיקוח של המדינה בנוגע לרכיבי המזון הנמכר בחנויות?
דרך כל אלה ועוד עוברת דרכו של הרב משה פיינשטיין בבואו לבסס את היתרו המפורסם להשתמש בחלב ה'קאמפאניעס' - הלא הם חברות שיווק החלב המוכרות. הרב משה פיינשטיין, שתשובותיו בהלכה קובצו בספר 'אגרות משה', הביא את מסורת הפסיקה הליטאית מן העולם הישן אל העולם החדש, ובמהרה נעשה לפוסק הגדול של יהדות ארצות הברית, ואולי אף לגדול הפוסקים במאה העשרים. הוא עמד בראש ישיבת 'תפארת ירושלים' בניו יורק ושימש במשך שנים כיו"ר איגוד הרבנים האורתודוכסים, ה- OU .
מלבד תשובותיו בהלכה ראו אור גם דרשותיו, 'דרש משה', ושיעוריו על סוגיות הש"ס, 'דברות משה'.
יואב שורק, עורך סדרת רשו"ת, עוסק שנים רבות בזיקה שבין עולם ההלכה למציאות החיים בת זמננו.
אל התשובות שביאר כאן צירף מבוא הפורש את הרקע ההלכתי וההסטורי של סוגיית חלב גוי.
את החוברת פותחת סקירה על הרב משה פיינשטיין ודרכו ההלכתית, פרי עטו של הרב ד"ר יצחק ליפשיץ, עמית מחקר בכיר במרכז שלם.
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים
מאת: עירית אמינוף
תיאור: במשך למעלה משנות דור חקרה ולימדה ד“ר עירית אמינוף את עולם התרבות של חז“ל, תוך התמקדות בספרות התלמודית – מדרשית. הספר אבנים טובות ומיני סדקית, הוא ביטוי לפעילותה הענפה והמגוונת בתוך עולם עשיר ומופלא זה. הוא עוסק בנושאים הדנים בנפש האדם, במחשבותיו, בהרהוריו וברגישותו, ביחסם ובהתנהגותם של חכמים איש אל רעהו, בקנאות ובשנאות שביניהם ובתוצאותיהן המרות.
בתחום חיי הגוף ורפואתו, יורד הספר אל עומק הקשר שבין רפואה ומשפט לחיינו היומיומיים, ביחסה של החברה אל הרופא וביחסו של הרופא אל הזקוקים לו.
פרק רחב בספר עוסק בכוחן של המלים בשפתנו, בכתב ובעל-פה, וביכולתן לשנות חיים לטוב ולרע. אחד הפרקים בספר עוסק בנשים ונבואה ומתמקד במרים ודבורה.
פרק אחר עוסק בתהום הפעורה בין שני עמים, לאומים, תרבויות ודתות, תהום שמקורה בסיפור לידת האחים עשו ויעקב. את הספר חותם הפרק על השבת וארץ ישראל.
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים
מאת: גבריאל זלדין
תיאור: בעבודת מחקר מקיפה זו - השעונה על ידיעתו הרחבה במקרא ובכתבי המזרח הקדום, ועל שיטת פירוש מקראי וניתוח לשוני ייחודית - חושף ד"ר זלדין לפני הקורא את סיפורם של מועדי החודש השביעי העבריים במקרא.
זיהוי תכולת ספר בראשית כמקור למועדים אלה אפשר למחבר להעלות מנבכי השכחה ולהחיות אירועים וסיפורים שהשפעתם על המקרא רבה, כקורות יום פתיחת מחזורי הזמן והחיים העבריים, ייסורי יעקב בגין נדרו בלוז וייצוג יוסף ובניו את ירח האסיף.
סיפור חג הפסח וצאת בני ישראל ממצרים, הקמת אוהל מועד וסדרי פולחנו, סדר תנועת השבטים במדבר וקורות דויד המלך הם כמה מהנושאים הנוספים הנידונים בספר והמוארים עתה באופן חדש ומפתיע, לצד עשרות מונחים, שמות, מצוות ומחלוקות ישנות.
חדשנות הדברים המוצגים בספר והשלכותיהם יותירו חותם על הקורא, כמו גם על תחומי חקר המקרא, מועדי ישראל וראשית קורות עם ישראל.
ד"ר גבריאל זלדין השלים את לימודיו האקדמיים באוניברסיטה העברית בירושלים בשנת 1993 . הוא הקים את החוג ללימודי יהדות במכללה האקדמית אחווה ועמד בראשו במשך חמש שנים. שימש כרכז הפורום הארצי של ראשי החוגים ליהדות במכללות להכשרת עובדי הוראה בישראל, וכרקטור אוניברסיטת הבראיקה במקסיקו. ספרו זה מהווה סיכום למחקר שנמשך כחמש-עשרה שנים.
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים
מאת: יצחק (הרב) גרינברג
תיאור: בספר מעמיק ורב השראה זה בוחן הרב גרינברג את דרכה של היהדות בתנועתה סביב מעגל השנה ולאורך ההיסטוריה היהודית. הדרך היהודית מוצגת בספר זה בחום, בהומור וברוחב לב והיא מוצעת לקורא לא כאסופה נוקשה של חוקים ותקנות אלא כדרך חיים ססגונית, חיה ומתפתחת כל העת.
בהתייחסו לשבת, לימים הנוראים, לשלושת הרגלים, לחנוכה, לפורים, לתשעה באב וליום העצמאות, מציע הרב גרינברג קריאה כפולת רבדים. ברובד הראשון מוצגים בספר מנהגים, הליכות ומצוות כפי שעוצבו במשך הדורות בקהילות ישראל השונות וכפי שהם נוהגים בימינו. ברובד השני המציג תפיסה תיאולוגית חדשנית, מלמד המחבר כי מועדי ישראל אשר צוינו במשך דורות כה רבים, הולכים ונטענים במשמעות דתית מחודשת לאחר השואה ותקומת מדינת ישראל ועם התקדמותה של ההיסטוריה לעבר גאולתה המשיחית.
בשורתה פורצת הדרך של הספר היא שבדורות האחרונים נטענו חגי ישראל במשמעות מיוחדת היוצרת חידוש ואתגר מרחיק לכת בכל הנוגע לטיבם של הקשרים שבין היחיד והכלל לבין ההיסטוריה ואלוהים.
הרב יצחק (ייץ) גרינברג שימש כרב אורתודוקסי, כפרופסור בישיבה אוניברסיטה ובאוניברסיטת ניו יורק, כנשיא של ארגון ‘כלל’, מרכז ללימוד ומנהיגות יהודית בארצות הברית וכנשיאה של קרן לחינוך יהודי, ‘חברים כל ישראל’. במהלך השנים בלט הרב בעיסוקו בחינוך, בתיאולוגיה שלאחר השואה, ביצירת קשרים בין זרמים שונים בתוך היהדות וביצירתו של שיח בין-דתי בארצות הברית.
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים
מאת: דוד גולן
תיאור: "היהדות – מאין ולאן?" מה הם עקרונות היסוד של היהדות וכיצד הם משתקפים בהיגדי המקרא השונים?
כיצד על הדור הצעיר התועה בשבילי "תורת משה" לראות את המסרים של התנ"ך והיהדות? בחיבור עשיר ומעמיק, המשלב בין התבוננות פילוסופית מורכבת לבין דיון היסטורי רחב יריעה, מציג פרופ' דוד גולן את עולמה של היהדות מנקודת מבטו של יהודי בן-ימינו. החיבור פותח בפרשיות ספר בראשית ועובר אל נושאים מרכזיים מתכניה הרוחניים של היהדות, כפי שהם באים לידי ביטוי בנביאים ובכתובים.
בדרך פרשנות אישית ומעניינת מציג המחבר עמדה יהודית שורשית ומודרנית כאחת, ואף נוגע לא-נוגע באקטואליה. דוד גולן, איש נהלל, הוא פרופסור לתולדות יוון ורומא, מוסיף לעסוק במחקר ובחינוך. פרופסור אמריטוס להיסטוריה של יוון ורומא באוניברסיטת חיפה.
פרופ' גולן חיבר את הספרים : תולדות העולם ההלניסטי, The Res Graeciae in Polybius , תרגם מן ה- Scriptores Historiae Augustae את 'חיי הדריאנוס', את 'הקיסרים האנטונינים', את 'הקיסרים הסווריים' והוסיף להם מבואות, הערות ונספחים. מאמריו שעניינם מדינה, חברה והיסטוריוגרפיה של העת העתיקה ראו אור בארץ ובחוץ לארץ.
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים
מאת: פייר-אנדרה טאגייף
תיאור: הרעיון לכתיבת היודופוביה החדשה צמח בעקבות חזרתם המפתיעה של אירועים אלימים נגד יהודים בצרפת במקביל לתחילת האינתיפאדה השנייה בראשית שנות ה-2000. בפעם הראשונה מאז מלחמת העולם השנייה הפכה ההזדהות כיהודי ברחוב למסוכנת, וההליכה לבית הכנסת הפכה למעשה הרואי.
ההבנה שמעשים אלו אינם מסתכמים בפעילות של פרחחי רחוב הובילה את טאגייף לחפש את שורשיה האידיאולוגיים של שנאה כזו.
במחקר מפורט, שנסקרים ומתפרשים בו עשרות עובדות, עדויות וטקסטים, הוא מוצא שלא מדובר באידיאולוגיה אחת אלא בחיבור שלא כדרך הטבע של 'טריקולור' חדש, חום-אדום-ירוק: החום של הניאו- פאשיסטים, האדום המרקסיסטי והאנטי-גלובלי והירוק המוסלמי.
החיבור המשולש הזה איננו חיבור בין אידיאולוגיות קרובות אלא בין אידיאולוגיות זרות, ואף אויבות זו לזו, המנצלות זו את דימוייה של זו, ובתמונות העולם של שלושתן משמשים היהודים בתפקיד שורש הרוע והשטן העולמי.
טאגייף נמנע מהשימוש בביטוי 'אנטישמיות', משום שהתופעה החדשה אינה מופנית כלפי היהודים כגזע 'מזרחי' אלא כמי שגורמים למזרחיים האמיתיים, הפלשתינאים, את העוול הגדול ביותר. זו איננה שנאת היהודים הזכורה מהימים שעד מלחמת העולם השנייה, אדרבא, זו שנאה הניזונה מהתנגדות לרוע של אותה מלחמה. אך בדרך לאחוות העמים הנכספת נוצרת המשוואה יהודי=ישראלי=ציוני=לאומני=נאצי, המאפשרת לראות בכל יהודי שריד של הרוע הנאצי ובציונות את הדגם המושלם לגזענות.
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים
מאת: יואב שורק
תיאור: לאחר מאות שנות חיים תחת שלטון גויים, העם היהודי עומד לכונן בארץ ישראל מדינה עצמאית. המיעוט עומד להפוך לרוב, הנתין הנצחי עומד להיות לריבון. מן העבר הרחוק מהדהדות לפתע המצוות שניתנו לכובשי הארץ בימי יהושע: להילחם ביושבי הארץ, עובדי העבודה הזרה, בנחישות רבה.
האם מוטל על העם המחדש את חייו בארצו לנהוג בדרך כזו כלפי בני הדתות הזרות, הנוצרים והמוסלמים, שעתידים לחיות כאזרחים במדינתו?
האם ההגבלות שלימדו חז"ל, לפיהן גוי אינו יכול להתמנות לתפקידי שררה במדינה יהודית, צריכות להתיישם במדינה שעומדת לקום, ושתתנהל על פי המסורת והערכים הדמוקרטיים?
הרב יצחק אייזק הלוי הרצוג, הרב הראשי לארץ ישראל בסוף ימי המנדט ומי שעתיד להיות הרב הראשי הראשון במדינת ישראל, מברר שאלות אלה עוד בטרם קמה המדינה, ומבקש למצוא דרך והצדקה הלכתית לקיים ריבונות יהודית בלי לקבוע בחוק אפליה כלפי לא - יהודים.
הרב הרצוג, מלומד נודע בתורה ובמדע, היה אישיות מרכזית ביישוב העברי, נטל חלק בפעילות המדינית שהביאה להקמת המדינה ונודע במסע ההצלה הארוך שערך אל שארית הפליטה באירופה שלאחר השואה. ערב הקמת המדינה ביקש הרב הרצוג להעניק לה תשתית משפטית בדרכה של תורה, וניסיונותיו אלה קובצו בסדרת הספרים 'תחוקה לישראל על פי התורה', שממנו לקוח גם הפרק על מעמד הנוכרים.
הרב ד"ר איתמר ורהפטיג, חוקר המשפט העברי והעורך הראשי של כתבי הרב הרצוג, כתב מבוא נרחב וביאר את התשובה. על אלה נוספה אחרית דבר מאת הרב ד"ר אריאל פיקאר.
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים
מאת: שאול רגב
תיאור: ספרות הדרוש היא מהתופעות הייחודיות למסורת ישראל. מהי משמעותה של תופעה זו? האם היא מתעדת דרשות שנאמרו בעל-פה בפני קהל, או שמדובר ביצירה שנכתבה מראש לתוך ספרים? על שאלות אלו ואחרות מבקש להשיב הספר "דרשה הכתובה והמסורה". עיון בהקדמות המחברים לספרי הדרשות מראה כי ברוב המקרים היתה כתיבת הדרשה מטרה לעצמה, ולא תיעוד של פעילות על-פה של הדרשן.
הספר דרשה הכתובה והמסורה מראה כי ספרות הדרוש היתה ז'אנר כתיבה מיוחד וצינור להעביר בו את הגותו של הדרשן. דרשנים מסוימים אף מצהירים כי כתיבת ספר הדרשות באה עבורם במקום כתיבת ספר הגותי, כאשר החלוקה לפרשיות מקלה על הקריאה והלימוד.
הספר דרשה הכתובה והמסורה הינו ספר מחקר חלוצי אודות שאלות שטרם עסקו בהן, ביחס לעולמם הרוחני של יהודי ימי הביניים.
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים
מאת: נתנאל לדרברג
תיאור: מהו החידוש המהותי של ‘תנועת החסידות’ מיסודו של הבעש”ט? את המענה לשאלה זו מציג הספר שלפניכם בעזרת עיון היסטורי והגותי נרחב בדמותו של רבי דוב בער המגיד ממזריץ’, תלמידו החשוב של הבעש”ט, מורם של רוב המנהיגים החסידיים בדור השני והשלישי.
הגותו של רבי דוב בער, למרות חשיבותה ומרכזיותה הרבה להבנת התנועה החסידית, עדיין לוטה בערפל.
החידוש הרוחני של החסידות טמון בתמורה מהותית בתפיסת יחסי אלוקים ואדם. מדובר בתובנה מהפכנית, לפיה היצור האנושי אינו מתקן את המציאות ישירות מכוח ערך מעשיו אלא דרך היבטים של שעשוע, תענוג ומשחק בין אדם לקונו, בדומה ליחסי אב ובנו הפעוט. הבנה מחודשת זו של יחסי אלוקים ואדם מחוללת את תפיסת האין המתוארת בהרחבה בתורתו, תפיסה אשר יש לה נגזרות רבות בנוגע לדיוקנה של עבודת ה’ וייעודו של האדם בחייו, היחס לזולת, לימוד תורה, תפילה וקיום מצוות.
ספר זה מהווה המשך לקודמו, ‘סוד הדעת’, העוסק בדמותו של הבעש”ט. הספר מתמודד עם שאלות אלו ונוספות בעזרת עיון נרחב בארון הספרים של תנועת החסידות, ומבקש להציג תמונה רחבה וברורה ככול הניתן של חייו ועולמו הרוחני של המגיד ממזריץ'.
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים
מאת: אברהם (ד"ר) סגל
תיאור: הספר ועל דרך העבודה מאת ד“ר אברהם (אבי) סגל עוסק בעולמו הרוחני של הצדיק החסידי רבי צבי הירש מזידיטשוב.
במחקר מקיף וקפדני סוקר סגל את הכתבים של צדיק ייחודי זה ושל ממשיכי דרכו, תוך שהוא עומד על המאפיינים הייחודיים של שיטתו החסידית. מוקד עניינו של הספר הינו הצבת דמותו של הצדיק מזידיטשוב כפרשן ייחודי לספר הזוהר ולקבלת האר“י, כמקובל חריג ומיוחד במינו בנוף עולמה של תנועת החסידות.
מחקרו המעמיק והיסודי  של אברהם סגל שם לו למטרה את חשיפת עולמו הרוחני של ר’ צבי הירש מזידיטשוב מתוך שאלות היסוד המניעות אותו.
המחקר משלב כלי עבודה ביבליוגרפיים, היסטוריים ופנומנולוגיים, ותורם פרק נכבד לבירור מקומו של ספר הזוהר בעולם החסידות. מהלכים מחקריים העוסקים בבירור הפונקציה והקנוניזציה של ספרות הזוהר בתוך אסכולות ומגמות במאה התשע-עשרה ודאי יידרשו מאוד למחקר זה. ביחס לשאלות של יצירה, הדפסה, פרשנות, התגלות וסמכות - שאלות הסבוכות כולן אלה באלה - מציג המחבר דיון בהיר ומסודר.
(פרופסור חביבה פדיה).
מתוך חקר חיבורי הצדיק מזידיטשוב, בנה אברהם סגל את שיטתו הקבלית- חסידית של הצדיק בנ יתוח אנליטי מדוקדק, ואף קבע מתוכם את כללי הפרשנות שלו, תוך שהוא מעמיד על עיקר וטפל ועל רעיונות ייחודיים.
מעתה יש בידינו מונוגרפיה חשובה על אישיותו ועל תורתו של אחד מגדולי הצדיקים בתנועת החסידות במחצית השנייה של המאה השמו נה-עשרה ובשליש הראשון של המאה התשע-עשרה.
(פרופסור משה חלמיש)
ד“ר אברהם (אבי) סגל עוסק בעיונים ובמחקר בתחומי הממשק שבין הקבלה לחסידות. מלמד נושאים אלה במחלקה לפילוסופיה יהודית, אוניברסיטת בר-אילן. פרסם מחקרים בתחומי החסידות והקבלה בבמות שונות. "ועל דרך העבודה" הוא ספרו הראשון.
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים
מאת: ברוך כהנא
תיאור: "שבירה ותיקון" הזרמים השונים בפסיכולוגיה, בפסיכואנליזה ובפסיכיאטריה הגיעו בשלהי המאה ה 20- ובתחילת המאה ה 21- למשבר, לנוכח תפיסות פוסט-מודרניות. מצד אחד, השכילה הפסיכולוגיה הפוסט-מודרנית לבקר את השיטות שקדמו לה ולהצביע על כך שניסיונן להימנע מכל עמדה מטפיזית איננו צולח. מאידך, הפתרונות שהציעה הפסיכולוגיה הפוסט-מודרנית עצמה הובילו לשוקת שבורה, באשר הם אינם מותירים בידי המטפל אפשרות לומר דבר מה יציב וברור למטופל ואודותיו.
הספר שבירה ותיקון מציע להתמודד עם האתגרים הללו לא על ידי התנערות נוספת מהמטפיזיקה אלא אדרבה, על ידי אימוץ מערכת מטפיזית מורכבת: זו של תורת החסידות. הפרשנות שניתנה בתורות החסידיות השונות לקבלת האר"י העבירה אותה אל עבר עולם הנפש, ולמעשה יצרה מערכת של אפיונים פסיכולוגיים מדוקדקים ושל דרכי טיפול ייחודיות הנובעות מהם.
ד"ר ברוך כהנא, פסיכולוג קליני, פורש בפני הקורא את המערכת הפסיכולוגית המורכבת הזאת בפירוט ובהעמקה, ומצביע על יתרונותיה ותרומתה לתיאוריה הפסיכולוגית ולטיפול הפסיכולוגי.
את הצד התיאורטי של הספר מלווים סיפורים מרתקים מניסיונו הטיפולי של ד"ר כהנא, הממחישים כיצד יכולה הפסיכולוגיה החסידית להועיל למטופלים מקשת רחבה של עולמות נפשיים.
ספר חובה לכל העוסקים בטיפול, בחינוך ובהדרכה, לחובבי פסיכולוגיה מחד
וחסידות מאידך.
ד"ר ברוך כהנא הוא פסיכולוג קליני - מדריך, חבר במכון היונגיאני, מלמד באוניברסיטה העברית, במכללת יעקב הרצוג ובמרכז רוטנברג לפסיכולוגיה יהודית בבית מורשה. מעורכי הספר "החיים כמדרש".
"שבירה ותיקון" הנו ספרו הראשון.
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים
מאת: עירית אמינוף
תיאור: "שמשון הלך אחר עיניו" שני שמשונים הם! את שמשון של ספר שופטים אין צורך להציג לקהל הקוראים. שמשון של חכמינו ז“ל, הוא סיפור אחר. בספר שמשון הלך אחר עיניו חושפת המחברת, ד“ר עירית אמינוף, את דמותו רבת-הפנים של שמשון החז“לי.
רבותינו השתמשו בדמותו הדרמטית והמושכת של שמשון, כמנוף לדיונים בבעיות של מנהיגות בשעות משבר, בענייני מוסר ואתיקה, ביחסים שבינו לבינה ובשאלות של דוגמה אישית. חז“ל עוסקים בכל המשתמע משלושת סיפורי הנשים בחייו של שמשון, אלה המסמלות התדרדרות מוסרית, שהביאה עליו את קיצו. מן הצד השני, שמשון של התלמוד והמדרש הוא נצר לשילוב מנצח בין השבטים דן ויהודה וריח של מלכות נודף ממנו. המדרש מפתח פיתוח ספרותי מרשים את סמלי הארי והנחש מן הברכות לשבט דן ומזהה אותם בשמשון. מתוך מצוקות הזמן, עוסקים חכמי התלמוד ברמזים אודות משיחיותו של שמשון כפי שהובנה על רקע המאות הראשונות לספירה בארץ ישראל, תחת שלטונה האכזר של רומי, ובפרט ערב מרד בר כוכבא, במאה השנייה.
גולת הכותרת היא זיהויו הסמוי של שמשון עם שמעון בר כוכבא מחולל המרד ברומאים. שמשון הגברתן של ספר שופטים, משמש מסווה לתקוות המשיחיות, לתשועה וגאולה, ונושא על כתפיו הרחבות את תקוותו של העם המשועבד תחת עולה של רומי. משנכשל המרד, נופל אף הוא ומת ככל האדם. באמצעות שיטות המדרש, זוכה אישיותו של שמשון למימדים היסטוריים הרחק מן הפלשתים ומן הסיפור שבמקרא.
עירית אמינוף לימדה מחשבת חז“ל למעלה משנות דור במכללה האקדמית ’אורנים‘ ובמקומות נוספים. בוגרת ומוסמכת בהצטיינות של האוניברסיטה העברית בירושלים, ובעלת תואר ’דוקטור לפילוסופיה‘ מאוניברסיטת מלבורן. כלת פרס ליברמן במדעי היהדות לשנת 1993. ספרה הראשון, ’אחד מקרא ושנים מדרש‘, ראה אור בהוצאת ’אֹח‘ בשנת 1993.
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים
מאת: דינה שטרן
תיאור: "בואי שירה, בואי" הוא עיון ברבדים הפנימיים של ספר "שירה", בהם הפקיד עגנון את מפתחות היצירה. שם הננו מתוודעים אל זהות הגיבורים ואל מערכת הסמלים, המרפדים את "שירה".
מראות מספר יחזקאל, מן המיסטיקה הקבליסטית, משיר השירים, ומעמדות יסוד מן המקרא, מן האגדה ומן המדרש מעצבים את הפן הפנימי של רומאן אהבה זה, שברובדו הנסתר הוא משל רב-משמעות וכבד-מסר (מתוך התקציר על הספר).
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים
תיאור: רב סעדיה גאון כתב "ספר מאסף לכל התפילות והברכות" - הוא סידור רס"ג, שנכתב בניסיון להציג נוסח אחיד שיהיה מעין פשרה בין הגרסאות השונות של התפילה ומנהגיה בקהילות היהודים במזרח (במצרים, בארץ ישראל ובבבל).
במסעותיו בקהילות אלה התוודע רס"ג לנוסחי התפילה השונים - לדוגמה: קהילות היהודים בארץ ישראל הרבו לשלב פיוטים בתפילה, ואילו בבבל התנגדו למנהג זה. רס"ג בחר בדרך הפשרה: הוא בחר לשלב פיוטים אחדים בסידור שערך, אך עשה זאת במידה ולא הִרְבָּה בהם.
לסידור רס"ג - שני חלקים: החלק הראשון מוקדש לתפילות ימי החול, ואילו החלק השני - לתפילות הימים המיוחדים - שבת, ראש חודש, חגים וימי צום (מתוך לקסיקון לתרבות ישראל - מטח).
מאת: דליה חושן
תיאור: "עגנון: סיפור (אינה) סוגיא בגמרא" מציג את היצירה המונומנטאלית של ש"י עגנון כניסיון אמיתי ליצור ספרות מודרנית על פי המודל התרבותי של הספרות התלמודית.
מזה כמאה שנה מתנהל שיח מגוון ובלתי פוסק על יצירת עגנון, המושתת על הנחות יסוד מטאפיסיות, תרבותיות וטקסטואליות. הספר מראה שהנחות אלו אינן תואמות את המטרה האמנותית שהציב עגנון בכתיבת הסיפור כסוגיא בגמרא.
בראיה החדשה, הפיתולים, הכישלונות וההישגים בהגשמת המטרה הנועזת משקפים יותר מכל הבנה חדשנית של ש"י עגנון את תרבות המדרש וחז"ל ודרכי ההתחברות המודרניות אליה.
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים
מאת: דינה שטרן
תיאור: הספר שלפנינו הוא עיו ןמחודש בסיפורי עגנון הבאים: "עגונות","גבעת החול "האדונית והרוכל", סיפורים, שראו אור במחצית הראשונה של המאה העשרים, ודומה שנחקרו כבר עד תום ולא נותר עו דבר לחדש בהם,
ולא כן הדבר.
מסתבר כי רבים מסיפורי עגנון, על אף הזמן הרב שחלף מאז פרסומם, ועל אף הפרשנות הענפה שנכתבה עליהם, נותרו בלתי מפוענחים.
כך למשל מתבבר כי הסיפור "עגונות", שכבש לעצמו מעמד של יצירת מופת במכלול היצירה העגנונית, הוא סאטירה סמויה על הציונות ההרציליאנית-חילונית, כפי שהיא מתגשמת בארץ ישראל.
ובאשר ל"גבעת החול", מה משדר לנו סיפור זה? מי היא אותה עלמה שאננה ויעלת החן, אהובתם של סופרים ומשוררים צעירים?
ובאשר לסיפור "האדונית והרוכל", מה היא משמעותו הסמלית-אליגורית של סיפור אימים זה,
שכה הרבו לפרשו?
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים
מאת: אלן פינקלקראוט
תיאור: תופעת הכחשת השואה נקשרת בדמיוננו לשרידים של הרוע הפאשיסטי שאותו התרגל כבר העולם כולו לגנות, אולם היום מדובר כבר במשהו אחר.
בספר 'עתידה של הכחשה', שנכתב למעלה מעשרים שנה לפני שהכחשת השואה קיבלה מקום בהצדקת מדיניותה של איראן, בוחן אלן פינקלקראוט איך הפכה הכחשת השואה מתעמולה ניאו-נאצית לאופנה אינטלקטואלית מכובדת בעלת איצטלה מחקרית המכנה את עצמה בשם 'רוויזיוניזם'.
אלן פינקלקראוט, בנו של ניצול שואה, נולד ב-1949 בפאריס. הוא נמנה על 'הפילוסופים החדשים' המשמיעים ביקורת על המובן מאליו האינטלקטואלי.
ספריו עוסקים בפנים פילוסופיות של נושאים שונים המעסיקים את הציבור הרחב. בהקשר הישראלי נודע פינקלקראוט כמי שמבקר את המדיניות הישראלית ותומך בפשרות בנוסח הסכם ז'נבה.
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים
מאת: יונה דוד
תיאור: הספר "פיוטי אליה בר שמעיה" יוצא לאור על פי כתבי-יד ודפוסים בצירוף חילופי נוסח, ביאורים ואחרית דבר בידי פרופ' יונה דוד. 
מהדורה מדעית חדשה ליצירתו המקובצת של ר' אליה בר שמעיה, משורר בן המאה האחת-עשרה מבארי שבאיטליה הדרומית.
בספר 38 שירים שנאספו על ידי העורך מכלל המקורות המוכרים.
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים
מאת: יוסף טובי, נחמיה אלוני (ז"ל)
תיאור: השירים הכלולים בספר זה נאספו במשך שנים רבות על ידי פרופסור נחמיה אלוני המנוח, החוקר הדגול של השירה והבלשנות העבריות בימי הביניים, בעת מסעותיו הרבים לספריות שבאירופה ושבארה"ב, שבהן מצויים אוספים חשובים של דפי גניזת קהיר הכוללים שירים רבים של המשוררים מימי הביניים (מתוך ההקדמה).
מאת: דינה שטרן
תיאור: "שאנחנו כגוף אחד" הוא מחקר בשני סיפורי אהבה של עגנון: "עובדיה בעל מום" ו"שבועת אמונים", שבמרכז כל אחד מהם זוג מאורסים, הנתון בסבך של אהבה פטאלית, שאינה מבשילה כדי נישואים ועם זאת לא ניתן להשתחרר מכבליה עוד.
מחקרנו מעלה, כי שני הסיפורים הם וריאציות ספרותיות בנושא זהה, ושני זוגות הנאהבים, אינם כי אם הצגה קבלית-מיסטית של הקשר הסימביוטי שבין ישראל והשכינה.
מהפכת החולין, שטלטלה את העולם לא פסחה על עם ישראל. הישרוד ישראל מהפכת חולין זאת? הינצח יעקב במאבק האיתנים המתחדש עם מלאכו של עשיו, או שמא יגבר עשיו על יעקב והסיטרא אחרא תכניע את השכינה?
שני הסיפורים אוצרים בתוכם אזהרה חמורה ומסדם המשותף מרעיד את הנפש... שאנחנו כגוף אחד...
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים
מאת: טובה כהן
תיאור: קובץ זה, השישי בסדרת להיות אשה יהודייה, הוא פרי הכנסים השישי והשביעי של קולך שהתקיימו בשנים תשס״ט ותשע״א. הכנסים והספרים היוצאים בעקבותיהם הפכו עם השנים לבמת דיון מרכזית של פמיניסטיות דתיות ושל כל המתעניין בהשפעת הדת על חייהן של נשים יהודיות. גם נשים שאינן פעילות בזירה הציבורית מוצאות בספר במה לרעיונותיהן ולניסוח מצוקותיהן, ומאליו נטווה בין הכותבים והקוראים קשר אינטלקטואלי וזהותי שהוא הבסיס לקהילה המתפתחת של הפמיניסטיות והפמיניסטים הדתיים.
סדרת להיות אשה יהודייה (אשה ויהדותה) משמשת מעין ׳כיכר שוק׳ רעיונית, מקום ׳מפגש׳ לקהילה המפוזרת ברחבי הארץ, ופועלת בנתיבי עשייה שונים, לעתים מקבילים, של פמיניזם דתי. מתוך כך נעשתה הסדרה גם לבבואה של ההתרחשויות וההתפתחויות המחשבתיות בחוגים אלה. בספרים באה לידי ביטוי לא רק פעילותו של ארגון קולך, אלא גם קולות שלא נשמעים מספיק במרחב הציבורי. הצפת הנושאים בכנסי קולך ובספרים מלמדת אם כן על המגמות העיקריות ועל כיווני השיח העכשוויים המאפיינים את הפמיניזם הדתי.
המגמות והתהליכים העולים מתוך מאמרי הספר מצביעים כולם על חלחול של הפמיניזם הדתי לפרהסיה הציבורית הדתית ועל המודעות האישית של הנשים הדתיות בכוחן, ביכולתן ובזכויותיהן. נדמה כי לפנינו תהליך של התבגרות והתבססות, המעיד על התחזקות פנימית של הקהילה הפמיניסטית הדתית. אין אנו שוגות באשליות - התהליך רק בראשיתו; זעקת העגונות עדיין נשמעת בעולמנו, נשים רבות עדיין אינן שולטות על חייהן ועל גופן, והחברה הדתית עדיין איננה בשלה לקבל הנהגה דתית נשית. אך נראה כי חמש־עשרה שנות העשייה הציבורית של ארגון קולך הובילו את הפמיניזם הדתי לשלב חדש וחשוב של התבגרות, הבשלה והתבססות.
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים
מאת: דוד דישון
תיאור: הספר ספקן באמונתו יחיה פונה לקהל אנשים הרואים עצמם כ"ספקנים", כאנשים ביקורתיים, הרוצים לחיות על פי השכל ולא רק על פי ההרגל או הרגש. הוא נכתב מתוך שאיפה לחדש את השיח בין ישראלים לבין מקורות היהדות, לא כשיח אינטלקטואלי בלבד, אלא מתוך פתיחות לשקול ברצינות אורח-חיים דתי כ"אפשרות חיה" לחייהם, תוך בחינה ביקורתית ובוגרת. ספר זה מבקש להשמיע "קול אחר" בשיח על יחס מחודש למסורת. החיים מציבים בפני כל אחד ואחת מאתנו שאלה נוקבת - כיצד לחיות את החיים שלנו? מה חשוב יותר ומה פחות? האם יש אמת, והאם ניתן לברר אותה, לפחות חלקית? מהו הטוב - הטוב המוסרי והטוב האנושי, שיש לשאוף להגשים אותו? מה פירוש חיים בעלי משמעות וכיצד משיגים אותם? שאלות אלה מוצגות בפני כל אחד ואחד מאתנו על ידי החיים עצמם. התשובה שניתן בחיינו לשאלות הללו קובעות את איכות חיינו.
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים
מאת: זהר עמר
תיאור: בתנ"ך נזכרים כמאה שמות צמחים ובספרות הפרשנית לדורותיה הציעו לביאורים שלל זיהויים. חיבור זה סוקר את תולדות זיהוי צמחי המקרא, ועומד על דרכה של שיטת הזיהוי המסורתית לעומת שיטת הזיהוי המדעית. דיון נרחב מוקדש להצגת העקרונות והנחות היסוד שבתחום מחקר זה, כליו ומגבלותיו.
בחיבור זה אנו מבקשים להתוות דרך מתודולוגית חדשה שתבחן את זיהוי צמחי התנ"ך בהתאם לאיכותם; בין זיהויים מוחלטים, להצעות זיהוי סבירות ומסופקות יותר, ובין שמות שהם ספק צמחים או שלא ניתן לזהותם כלל. לצד כלי המחקר שעומדים לרשות החוקר, כמו ניתוח טקסטואלי, בלשנות משווה, בוטניקה-ארכיאולוגית, אתנובוטניקה ועוד, אנו מציעים להעניק למסורת הזיהוי הרציפה כמדד בעל המשקל הסגולי הגבוה ביותר בקביעת רמת הזיהוי ואמינותו. זהו מחקר רב-תחומי שעשוי להעניק מימד חדש לבחינה ריאלית של נוף צמחיית הבר, האקולוגיה של הצומח, והתרבות החקלאית בתקופת המקרא.
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים
מאת: מרדכי רוטנברג
תיאור: שאלה קיומית שחייבת לעניין כל אדם היא מדוע חרף הרעיון הנשגב הגלום באמונה המונותאיסטית, רוב המלחמות והעריצויות פורצות בקרב הדתות המאמינות באל אחד שאמור היה לאחד את המאמינים בה. כדי לחשוף את המקור והמזור לכשל זה, מרחיב פרופ' מרדכי רוטנברג את מושג הצמצום שפיתח בספריו על ידי העמדת מושג ה"גיור החברתי" כחלופה אפשרית לשיטה ה"מיסיונית". לעומת העולם ה"מיסיוני" הפועל בשם אמת גברית אחת, שיש לאנוס את נתיניה לקבלה משום שהאל אינו מצומצם כדי לפנות מקום לאמיתות אחרות, בעולם "הגיורי" יש לחזר אחר האל המצטמצם והנסתר כדי להשיגו על ידי ערגה ופיתוי רומנטי. המטאפורה המואבית מוצגת כשיטת פיתוי נשי, שתחילתה במערה החשוכה בסיפור בנות לוט, המשכה דרך סיפור תמר ויהודה על אם הדרך וסיומה בסיפורה של רות המואבייה, אשר פיתתה את בעז על הגורן כדי להפיק ממנו את "מלכות דוד" ואת אפשרות יחסיה"עמך-עמי" השוויוניים. ערך השוויון הגיורי-חברתי הגלום בהצהרת ה"אלוהיך-אלוהי" של רות, אמור למנוע השלטה "אללה אכברית" עריצה המצדיקה כפייה מיסיונית משום ש"רק ההגדרה המונותאיסטית שלי היא הנכונה!" את שיטת הפיתוי הגיורי מתרגם רוטנברג לשפת האימון (הקאוצ'ינג) המתאפשר כאשר הווירטואוז או הגר הפוטנציאלי חייב לחזר אחר המאמן-המגייר הכופה עליו את כישורי הספורטאי, המוסיקאי או הדתי רק לאחר שהלה בחר בו מרצונו החופשי. כך חיזוקה של הדמוקרטיה על פי רוטנברג כולל גם את הדיאלוג בין הכפייה לבין הרצון החופשי, במובן של "כופין אותו עד שיאמר רוצה אני", כפייה מתוך בחירה חופשית.
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים
מאת: רפאל לוין
תיאור: הנביא עמוס, מראשוני הנביאים שקובץ מנבואותיהם נמצא בפנינו כספר עצמאי, חי ופעל במאה השמינית לפני הספירה, בימי עוזיהו מלך יהודה וירבעם בן יואש מלך ישראל. ההצלחה החומרית שהייתה נחלת התקופה גרמה להשחתת המידות שכנגדה זועק הנביא. דבריו והמסרים שלו אקטואליים וראויים גם לימינו.

הספר עמוס - הנביא מתקוע מסביר ומאיר את נבואותיו של עמוס, את טכניקות הנאום המרתקות שהשתמש בהן ואת המסרים שלו, זאת תוך עיון וניתוח דברי חז”ל, פרשנים מסורתיים וחוקרי מקרא, ושימוש בדרך הפשט והלוגיקה המודרנית. המסקנות הן שהמסר של הנביא עמוס הוא מסר של צדק חברתי-סוציאלי בלבד: “הָסֵר מֵעָלַי הֲמוֹן שִׁריֶך וזְמְִרתַ נבְָלֶיך לֹא אֶשְׁמָע: ויְגִּלַ כַּמַּיםִ מִשְׁפָּט וּצְדָקָה כְּנחַַל אֵיתָן”, ונבואותיו ערוכות לפי סדר אמירתן. ניתוח המבנה הספרותי של הנבואות מלמד על התקדמות ביכולת הרטורית של הנביא. הספר פותח בסקירה כללית של התקופה והאמונות שרווחו בעם בתקופה זו, וממשיך בהסבר דברי הנביא כסדרם. כמו כן דן הספר בכמה נושאים נוספים, כמו שאלת דיוק נוסח המסורה של המקרא ותדירות הופעת שמות ה’ השונים במקרא ומשמעותה. הגם שנושאים אלה אינם קשורים ישירות לדברי הנביא עמוס, הם עולים תוך כדי עיון בספר, חשובים להבנתו ויש בהם כדי לתרום גם להבנת ספרי מקרא נוספים.
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים
מאת: עירית אמינוף
תיאור: עשו אחי, אבי אדום ורומי הוא ספרה הרביעי של ד"ר עירית אמינוף בתחום מחשבת חז"ל, והשישי בכלל. בספר, ניתוח דמותו המאוחרת של עשו, אשר נוצרה על ידי ספרות האגדה התלמודית-מדרשית, וניסיון להבין את מניעי השינוי ההיסטורי-מחשבתי, שחל בעיצוב הדמות המקראית של עשו, ואת אשר עמד מאחוריו. הספר אינו עוסק בעשו של המקרא, אלא בדמותו התלמודית-מדרשית, אשר צמחה בתקופה הבתר מקראית על רקע היסטורי שונה, וניזונה ממאורעות רבים הזרים לרוח הסיפור המקראי. דמותו של עשו, גיבור התלמוד והמדרש, נבנתה ועוצבה במשך מאות אחדות של שנים, על ידי מאורעות היסטוריים חיצוניים כמו מלחמות, ניצחונות ותבוסות, שעבוד וגזירות, ועל ידי התרחשויות פנימיות כמו חיי רוח נמוכים, חיי מעשה בלתי מתוקנים, השקפות ואמונות זרות וחדשות, אשר נרכשו מן הסביבה. בספר שלושה חלקים: [א]עשו בתלמוד ובמדרש.
[ב]יעקב ועשו - עימותים: בעבר המקראי, בהווה של תקופת חכמים ולעתיד לבוא.
[ג]עשו הוא רומי: עשו שהפך לסמלה של מלכות רומי - הקשה במשעבדיו של עם ישראל.
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים
הצג עוד תוצאות