מול אחרים ואחרות

עמוד:4

Avi Sagi Facing Others and Otherness : The Ethics of Inner Retreat עריכת לשון ; הדס אחיטוב אין להעתיק , לשכפל , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע או להפיץ ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי , אלקטרוני , אופטי או מכני ( לרבות צילום והקלטה , ( ללא אישור בכתב מהמוציא לאור . by Hakibbutz Hameuchad Publishing House Ltd ., Tel Aviv Printed in Israel 2012 כל הזכויות שמורות להוצאת הקיבוץ המאוחד בע"מ עימוד ; ע . נ . ע . בע"מ נדפס בישראל בדפוס '' חדקל , " תל אביב תשע"ב אתר ההוצאה www . kibutz-poalim . co . il

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר