מבוא חקר ההלכה כביקורת תרבות

עמוד:11

המציאות מוצגת באור מסוים והטקסטים שנכתבו בזמן ובמקום אחר מתפרשים ביחס לאותה מציאות . ג . הטקסט ההלכתי הוא גם טקסט ספרותי , וככזה יש לשים לב להיבטים הספרותיים שלו , לדרך הטיעון , לסגנונו , לנרטיב - היינו לדרך בה מסופר המעשה או האירוע הנידון - וכן לבחון באילו כלים רטוריים משתמש הכותב . לכל אלה משקל רב בדיון המשפטי או ההלכתי באותו מקרה . החוקר צריך לנתח את הטקסט בצורה קפדנית , ולחשוף מתוכו את הנחות היסוד של הפוסק , את תפיסת המציאות שלו ואת שיטתו הפרשנית . בהסתמך על עבודה כזו ניתן לטעון טענות ביקורתיות שאינן ספוקלציות בלבד . אני מקווה שהספר העומד לפניכם אכן עומד בכללים מתודולוגיים אלה ומאפשר את המשך הדיון המעמיק והחשוב באתגרים שהמודרניות מציבה בפני הקיום היהודי . הספר המוגש לכם מבקש לעסוק בשיח הרבני לנוכח תהליכי שינוי בחברה היהודית המודרנית החיה בעולם חדש . הנושאים הנידונים בספר עוסקים במתח בין המסורת היהודית והעולם המודרני . יש בין אנשי ההלכה במאה העשרים המבקשים לתת מענה לאתגרי המודרנה מתוך שאיפה לשילוב ולהשלמה , ויש הסוברים שהמשכיות הקיום היהודי בעולם חדש דורשת הגבהת החומות והדגשת ההבדלים בין היהדות לבין ערכים מודרניים . העולם החדש הביא לפתחם של פוסקי ההלכה מצבים חדשים וחסרי תקדים בספרות הרבנית , והמענה לשאלות חדשות אלו דרש נקיטת עמדה ערכית במגוון רחב של נושאים . עם זאת , ברוב המקרים הרבנים לא התייחסו במפורש ובאופן ישיר לנושאים העקרוניים הערכיים אלא ביטאו את עמדתם דרך דיון הלכתי פרשני שאינו מובן לכל אדם . הספר מבקש לחלץ מתוך הדיון ההלכתי המורכב את השקפת עולמם של אנשי ההלכה ביחס לשאלות גדולות אלה המלוות את הקיום היהודי בימינו . לספר שלושה חלקים . חלקו הראשון מוקדש להיבטים מודרניים של נישואין וגירושין ולהתייחסותם של פוסקי ההלכה לתחום זה . היקף התמורות שהביאה עמה המודרנה בתחום זה הוא גדול . החילון של מרחבים משמעותיים של החיים באירופה הביא עמו את הנישואין האזרחיים אשר הפקיעו את הבלעדיות של הדת בקביעת אופיים של הנישואין . האמנציפציה

מכון שלום הרטמן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר